Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Çikolata Kisti Tedavisi Ankara

Çikolata kisti yada endometriomalar genellikle yumurtalıkta rahim içi astar dokusunun yani endometriyal dokunun büyümesinden kaynaklanan yumurtalık kistik kitlesi olarak bulunur.
Çikolata Kisti Tedavisi Ankara

Çikolata kisti nedir? 

Çikolata kisti, endometriozis sonucunda oluşan bir kisttir. Endometriozis hastalığı olan birçok kadında çikolata kistine de rastlanmaktadır.

Kistler tipik olarak koyu kahverengi katran benzeri sıvı içerir ve "çikolata kisti" adını alır. Periton, fallop tüpleri ve bağırsak gibi çevreleyen yapılara sıkıca yapışırlar.

Bir endometrioma, endometriozis semptomları (pelvik ağrı, dismenore ve disparoni) ile ilişkili olabilir veya bir pelvik kitlenin veya infertilitenin değerlendirilmesi sırasında tanımlanabilir.

Patlamış çikolata kisti olan bir kadın, akut pelvik inflamatuvar hastalık veya apandisitli hastalara benzer şekilde başlangıçta periton rahatsızlık belirtileri ve semptomları, artmış beyaz küre hücre sayısı ve düşük dereceli ateş ile ortaya çıkabilir. Çikolata kisti tedavisi uygunsa kapalı çikolata kisti ameliyatı ile yapılması en doğrusu olacaktır.

Çikolata kisti neden olur?

Çikolata kistinin sebebi açık değildir. Bir hipotez, adet kanının tüplerden geri geçişinin veya endometriozis odaklarının dökülmesinin yumurtalıkta birikim göstermesidir. Bu yumurtalıkların üzerinde yumurtalık dış duvarının progresif içeri çökmesi sonrasında aslında yalancı kist olan endometrioma, oluşmasına yol açar. Endometriomaların kist içeriği muhtemelen içe kronik kanamadan kiste dönüşür, muhtemelen adet döneminde kist büyür, kist sıvısı yüksek konsantrasyonda demir içerir. Beklemiş demir içeriği kahverengi çikolata görünümünün sebebidir.

Çikolata kisti tanısı nasıl konur?

Çikolata kisti (histopatoloji endometrioma) tedavisi için kesin bir teşhis koymak için gereklidir.

Ultrason, çikolata kisti klinik tanısını desteklemek için yararlıdır, ancak adezyonları ve yüzeysel peritoneal / ovarian implantları görselleştirmek için yeterli çözünürlüğe sahip olmadığından tanı için sınırlı değer taşır veya endometriozisin diğer bölgelerdeki boyutunu belirlemek için yeterli değildir.

Bununla birlikte, endometriomaları düşündüren sonografik bulgular olduğunda, orta ile şiddetli endometriozis (çikolata kisti) mevcut demektir.

Çikolata kisti hastalığında ağrı sık karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle, ağrı giderilmesi için geniş bir cerrahi gerekebilir. Hastalarımızı detaylı bir barsak temizliği ile ameliyata hazırlarız.

Endometrioma düşündüren ultrason bulguları düşük-orta düzeyde homojen kalın duvarlı (uniloküler veya multilokuler) kistik, farklı ekojenite dereceleri değişebilir ve sıvı seviyeleri mevcut olabilir. Buzlu cam görüntüsü tipiktir.

Çikolata kisti ne ile karışır?

İyi huylu hemorajik (kanamalı) kistlerin ve endometriomaların görünümü karıştırılabilir. Bazen çikolata kistlerinin fokal endometrial doku nedeniyle katı nodüler bir bileşeni vardır ve bu da endometrioma ile neoplazmanın gerçek katı dokusunu ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Endometriomların karakteristik kalın duvarı da kötü huylu yumurtalık tümörlerinde  sıklıkla görülür.

Çikolata kisti kısırlık yaparmı?

Kısırlık tedavisinde asemptomatik yani şikayet yaratmayan bir endometriyumun çıkarılmasının doğurganlığı artırıp artırmadığı tartışmalıdır. Önemli bir sorun infertilite(kısırlık) ile ilişkilidir. Çikolata kisti gerek kimyasal gerek mekanik etkisiyle yumurta havuzunu düşürmesidir. Kist kapsülünün çıkarılması sırasında, kist duvarına bitişik küçük foliküllerin kaybı nedeniyle ve rezerv kaybı riski nedeniyle endometriosis cerrahisinin bu konuda deneyimi yüksek cerrahlarca yapılmasını öneriyoruz.

Çikolata kisti tedavisi Ankara

Çikolata kisti tedavisi işleminde ilk cerrahiyi, semptomatik veya genişleyen endometriomalı kadınlar için tercih edilen tedavi yaklaşımı olarak öneriyoruz. Tıbbi tedavi 2-3 cm'den büyük endometriomalarda tam olarak geriye çevrilmesi mümkün değildir. Çikolata kisti ameliyatı sonrası siklik ya da sürekli östrojen-progestin kontraseptifleri yada uzun dönemli medikal baskılama tekrarını önlediğine dair sınırlı kanıt vardır.

Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?

Çikolata kisti cerrahi tekniklerle tedavi edilir. Çikolata kisti ameliyatı genellikle büyüklük ve ağrı nedeniyle yapılır.

 • Ağrı giderme - semptomatik endometriomalarda hastanın ağrısını hafifletmek için yapılır.
 • Kötü huylu tümör olasılığını dışlamak - Asemptomatik endometriomalar, teşhisi doğrulamak, kanseri dışlamak ve acil ameliyat gerektiren rüptür gibi komplikasyonları önlemek için önerilir. Yumurtalık endometriyozu görüntüsü yumurtalık kanseri için %3-4 oranında risk taşır.

Çikolata kistinde Ca 125 testinin önemi: CA 125 seviyesi  bazı iyi huylu ve habis koşullarda yükselir.

Epitelyal over kanseri olan hastaları izlemede önemli bir tümör belirleyicidir, ancak endometriyozun hassas bir göstergesi değildir. En iyi korelasyon, evre III veya IV endometriyozisli kadınlarda görülür. Amerikan (ASRM) ve Avrupa üreme derneği (ESHRE) önerileri histolojik tanı ve tedavi amaçlı olarak 4 cm çapında ve daha büyük çikolata kistleri çıkartılmalıdır.

Konservatif Cerrahi (Kist Çıkarılması)

Tüm kistin laparoskopi veya laparotomi ile eksizyonu, optimum tedavi yaklaşımı gibi gözükmektedir. Yalnızca aspirasyon (sıvıyı boşaltmak) etkisizdir; altı ay sonra yüzde 88 bir nüks oranı ile ilişkilidir. Fenestrasyon ve ablasyon (yani kist duvarının bir kısmının çıkarılması, bunu takiben duvarın iç tarafının pıhtılaşması ya da lazerle buharlaştırılması) fertiliteyi iyileştirme ve ağrıyı azaltma açısından kist çıkarılmasına göre daha az etkilidir.

Çikolata kistlerinin çıkartılması, diğer iyi huylu yumurtalık kistleri ameliyatından daha zordur. Endometriyum içeriği kronik olarak peritoneal boşluğa sızabilir ve kiste bitişik yapılara yoğun şekilde skarlaşarak tam kist çıkarılması daha zorlayıcı hale gelir. Çikolata kisti birçok kadında aynı zamanda hemorajik korpus luteum kistleri veya foliküler kistler gibi endometriozis ile ilgili olmayan over kistleri mevcuttur. Bu bitişik kistler sıklıkla endometriyoma çıkarılma zorluğunu arttırır ve olabildiğince normal yumurtalık dokusunu mümkün olduğunca muhafaza etmek için bunlar bırakılmalıdır.

Yumurtalık Çıkarılması (Ooforektomi)

Oofterektomi, cerrahi öncesi hastalarla tartışılması gereken kist çıkarılmasına  alternatif bir seçenektir. Yumurtalık çıkarılması, tekrarlayan endometrioma oluşumunda kist çıkarılmasına göre başarılıdır ve doğurganlığı tamamlayan kadınlar için iyi bir seçenektir. Kliniğimide sadece menapoza yakın yaştaki kadınlara önerilmektedir.

Endometrioma içeren yumurtalık çevresinde aşırı yara izi varsa, cerrah küçük bir yumurtalık parçasının geride bırakma riskini azaltmak için yumurtalık ve çevredeki dokuların "en blok" bir diseksiyonunu düşünebilir. Bu retroperitoneumun açılması, üreterin tanımlanması ve izole edilmesi ve infundibulopelvik bağın pelvik ağzın yakınında bağlanarak hastalıklı dokunun yakınında çalışılmasını önlemeyi gerektirebilir.

Ne yazık ki, bir endometrioma için ooforektomiden sonra bile, bir retroperitoneal ovaryum kalıntısı nedeniyle, bir ipsilateral adneksiyal kitle gelişebilir.

Çikolata kisti tedavisinde bilinmesi gerekenler

Çikolata kistlerine kesin bir teşhis koymak için histopatoloji gerekmektedir. Bununla birlikte, endometriyozisli kadınların %50'sinde endometriomalar gelişir.

 • Endometrioma düşündüren ultrason bulguları düşük-orta düzeyde homojen bir kalın duvarlı (uniloküler veya multilokuler) kistik olabilir(CA 125 seviyesi 100 IU / mL'den (normal
 • Ameliyat Semptomatik endometriomalar da ağrıyı hafifletmek için kullanılır.
 • Ameliyat semptomatik endometriomalarda genellikle teşhisi onaylamak, malign vakayı dışlamak ve acil ameliyat gerektiren rüptür gibi komplikasyonları önlemek için tercih edilir.

Çikolata kisti tedavisindan sonra tekrarlama oranı

Çikolata kistleri için yumurtalık kist çıkarılması sonrası tekrarlama oranı takpisiz hastalarda sonraki beş yıl için yüzde 30 oranındadır. Histolojik olarak endometriozis tanısı ve tekrarlayan asemptomatik adneksiyal kitle ile endometrioma uyumlu fizik muayene ve ultrasonografi ile konservatif tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Çikolata kisti neden tekrarlar?

Çikolata kistleri rezeksiyonundan sonra en az iki yıl süreyle oral kontraseptif (siklik kullanımda tekrarlama yüzde 15, sürekli kullanımda yüzde 8) kullanan kadınlarda tekrarlama olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğu görülmüştür. Endometrioma görüntülü şüpheli küçük lezyonlar yakın takibe alınmalıdır.

Çikolata kisti tedavisinden sonra takip nasıl yapılır?

Bu kadınlar için tipik bir yönetim planı, bir yıldan iki yıla kadar her altı ayda bir fizik muayene ve ultrasonografi, bunu takiben adneksiyal kitle boyut ve klinik özelliklerde istikrarlı kalırsa, yıllık muayene ve ultrasonografiyi içerir. Bu klasik yaklaşımla kadınlar uzun yıllar yönetilebilir. Bununla birlikte, kist boyutunun hızlı bir şekilde artması, ultrason incelemesinde kistin karmaşık görüntüsü veya semptomların oluşması cerrahi müdahaleye neden olur.

Kitleye ilişkin pelvik ağrısı olan hastalarda cerrahi önermekteyiz!

Histolojik olarak teyit edilmiş tekrarlayan endometriozis olan kadınlarda, biz yumurtalık eksizyon (alınmasını) öneriyoruz. Fenestrasyon ve ablasyon yüksek tekrarlama nedeniyle önerilen bir yaklaşım değildir.

Çikolata Kisti Tedavisi Ankara Yorumları

 • Çikolata kistinden Önder hocam sayesinde kurtuldum!

  Ekim ayında, gebelik takibi için öneriler üzerine geldiğim Önder hocanın içimdeki katil miyom ve çikolata kistini temizlemesiyle maceramız bugüna kadar geldi. Birazdan muayeneye gireceğim gidişatı öğreneceğiz. Ama inanıyorumki gerek amel...

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • H
  Hülya Karakaya07.11.2020

  Öncelikle Hayırlı günler. Endometriosiz denilen bir hastalık mevcut ve aşırı anı bir ağrı oluşturmakta. Bunun karşılığında daha öncesinde kist ameliyatıda olmuştum. Çocuk düşünmedigimden doalyı Doktor minik bir hap önerdi ve toplam üç ay kadar kullanmam gerektiği... Ardından tekrar aynı ilaç fakat, o ilaçlar vücutta su topluyor aynı zamanda süresiz herzaman kullanmam gerektiği vurgulandı. Ancak çocuk düşünmüyorum, fakat çocuk sonrasında belki bu endometriosizin gidebileceği dile getirilmişti. Öyle bir karmaşa durumki bunun dışında sizde başka ne yapalirim ? 32 yaşındayım ve beş senedir 27 yaşından beri bu ağrılar mevcut. Çocuğum yoktur ve bu zamana kadar bir tane bile olmadığı için belki bu ağrıların yoğunlaştığı da belirtilmişti. İlerde rahmin alınmasına kadar gidebilir mi ? Doktor ya bu ilacı kullanmam gerektiğini , veyada sprilar taktırmak gerektiğini söylemişti. Esasında her ikisinide istemiyorum ve çocukta. Çünkü benim hayalim koruyucu aile olmak. Evlatlık almak isterim fakat tek olarak yaşıyorum onuda verirlermiki ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba ; Vermiş olduğunuz bilgiler neticesinde Endometriosiz muayenede net görüntüleme yapılmalı ve dağılımı , konumu net belirlenmelidir. kist ameliyat durumunuz ve ilaç takibiniz ile ilgili genel bir açıklama için muayene tarafımızdan yapıldıktan sonra geniş bilgi verebiliriz. Endometriosiz müdahale edilmesi gereken ve daha sonraki takipten sonra çocuk düşünülmesi gereken bir operasyondur. Çikolata kisti hastalığında ağrı sık karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle, ağrı giderilmesi için geniş bir cerrahi gerekebilir. Hastalarımızı detaylı bir barsak temizliği ile ameliyata hazırlarız. Uygun koşulları oluşturduğunuz da aşağıda belirtmiş olduğumuz iletişim numarasından bizi arayabilir , randevu veya daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. TEL : 0505 287 43 33

 • A
  Aysesen16.10.2020

  Merhabalar yaklasık bir senedir çikolata ksitiyle ugrasıyorum ilk göründüğümde iki over da çikolata kistleri vardı fakat sonradan biri kayboldu bu sürede ilaç kullandım doktor kullanamaya devam edebileceğimi söyledi. Bu ay tekrar kontrol amaçlı gittim sol overde 4.3 büyüklüğünde çikolata kisti oldugu görüldü diğer kan değerleri normaldi doktorumda visanne isimli ilactan verdi henüz kullanamaya baslamadım seni 4 ay menopoza sokacagız dedi kistin kücülmesi açısından bu beni ister istemez korkuttu henüz bekarım otuz yasındayım ilerisi açısından simdiden endişe verici. bu konuda sizlerin de düşüncesini öğrenmek isterim bu tedavi yöntemi doğru mu ? yiyecek konusunda uygulamam gereken bir kür olur mu ? Teşekkür ederim şimdiden.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ayşe hanım merhaba; Öncelikle geçmiş olsun. Yazmış olduğunuz durumunuza ilişkin çikolata kistiniz ve durumunuz tarafımızdan da değerlendirilmeye alınması gerekir ki net bilgiyi verelim. menopoz konusu yumurtlama durumu ile alakalı oldu için yüz yüze görüşmemizde daha detaylı tarafınıza bilgi aktarımında bulunabiliriz. yiyecek konusunda uygulanılacak bir kür yok.. önceliğimiz rahim koruyarak ve yumurtalıklara zarar vermeden ameliyat gerçekleştirmek.

 • D
  Dilek03.10.2020

  Mrb çikolata kistim varms 7 cm ilaç veriliyormu ameliyat olmak istemiyorum korkuyorum yardımcı olursanz sevinirim

  Prof. Dr. Önder Koç

  MERHABA ; Çikolata kist var olma durumunda gerekli muayeneden sonra izlenilecek yol belirlenir. 7 cm kistler ilaç tedavisinde tam sonuç veremeyebilir. Ameliyat durumu ve daha detaylı görüşme için aşağıdaki muayene telefonundan bizi arayabilirsiniz. TEL : 0505 287 43 33 GEÇMİŞ OLSUN.

 • A
  Ayşe14.09.2020

  Merhaba Önder Bey, 34 yaşındaki gebeliğimin dış gebelik oluğunu, dış gebelik sonrası endometrioiz olduğumu, tüplerimin rahmin arkasına doğru yapışık olduğunu öğrendim. Dış gebelik sonrasında tüpüm alınmadı ve şu an aynı zamanda hidrosalpenks de oluştu. Üzerinden 3 yıl geçti. Bu süre zarfında bazı doktorlara gittim, hidrosalpenks boşaltıldı (ancak yeniden doldu),iki kez tüp bebek denendi ve ikisinde de embriyo döneminde sorun yaşandı. Şu an 37 yaşındayım. Bir an önce fiziki sorunların ortadan kalkmasını istiyorum. Muayenehanenize gelmek istiyorum ancak pandemi nedeniyle de tedirginim. Sorum şu aslında. Fiziksel olarak ameliyatla bu sorunlar çözülebilirse (hidrosalpenksin alınması ve yapışıklıkların giderilmesi),doğal yollarla gebe kalınabilir mi? Tüp bebek tedavisi şart mı? Çünkü tüp bebek tedavisi özellikle ilk tedavim nedeniyle biraz tramvatik oldu. Ayrıca şehir dışından geleceğim için pandemi sürecindeki muayene politikanız nedir? Teşekkür ederim. Cevap verebilirseniz memun olurum. Hatta cevabınızın telefonla görüşme şekilnde olması yerine, yazılı olmasını tercih ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba AYŞE Hanım ; Biz tüp bebek başarısını artırmak için tüpün alınmasını öneriyoruz. Doğal gebelik diğer tüpün durumu endometriozis yaygınlığıdır. Bu durum ameliyat sonrasında değerlendirilir. Laparoskopi ameliyat sırasında endometrıuma odaklı değerlendirilir. Tüpünüz alınır diğer tüp kontrol edilir. Muayenem izde pandemi dolayısıyla gerekli önlemleri alarak steril anlamda, hastalarımız arasına da bir saat koyarak randevu oluşturmaktayız. Geçmiş Olsun

 • C
  Cansuu09.09.2020

  Hocam tam olarak bugün Sağ yumurtalığımda 5 cm çikolata kistimin olduğunu öğrendim . Visanne başlattı fakat endişelerim var 20 yaşındayım ve bu kist ilaç tedavisine yanıt vermezse cerrahi müdahalede yumurtalığıma ve doğurganlığıma zarar verip kısırlığa neden olur mu ? Sadece sağ yumurtalığıma zarar verirse sol yumurtalığım ile gebe kalabilir miyim ? En azından bir 5 yıl evlilik ve cocuk düşünmüyorum. Ameliyat öncesi ve sonrası neler yaşanabilir ( en önemlisi ilerideki gebelik isteği karsılıksız kalır mı) ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Cansu Hanım ; İletmiş olduğunuz rahatsızlığınıza ilişkin vermiş olduğunuz iletişim numarasından tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Geçmiş Osun.

 • T
  Tugba22.07.2020

  Merhaba hocam çikolata kistinin ilaçla tedavisi ne kadar sürer

  Prof. Dr. Önder Koç

  TUĞBA HANIM MERAHABA; Baskılama gebeli dışında kesilmez. Geçmiş Olsun İyi Günler.

 • E
  Elllisss20.07.2020

  Merhaba hocam. 7 yıl önce sağ yumurtaligimda 5 cm çapında çikolota kiste rastlandı ve cerrahi müdahale ile kist alindi açık ameliyat şeklinde yapıldı. Kontrollerime 6 ayda bir düzenli bir şekilde gidiyorum ve henüz kistim yenilenmedi. 25 yaşındayım ve evlenmeyi düşünüyorum bu durumun çocuk olma ihtimali üzerinde etkisi nedir. Partnerimi bu konu hakkinda bilgilendirmek istiyorum. Teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  MERHABA ELİF HANIM; Çikolata kistinin en etkili tedavisi cerrahi olsa da, bu ameliyat sonrası çikolata kisti tekrarlayabilir. Çünkü cerrahi, aynı hormon tedavisi gibi bir baskılama tedavisidir, hastalığı tamamen yok etmez. Hastaların %30’unda 5 yıl içinde çikolata kisti tekrarlar. Çikolata kistinin tekrarlama riski ameliyat öncesi ve sonrası hastalarla konuşulmalı, bu konu ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Ameliyat sonrası hormonal tedavi ile takibe devam edilmesi durumunda 5 yıl içindeki tekrarlama oranı %5 e düşer. düzenli olarak kontroller yapılmalıdır. Geçmiş olsun.

 • N
  Nalan15.07.2020

  Endometriozis teşhis ve tedavi ücreti kliniğinizde ne kadar? Devlet desteği var mı?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Nalan hanım merhaba Endometriozis teşhisi yapılan ultrason veya jinekoloji muayenesin den sonra gerekli tedavi ve ameliyat fiyat bilgisi yüz yüze görüşmede verilmektedir. Özel muayene ücretimiz 500 tl nakit , kredi çekiminde 550 tl'dir. Devlet desteği yoktur.

 • A
  Arzu10.07.2020

  Hocam merhaba..32 yasimdayim bekarim.sağ tarafta 8 cm boyutunda cikolata kistim var visanne kullaniyorum .en son ki muayene de doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi ameliyata genel cerrahinda girmesi gerekebilir dedi .ilk ameliyatim olacaği icin korkuyorum .zorlu bir ameliyatmidir riski varmidir hocam ve acaba kist tekrarlar mı bilgi verirseniz cok sevinirim.tesekkurler.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Arzu hanım iyi günler ; Çikolata kistinin en etkili tedavisi cerrahi olsa da, bu ameliyat sonrası çikolata kisti tekrarlayabilir. Çünkü cerrahi, aynı hormon tedavisi gibi bir baskılama tedavisidir, hastalığı tamamen yok etmez. Hastaların %30’unda 5 yıl içinde çikolata kisti tekrarlar. Çikolata kistinin tekrarlama riski ameliyat öncesi ve sonrası hastalarla konuşulmalı, bu konu ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Ameliyat sonrası hormonal tedavi ile takibe devam edilmesi durumunda 5 yıl içindeki tekrarlama oranı %5 e düşer. Çocuk istemi olan veya şiddetli endometriozisi olanlarda ameliyat en doğru tedavi seçeneğidir. Yapılan çalışmalarda çikolata kisti ameliyatı sonrası belirtilerin azaldığı ve hamile kalmanın kolaylaştığı gösterilmiştir.

 • H
  Htc06.10.2019

  30 yaşındayım sol yumurtalikta 3 ve 5 cm çikolata kisti var ca 125 degerim 206 çıktı kanser miyim İltihaplı romatizmam var buda yukseltirmi ca 125 değerini

  Prof. Dr. Önder Koç

  ca 125 yüksekliği eşittir kanser olarak nitelendirlmemekltedir. endometriosis gibi, miyom , kasık enfeksiyonu gibi birçok sebeble ca 125 yükselebilir. çikolata kisti görüntüsünde kaqnser olasılığıı %3-4 tür.

 • Z
  Z05.10.2019

  Merhaba 35 yaşındayım benim şikayetim 3 aydir adet döneminde makat bölgemde çok keskin bir ağrım oluyor oturamiyorum dahi tuvalete çıktığım da bu ağrı daha da siddetleniyor acaba neden olur doktora gitmem gerekir mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  jinekolojik ve rektal muayeneniz öncelikle yapılmalıdır. eşlik eden bulgular, kanama veya akıntıda değerlendirlmelidir.

 • G
  Gezginciay03.10.2019

  Merhaba Onder Bey, 38 yasindym, amh 1.13 sag tarafta 8 cm cikolta kistm var, tup bebek denedim tutmadi, kapali amlyt olmalimi yim ? Yoksa tup denemeye devam mi etmeliyim tesekkurler

  Prof. Dr. Önder Koç

  merhaba. çikolata kistiniz laparoskopik olarak temizlenmeden tüp bebeğe devam etmenizi önermem. çikolata kisti dururklen yapılacak tüp bebek işlemnleri başarısı çok düşük olur.

 • G
  Gezginciay03.10.2019

  Merhaba Onder Bey, 38 yasindym, amh 1.13 sag tarafta 8 cm cikolta kistm var, tup bebek denedim tutmadi, kapali amlyt olmalimi yim ? Yoksa tup denemeye devam mi etmeliyim tesekkurler

  Prof. Dr. Önder Koç

  öncelikle ameliyat öneririz. ıvf başaırısı kist varlığında düşük olur

 • H
  Hale02.10.2019

  19 yaşındayım sağ yumurtalıgımda 7 cmlik cikolata kisti oldugunu öğrendim doktor ameliyatla alınması gerektıgini söyledi ilerde çocuk sahibi olmama engel olurmu

  Prof. Dr. Önder Koç

  laparoskopik cerrahi ile yumurtalığınız korunarak bir cerrahi geçirirseniz gebe kalmanıza olumsuz etkisi minimum olur, olumlu etkisi daha fazla olur. ama hastalık genel olarak yumurta rezervini ve yumurtlamayı olumsuz etkiler.

 • H
  Hale02.10.2019

  19 yaşındayım sağ yumurtalıgımda 7 cmlik cikolata kisti oldugunu öğrendim doktor ameliyatla alınması gerektıgini söyledi ilerde çocuk sahibi olmama engel olurmu

  Prof. Dr. Önder Koç

  bu büyüklükte kistlerin kapalı cerrahi ile alınması önerilir. iyi bir cerrahi ve sonrasında aralıksız hastalığı takip ettirererek çocuk sahibi olursunuz.

 • K
  Kübra01.10.2019

  Hocam merhaba 24 yaşındayım. 2019 şubat ayında mm.'lik bir çikolata kisti tespit etmişti doktorum. Çok kısa bir süre sonra çocuk sahibi olmak istediğimiz için hağı bıraktım 6 ay sonra regl ağrılarım yüzünden acile gittiğimizde kadın doğum doktoruna deyim yerindeyse zorla ultrasonla baktırdığımda acil doktoru kisti 5e 6 cm gördü bana iyi bir uzmana görünmem gerektiğini söyledi. Ben de hacettepeye gittim 1 ay önce. Kistim 4.5cme 5 cm miş. Doktorum bana çocuğu bir süre ertelememiz şartıyla visanne başlattı. 1 ay oldu ilaca başlayalı adet olmadım ama bu arada 2 kez korunmadan ilişki oldu. Hamile kalmış olabilir miyim? Yoksa bu daha çok ilacın yan etkisi mi bir de doktorum 3 ay kullanmamı sonrasında kontrole gelmemi söyledi. Daha öncesinde gitmeli miyim hamile değilsem ve adet olmazsam en azından diye soruyorum?

  Prof. Dr. Önder Koç

  ilaç etkisi ile adet kesiilmesi yaşanmıştır. çocuk düşünüyorsanız bu büyüklkükte önce ameliyat sonra tüplerin durumuna göre doğal yolla yada tüp bebekle hamilelik önerilir.

 • Z
  Zeynep28.09.2019

  Merhaba hocam Ben Zeynep 26 yaşındayım 5 yaşında bir kızım var Yaklaşık 2 ay önce kadın doğuma gittim çocuk yapmaya karar verdim fakat çikolata kisti olduğunu öğrendim 4 santim boyutunda 2 ay boyunca wis anne kullandım 2 ay sonra tekrar kontrole gittiğimde çikolata kistin boyutunu gözükmeyecek kadar küçüldüğünü söyledi ve politik başladı 1 ay boyunca folik asiti kullandım ve adet olunca tekrar gittim ve ultrasyonda baktığında çikolata kisti olduğunu söyledi 4,5 santim de tekrar bir saniye kullanmam gerektiğini söyledi folik asit ile birlikte ilaç kullandığım ve tekrar gitti çikolata kisti ve tekrar neden olabilir Ve bu gebeliğe engel olacak mı

  Prof. Dr. Önder Koç

  muhtemelen kanamalı yumurtalık kistidir. çikolata kisti bu kadar hızlı kaybolmaz.

 • ?
  ?25.09.2019

  1.5 yıllık evliyim hiç korunmadım eşimin değerleri iyi çıktı 3.5 cm çikolata kisti oldugu soylendi ağrım cok fazla oluyor 3 günlük kısa bir adet dönemi yaşıyorum bebek sahibi olamamamın nedeni bu kist olabilir mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  çikolata kisti yuumurtalıkta yumurtlamayı ve rezervi oluımsuz etkiler

 • G
  Gül25.09.2019

  3 aylık evliyim 21 yasindayim adet sancısı çok çektiğim için doktora gittim ultrasonda hiçbirşey görünmedi çok temiz dedi kan testi yaptı ca 125 istedi 113.2 cıktı şimdi benim kistim nerde olabilir ultrasonda görünmedi ne olur yardım edin ne yapmaliyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  merhaba. endometriosis için yumurtalıkta kist olması gerekmez. peritoneal form ve derin yayılan formları mevcut olabilir.

 • A
  Ayse27.05.2019

  Sağ overde 2.3 cm..ve 3.0 cm...2 adet çikolata kist tesbit edildi...hamilelik denesem çikolata kisti bebeğe zararı olur mu eğer kalabilirsem tabiii.. Dr.ameliyat dedi ancak ben ameliyatı düşünmüyorum.çünkü ameliyatla kesin kurtulurmuyum dediğimde nuks edebilir dedi..dolayısıyla ameliyatı düşünmüyorum.gebelik menopoz bunun Ilaci gibi...yaşım 38...dolayısıyla gebeliği denemek istiyorum...eğer bebeğe zararı yoksa kıstın...onun dışında sorum şu siz kaç cm de ameliyat kararı veriyorsunuz hocam...agrım sızım hiç bir septomumda yok...kansere dönüşebilir dendi...kansere dönüşür mu?.

  Prof. Dr. Önder Koç

  4-5 cm, tek taraflı genelde ameliyat endikasyonudur. Yaşınızdan dolayı Over yani yumurtalık rezervi değerlendirilmelidir

 • H
  Havva10.05.2019

  Merhaba hocam ben 26 yaşındayım 2 yıllık evliyim bekarken çikolata kistim çıktı ve 9 cm Ken içerde patladı laparoskopik ameliyata alındım ama daha 5 gün olduktan sonra tekrar 5 cm kist çıktı o günden beri hep kist var visanne kullandım 3 yıl sora evlenince bıraktım 9 aydır da korunmuyorum doktor hamile kalmalısın dedi ama şuan da da 5 cm Bi kist var ve hep ağrım var sağ yumurtalığın sağlammış normal yolla gebe kalmayı dene dedi sizce beklemeliyim yoksa hemen Bi rahim filmi çekilip olayı hızlandırma mıyım ağrım geçmiyor hamile de kalamıyorum ne yapmalıyım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Tüplerin etkilendiyse hamile kalamazsın . Cerrahi ve ardından eğer tüpler kötüyse tüp bebek önerilebilir

 • Z
  Zehra08.05.2019

  Hocam sol overde 11 cm sağ overde 5 cm büyüklüğünde çikolata kistim var gitmediğim doktor kalmadı 4 ay visenne ilacı kullandım ancak herhangi bir etki yapmadı.8 aydır evliyim çocuk sahibi olmak istiyorum.Özel hastaneye gittiğimde açık ameliyatla kistini temizleyebiliriz dediler kist çok büyük olduğu için kapalı amleyatla tam olarak temizlenmez dediler.Ne yapacağımı şaşırdım yardımlarınızı rica ediyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kapalı ameliyat mümkündür ve tedavide altın standart tır

 • I
  Iko06.05.2019

  Merhaba. Bir hafta önce şiddetli karın ağrısı sebebi ile acile gittim ve sağ yumurtaligimda 60 mm çikolata kisti olduğunu söylediler ve kist kanama yapmış 17 yaşımdayım kısır olmaktan korkuyorum . Sizce kısırlığa yol açar mi ?ütfen cevap verin.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Sağ yumurtalık laparoskopik cerrahi ile temizlenmeli . Hastalık yumurtalığın yumurta rezervine zarar verebilir

 • M
  Merve Berivan Ataş13.03.2019

  Merhaba 22 yaşındayım sağ yumurtalığmda 8 cm çikolata kisti oldugunu ve bagırsagıma yapıstıgını öğrendim. Acil amelyt olmam gerektiğini söylediler kimiside olmamam gerektiğini. Visanne kullanıyorum ama agrılarım çok şiddetli nişanlıyım ilerde gebeliğimi etkilermi? Ne yapmam gerekiyor. Ca 125 testi değeri 2 kere yaptırdım ilk yaptırdığım 218 ikinci yaptırdıgım 267 cıktı. İlaçlı emar çekildim iyi huylu oldugu söylendi. Kafam çok karısık napmam gerekiyor bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Bu büyüklükte çikolatakistlerine yaklaşım laparoskopik cerrahidir. Ameliyatın içerisindeki görüntüye göre yani Barsak yapışıklık derecesine göre ameliyata Barsak cerrahi ekibi dahil olabilir .bu nedenle Endometriosis konusunda deneyimi olan merkezlerde komplikasyon oranı daha düşüktür. En önemli risk Barsak ta olabilecek bir hasarın geç tespit edilmesidir. Ameliyatta yumurtalık mutlak korunmalıdır. Geçmiş olsun

 • G
  Gezgin03.03.2019

  Merhaba hocam, 37 yasndym cik.kistim 9cm ,amh 1.13 5aydir hamile kalamadim, kapali ameliyat ile kist tamamiyle temizlenebilir mi yoksa sadece ici bosaltilip yerleri yakilmali mi ? Ici bosaltilmasi daha kisa surede tekrarlamasina yol acabilir mi?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kistin kapsülü laparoskopik olarak iyi uygulayıcılar ellerinde yumurtalığıza en az etki yaratılarak temizlenmeli . Kist içeriğini içini boşaltmak önerilmeyen bir yaklaşım.

 • M
  Melek02.03.2019

  Merhaba, bebek düşünüyoruz 8 aydır. Imurtalın Doktor kontrolünde birşey çıkmadı sadece ca125 değerim 96 çıktı.Çikolata kistinden şüphelendiler. Çapı 4.5 cm. Ca125 değerin yüksek olması yumurtalık kanser riskinin olduğunu mu gösterir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalım kanser riskiniz %3-4 dür. Ca 125 yükselten bir çok sebep var

 • T
  Tulin25.02.2019

  Hocam merhaba yasim 33 gecen yil agriyla gittim iki yumurtaliktada 7 vm cikolata kisti ca125 217 dendi visanne baslandi 7aydir kullaniyorum sikintim yok tekrar kontrolde kistler yaklasik 5cm ca125 34 dusmus.visanne daha gerileme saglayip yok edermi yada 2cocugum var tekrar gebelik dusunsem kurtulurmuyum.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çocuk planlıyorsanız laparoskopik olarak kistlerin temizlenmesi önerilir . Ardından tüplerin durumuna göre karar verilir

 • F
  Fato14.02.2019

  Hocam sağ yumurtalikta 5 cm karın içerisine de yapışık kış var diyorlar.Nasil bi tedavi uygulariz.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik olarak kapalı cerrahi ile alınabilir. Öncelikle muayene ve kistin niteliği tespit edilmeli

 • S
  Soleil12.02.2019

  hocam merhaba. sağ yumurtalığımda 6 cmlik bir çikolata kisti saptandı. daha önce hiçbir belirti vermedi. rutin bir kontrolde bulundu ama ca 125 de 91 degerinde. daha bekarım dolayısıyla ileri de çocugumun olmamasından korkuyorum. ne önerirsiniz çocuğumun olmaması gibi bir durumum olur mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik çıkarılıp ardından ilaçla baskılama tedavisi uygundur yumurta rezervini koruyucu hassas cerrahi gerekir

 • Ş
  Şevval28.01.2019

  Öncelikli iyi günler, 39 yaşında evli 2 çoçuklu ev hanımıyım mayıs 2018 den bu yana çikolata kisti ile ilaç tedavi görüyorum. en son balıkesir üniversitesi araştırma hastanesin de yapılan kontrolde ameliyat için 2019 yılına şubat ayına gün verdiler. daha sonra çevremin tavsiyesi ile devlet hastanesin de bi uzman dr. a çıkmamı telkin ettiler. kendisi ise yapılan kontrolde ameliyatlık bi sıkıntı olmadığını olsan dahi 6 ay içerisinde tekrar etme olasılığı yüksek dedi. sizden ricam 1 yıla yakındır ilaç kullanma sonucu kistler de ne gerileme ne ilerleme olmadığı gibi hem iş hayatım hem ev hayatım da psikolojik olarak yıpranmama sebep oldu. Ameliyat kesin sonuç verir mi.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çikolata kisti hastalığı ilaç ve ameliyatla baskılanır. Büyük kistlerde ilaç gerileme sağlamaz ama büyümeyi yavaşlatır bu nedenle cerrahi önerilir. Laparoskopik yumurtalık koruyucu cerrahi altın standardıdır .geçmiş olsun

 • A
  Adanalı 23.01.2019

  Çikolata kıstm cıktı 7 cm ca 125 200 lerde cıkıyor dıger kıstm 5.5 cm. 27 yasındaym bekarım benım hamıle kalmamı zorlastirnı 85 kıloyum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalığınız rezervinizi olumsuz etkiler . Gebe kalmada zorluk yaşayabilirsiniz .konu uzmanı bir doktorun takibine girmelisiniz . İlaç Baskılama ve cerrahi süreçleri için.

 • A
  Ayışığı15.01.2019

  1 yıl önce düşük yaptım. Düşükten sonra gebe kalamadım.hastaneye gittim 4 cmlik cikolata kistimin olduğunu soylediler. Gebe kalmak için cikolata kistinden nasil kurtulabilirim.?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik olarak temizlenebilir yumurtalık korunmalıdır

 • B
  Burcu14.01.2019

  Merhaba hocam ben 25 yaşındayım 3 hafta önce gece kist patlaması sonucu acile gittim 2 gün gözetim altında kaldım sonra polikliniğe devam etmeye başladım sağ yumurtalıkta 3 cm sol yumurtalıkta 4 cm çikolata kistim olduğu ortaya çıktı çok ağrı çekiyorum normalde de adet günlerimde de ama bana bir tedavi verilmedi ca 125 ilk testte 336 sonraki testte 66 çıktı bana herhangi bir açıklamada yapılmadı bu durum normal mi sadece bekar olduğun için riske atamayız seni dediler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti üreme çağında kronik seyreden bir hastalıktır . Cerrahi zamanlaması iyi planlanmalıdır

 • R
  Rukn12.01.2019

  Merhaba çikolata kisti c125 testi ne denli fazla çıkarsa tehlikelidir ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti için ca125 bir tanı testi değildir. Yükseldiği bilinmektedir ama bir çok sebebplede yükselebilir.bunlar miyom, kasıklardaki enfeksiyonlar , yumurtalıktaki tümöral yapılar gibi. Bu nedenle laparoskopi ile patolojik tanı tedavi önemlidir:%3-4 kötü huylu tümör olma riski vardır

 • E
  Ezgi09.01.2019

  Merhaba benim sol yumurtalığımda 4,5 cm çikolata kisti yapışıkmış ilişki sırasında ve sonrasında çok ağrım oluyor ve doktor çocuk işini çok ertelememi söyledi hiç doğum yapmadığım için ameliyatı önermedi daha 3 aylık evliyim çocuk henüz düşünmüyorduk bebeği ertelesem ilerde olmama olasılığı nedir ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti yumurtalık rezervinizi ciddi düşüren ve yumurtalığı salgıladığı oksidan maddelerle içten içe yakan bir yapıdır . Bebeği erken düşünmeniz ve gerekirse Amaeliyat önem taşır

 • S
  Sosyolog02.01.2019

  Merhabalar hocam. 31 yaşındayım bekar sağ overde 5 cm sol overde 2 cm çikolata kisti teşhisi konuldu . Yaklaşık altı yıldır bu sorunla mücadele etmekteyim. Doktorum bugün visanne başlattı. Yumurtalık rezervim çok iyi aynı zamanda. Sorum şu : visanne ile kistlerimde küçülme olur mu ? Cerrahi müdahale gerekmediğini de ayrıca belirtti şimdiden teşekkürler.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Visanne kistlerinizi küçültmez . Büyümesini yavaşlatır. 5 cm ve üstü kistlere genelde ameliyat öneririz . Gebelik İstemi dışında baskılama aralıksız devam etmelidir

 • S
  Sultan18.12.2018

  Sag yumurtaligimda 50×52 mm sol ovalde 45×29 mm cikolata kisti göründü doktor kötü huylu değil dedi kısırlığa neden olurmu suan tedavi görüyorum ilaç tedavisi ...şimdiden.tesekkur ederim cevabınız icin

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalığınızı salgıladığı maddelerle içten yakar. Laparoskopik olarak temizlenmelidir

 • G
  Gökçe16.12.2018

  Merhaba 18 yaşındym ve bekarm sancı dolayısıyla doktora gittim ve beni gözetim altına aldılar sonradan vajinamın sol tarafında 2 cm kist oldugunu söylediler ve vajina bozukluğu oldugunu kist vajina dışjndaymış görünür bi şekilde ve ultrasonda sıvı gördüklerini dediler ilerde bana sorun olurmu? Bebegimin olmasına engel olurmu?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Belirttiğiniz kistlerin çoğu vajinaldir. Tam yerininiz belirlenmesi gerekir

 • G
  Gökçe16.12.2018

  Merhaba 18 yaşındym ve bekarm sancı dolayısıyla doktora gittim ve beni gözetim altına aldılar sonradan vajinamın sol tarafında 2 cm kist oldugunu söylediler ve vajina bozukluğu oldugunu kist vajina dışjndaymış görünür bi şekilde ve ultrasonda sıvı gördüklerini dediler ilerde bana sorun olurmu? Bebegimin olmasına engel olurmu?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Anatomik yeri değerlendirlmelidir. Çoğunlukla doğuştandır. Operasyonla alınır.

 • A
  Arzu14.12.2018

  merhabalar sağ yumurtalıkta 9 cm çapında çikolata kistim vardı. kapalı ameliyatla alındı, birkaç ay sonra kontrole gittiğimde yumurtalığımın da alındığını öğrendim. aradan 3 yıl geçti rutin kontrollerime gidiyorum 2 adet 3 cm çapında solda çikolata kisti ve 7-8 adet 5 ve 6 cm çaplarında anekoik kist var dediler. visanne kullanıyorum. en son ki kontrolümde ise 2 adet çikolata kistinin aynı boyutta olduğu anekoik kistlerin de 3 cm çapında 1 adet e düştüğünü söylediler. sizce bebek ne zaman düşünmeliyim? visanne kullanırken hamile kalınır mı, çikolata kistim varken bebek sahibi olabilir miyim?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Visanne kullanırken gebe kalamazsınız. Yumurtalığınız ve tüpleriniz değerlendirilmesi gerekmekte

 • S
  Seda12.12.2018

  Merhaba, beş aylık evliyim ve genel kontrol için doktora gittim sağ tarafca 5cm büyüklüğünde çikolata kıstım olduğunu söyledi. Çocuk için acele etmemiz gerektiğini öğrendim fakat henüz eşimle çocuk düşünmüyoruz ilerleyen zamanda bu kist çocuk için sorun oluşturur mu ? Veya bi zaman dilimi var mı bunun için?

  Prof. Dr. Önder Koç

  5cm çikolata kisti bulunduğu yumurtalığa zarar verir ve yumurta rezervini düşürür .,salgıladığı maddelerle adeta içten içe yumurtalığı yakar. Laparoskopik temizlenip , çocuk isteyene kadar ilaçla baskılama devam etmelidir

 • T
  Tomurcuk0608.12.2018

  Yumurtalığımda 2-3 cm çapında kist olduğunu söyledi doktor,fakat ben evlendi ankaraya yerleştim bu nedenle gidemedim rizedeki doktoruma .Acaba nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalık kist büyüklüğünü ultrason ile takip ettirmelisiniz

 • M
  Moonlight06.12.2018

  Merhaba Önder bey Arada mide bulantısı ile karışık şiddetli kasık ağrısı çekiyorum, cinsel ilişkide ağrı yaşıyorum.gogus bolgemde hassasiyet ve agrilar var..evliyim çocugum yok henüz..

  Prof. Dr. Önder Koç

  Jinekolojik muayenenizin yapılması uygun olur.

 • R
  Ruken27.11.2018

  Merhaba hocam 5 yıllık evliyim daha yeni bebek istiyoruz ama sol yumurtalığımda 7 cm çikolata kistim var bi doktor açık ameliyat önerdi bi başka doktor kapalı ameliyat dedi diğerleri ise ameliyat önermedi ve hamile kalmamı önerdi çok şiddetli ağrılarım oluyor hormon testi yaptırdım Fsh 8,93 Lüteinleştiren Hormon 15,55 progesteron

  Prof. Dr. Önder Koç

  kesinlikle kapalı ameliyat olmalısınız. çikolata kistinde altın standard kapalı ameliyattır. yapan cerraha göre sonuçlar değişkendir. geçmişolsun.

 • R
  Ruk06.11.2018

  Hocam merhaba hamile kalmak istediğim için doktor kontrolüne gittim yapılan ultrason sonucunu aynen yazıyorum. Her iki over normal lokalizyon, boyutta olup her iki overde daha çok periferal yerleşimde 13-14 adet milimetrik boyutlu folliküller izlenmiştir. Ayrıca her iki overde sağda 24*19mm solda 20*17 mm boyutundadır diffüz yoğun içerikli kistik izlenmiştir. endometrioma?? hemorajik kist?? raporda bunlar yazıyor bunlar ne anlama geliyor ? kistlerin boyutu büyük ameliyatmı gerekli ? bebek sahibi olabilir miyim ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun . Bu boyutta endometrioma kistlerine ameliyat önermiyoruz. Tabi eğer şiddetli ağrılı adet ve ilişki şikayetleriniz yoksa. Yumurtlamanız takip edilerek eşiniz sperm değerlerinde sorun yoksa gebelik için doğal yol denenebilir

 • S
  Serra06.11.2018

  1.5 yıllık evlıyım. 4,7 mm çapında sağ tarafta kist olduğunu öğrendim. Doktorum kistin çeşidini belirtmedi. Kistle ilgili ilaçta vermedi sadece adet söktürücü verdi. Basit kist olduğunu düşünüyorum dedi. Fakat gebe kalamıyorum. Yumurtalıklarımda agrı oluyor bazen. Gebelık olmaması bu kistle mi ilgili? (Yaş:24)

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Basit kistlerin en geç 3 ay yada 3 adet döneminde kaybolma eğilimi vardır. Zaten kaybolmuyorsa basit kist değildir. Laparoskopik yani kapalı cerrahi ile alınıp patolojiye gönderilmelidir.büyük kistler bulundukları yumurtalıkta doğal yumurtlamayı olumsuz etkiler

 • E
  Ezgi01.11.2018

  Merhaba 28 yaşındayım doktora çocuk yapmadan önce muayene olmak amacıyla gittim genel kontrol sırasında çikolata kistim olduğunu söylediler yaklaşık 2,5 cm henüz ağrı gibi bir şikayetim yok fakat çocuğumda olmadı kisti aldırmalı mıyım çocuk sahibi olabilmek için engel oluyor mudur?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba.2.5 cm büyüklükte şikayet yaratmayan çikolata kisti için ameliyat önermiyoruz. Yumurtlama niz takipedilmeli. Sperm sorunu yoksa tüpleriniz sağlıklı ise doğal gebelik denemelisiniz

 • Z
  Zehra27.10.2018

  Merhaba. 26 yaşındayım ve 1.5 yıllık evliyim. Rutin kontrol için doktora gittiğimde sol yumurtalığımda 5,5 cm çikolata kisti olduğunu öğrendim. Doktorum tek dozluk lucrin depot verdi. İğneyi vurulduktan bir ay sonra hamile kaldım ve bebeğim 5 haftalıkken düştü. Bebek kistten düşmüş olabilir mi?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Düştüğün nedeninin çikolata kisti olduğu net değil ama çikolata kistinin yumurtlamayı azalttığı ve yarattığı kimyasal etki ile bebeğin tutunma oranını olumsuz etkilediği biliniyor . Çocuk İstemi olan hastalarda bu büyüklükte ilaç tedavisini tercih etmiyor , laparoskopik temizlenmesini öneriyoruz

 • A
  Arzu26.08.2018

  Merhaba hocam ben 4 yıllık evliyim.Şiddetli karın ağrısı ile doktora gittim 5 cm 2 cm 1cm 3 adet çikolata kistim olduğunu öğrendim.visanne kullandım 3 ay tamamen kaybolduğunu öğrendim bi dönem doktora gitmedim.Sonra bebek istedim ve olmadı.kontroliçin gittiğimde kist duruyordu.hsg filmi çekildi tüpler açıktı yumurta geliştirilip çatlatma iğnesi kullandık 3 ay hiç bi sonuç alamadık sonrasında doktorum tüp bebek yöntemiyle olabileceğini söyledi ve ben korkup doktora gitmeyi bıraktım.1 seneden fazla oluyor ve hala bebek istiyorum ama korkuyorum ne yapmalıyım hocam?Bebeğim olur mu dersiniz?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Yaşınız, yumurtalık rezerviniz, kistlerin büyüklüğü , çift yada tek yumurtalıkta olması, hastalığın yaygınlığı değerlendirdikten sonra ne yapılacağına kişiye özel olarak karar veririz . Çocuk İstemi'niz varsa Zaman kaybetmeden tedavinize karar vermeliyiz

 • L
  Liz16.08.2018

  Benim sağda 6 solda 4 cm çapında kist var doktorum çikolata dedi visanne deneyelim dedi.sizce sonuç olumlu olur mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  bu büyüklükte kistler laparoskopik cerrahi gerektirir , visanne ile geriletilemez

 • M
  Merve08.08.2018

  19 yaşındayım bekarım ve çikolata kisti teşhisi kondu visanne kullanıyorum şimdi bu ilaç tedavisi bu durumu bitirecek mi bitirmeyecekse bile ilerde daha büyük sorunlar yaşama olasılığım nedir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlaç tedavisi sadece hastalığınızı baskılayacaktır. Üreme çağında hastalığın tamamen bitirilmesi mümkün değildir, tekrarlama ihtimali vardır.

Soru Sor
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333