Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Çikolata Kisti Tedavisi

Çikolata kisti yada tıbbi adıyla endometriomalar genellikle yumurtalıkta rahim içi astar dokusunun yani endometriyal dokunun büyümesinden kaynaklanan yumurtalık kistik kitlesi olarak bulunur.
Çikolata Kisti Tedavisi

Kistler tipik olarak koyu kahverengi katran benzeri sıvı içerir "çikolata kisti" adını alır ve periton, fallop tüpleri ve bağırsak gibi çevreleyen yapılara sıkıca yapışırlar. Bir endometrioma, endometriozis semptomları (pelvik ağrı, dismenore ve disparoni) ile ilişkili olabilir veya bir pelvik kitlenin veya infertilitenin değerlendirilmesi sırasında tanımlanabilir. Patlamış çikolata kisti olan bir kadın, akut pelvik inflamatuvar hastalık veya apandisitli hastalara benzer şekilde başlangıçta periton rahatsızlık belirtileri ve semptomları, artmış beyaz küre hücre sayısı ve düşük dereceli ateş ile ortaya çıkabilir.

Çikolata kisti tedavisi uygunsa kapalı yöntemle yapılması en doğrusu olacaktır. Çikolata kistinin sebebi açık değildir. Bir hipotez, adet kanının tüplerden geri geçişinin veya endometriozis odaklarının dökülmesinin yumurtalıkta birikim göstermesidir. Bu yumurtalıkların üzerinde yumurtalık dış duvarının progresif içeri çökmesi sonrasında aslında yalancı kist olan endometrioma, oluşmasına yol açar. Endometriomaların kist içeriği muhtemelen içe kronik kanamadan kiste dönüşür, muhtemelen adet döneminde kist büyür, kist sıvısı yüksek konsantrasyonda demir içerir. Beklemiş demir içeriği kahverengi çikolata görünümünün sebebidir.

Çikolata kisti nedir? tanısı nasıl konur?

Çikolata kisti (histopatoloji endometrioma) tedavisi için kesin bir teşhis koymak için gereklidir. Ultrason, çikolata kisti klinik tanısını desteklemek için yararlıdır, ancak adezyonları ve yüzeysel peritoneal / ovarian implantları görselleştirmek için yeterli çözünürlüğe sahip olmadığından tanı için sınırlı değer taşır veya endometriozisin diğer bölgelerdeki boyutunu belirlemek için yeterli değildir. Bununla birlikte, endometriomaları düşündüren sonografik bulgular olduğunda, orta ile şiddetli endometriozis mevcut demektir; ağrı sık karşılaşılan bir sorundur, bu nedenle, ağrı giderilmesi için geniş bir cerrahi gerekebilir. Bu nedenle hastalarımızı detaylı bir barsak temizliği ile ameliyata hazırlarız. Endometrioma düşündüren ultrason bulguları düşük-orta düzeyde homojen kalın duvarlı (uniloküler veya multilokuler) kistik, farklı  ekojenite dereceleri değişebilir ve sıvı seviyeleri mevcut olabilir. Buzlu cam görüntüsü tipiktir.

Çikolata kisti tedavisi Ankara

Çikolata kisti tedavisi işleminde ilk cerrahiyi, semptomatik veya genişleyen endometriomalı kadınlar için tercih edilen tedavi yaklaşımı olarak öneriyoruz. Tıbbi tedavi 2-3 cm'den büyük endometriomalarda tam olarak geriye çevrilmesi mümkün değildir. Çikolata kisti ameliyatı sonrası siklik ya da sürekli östrojen-progestin kontraseptifleri yada uzun dönemli medikal baskılama tekrarını önlediğine dair sınırlı kanıt vardır.

Çikolata kisti tedavisi (ameliyatı) ne zaman yapılır?

Çikolata kistinde ameliyatı sık olarak büyüklük ve ağrı nedeniyle yapılır.

 • Ağrı giderme - semptomatik endometriomalarda hastanın ağrısını hafifletmek için yapılır.
 • Kötü huylu tümör olasılığını dışlamak - Asemptomatik endometriomalar, teşhisi doğrulamak, kanseri dışlamak ve acil ameliyat gerektiren rüptür gibi komplikasyonları önlemek için önerilir.Yumurtalık endometriyozu görüntüsü yumurtalık kanseri için %3-4 oranında risk taşır.

Çikolata kistinde Ca 125 testinin önemi nedir?

CA 125 seviyesi  bazı iyi huylu ve habis koşullarda yükselir.  Epitelyal over kanseri olan hastaları izlemede önemli bir tümör belirleyicidir, ancak endometriyozun hassas bir göstergesi değildir.En iyi korelasyon, evre III veya IV endometriyozisli kadınlarda görülür.

Çikolata kisti tedavisi Ankara 'da Doç. Dr. Önder Koç tarafından nasıl yapılır?

Amerikan (ASRM) ve Avrupa üreme derneği (ESHRE) önerileri histolojik tanı ve tedavi amaçlı olarak 4 cm çapında ve daha büyük endometriomalar için laparoskopik kist kapsülünün çıkarılmasıdır. Konservatif cerrahi (kist çıkarılması) - Tüm kistin laparoskopi veya laparotomi ile eksizyonu, optimum tedavi yaklaşımı gibi gözükmektedir. Yalnızca aspirasyon (sıvıyı boşaltmak) etkisizdir; altı ay sonra yüzde 88 bir nüks oranı ile ilişkilidir. Fenestrasyon ve ablasyon (yani kist duvarının bir kısmının çıkarılması, bunu takiben duvarın iç tarafının pıhtılaşması ya da lazerle buharlaştırılması) fertiliteyi iyileştirme ve ağrıyı azaltma açısından kist çıkarılmasına göre daha az etkilidir.

Endometriomaların kist çıkarılması, diğer iyi huylu yumurtalık kistleri ameliyatından daha zordur.Endometriyum içeriği kronik olarak peritoneal boşluğa sızabilir ve kiste bitişik yapılara yoğun şekilde skarlaşarak tam kist çıkarılması daha zorlayıcı hale gelir.Endometriomalı birçok kadında aynı zamanda hemorajik korpus luteum kistleri veya foliküler kistler gibi endometriozis ile ilgili olmayan over kistleri mevcuttur.Bu bitişik kistler sıklıkla endometriyoma çıkarılma zorluğunu arttırır ve olabildiğince normal yumurtalık dokusunu mümkün olduğunca muhafaza etmek için bunlar bırakılmalıdır.

Yumurtalık çıkarılması (ooforektomi) - Oofterektomi, cerrahi öncesi hastalarla tartışılması gereken kist çıkarılmasına  alternatif bir seçenektir.Yumurtalık çıkarılması, tekrarlayan endometrioma oluşumunda kist çıkarılmasına göre başarılıdır ve doğurganlığı tamamlayan kadınlar için iyi bir seçenektir. Kliniğimide sadece menapoza yakın yaştaki kadınlara önerilmektedir.

Endometrioma içeren yumurtalık çevresinde aşırı yara izi varsa, cerrah küçük bir yumurtalık parçasının geride bırakma riskini azaltmak için yumurtalık ve çevredeki dokuların "en blok" bir diseksiyonunu düşünebilir.Bu, retroperitoneumun açılması, üreterin tanımlanması ve izole edilmesi ve infundibulopelvik bağın pelvik ağzın yakınında bağlanarak hastalıklı dokunun yakınında çalışılmasını önlemeyi gerektirebilir.

Ne yazık ki, bir endometrioma için ooforektomiden sonra bile, bir retroperitoneal ovaryum kalıntısı nedeniyle, bir ipsilateral adneksiyal kitle gelişebilir.

Çikolata kisti tedavisinde bilinmesi gerekenler nelerdir?

Endometrioma da kesin bir teşhis koymak için histopatoloji gerekmektedir.Bununla birlikte, endometriyozisli kadınların% 50'sinde endometriomalar gelişir.

 • Endometrioma düşündüren ultrason bulguları düşük-orta düzeyde homojen bir kalın duvarlı (uniloküler veya multilokuler) kistik olabilir(CA 125 seviyesi 100 IU / mL'den (normal
 • Ameliyat Semptomatik endometriomalar da ağrıyı hafifletmek için kullanılır.
 • Ameliyat semptomatik endometriomalarda genellikle teşhisi onaylamak, malign vakayı dışlamak ve acil ameliyat gerektiren rüptür gibi komplikasyonları önlemek için tercih edilir.

Çikolata kisti ne ile karışır?

İyi huylu hemorajik (kanamalı) kistlerin ve endometriomaların görünümü karıştırılabilir. Bazen çikolata kistlerinin fokal endometrial doku nedeniyle katı nodüler bir bileşeni vardır ve bu da endometrioma ile neoplazmanın gerçek katı dokusunu ayırt etmeyi zorlaştırabilir.Endometriomların karakteristik kalın duvarı da kötü huylu yumurtalık tümörlerinde  sıklıkla görülür.

Çikolata kisti neden tekrarlar?

Çikolata kistleri rezeksiyonundan sonra en az iki yıl süreyle oral kontraseptif (siklik kullanımda tekrarlama yüzde 15, sürekli kullanımda yüzde 8) kullanan kadınlarda  tekrarlama olasılığınınönemli ölçüde daha düşük olduğu görülmüştür. Endometrioma görüntülü şüpheli küçük lezyonlar yakın takibe alınmalıdır.

Çikolata kisti tedavisindan sonra tekrarlama oranı nedir?

Çikolata kistleri için yumurtalık kist çıkarılması sonrası tekrarlama oranı takpisiz hastalrda sonraki beş yıl için yüzde 30 dur. Histolojik olarak endometriozis tanısı ve tekrarlayan asemptomatik adneksiyal kitle ile endometrioma uyumlu fizik muayene ve ultrasonografi ile konservatif tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Çikolata kisti tedavisinden sonra takip nasıl yapılır?

Bu kadınlar için tipik bir yönetim planı, bir yıldan iki yıla kadar her altı ayda bir fizik muayene ve ultrasonografi, bunu takiben adneksiyal kitle boyut ve klinik özelliklerde istikrarlı kalırsa, yıllık muayene ve ultrasonografiyi içerir.Bu klasik yaklaşımla kadınlar uzun yıllar yönetilebilir. Bununla birlikte, kist boyutunun hızlı bir şekilde artması, ultrason incelemesinde kistin karmaşık görüntüsü veya semptomların oluşması cerrahi müdahaleye neden olur.

Çikolata kisti kısırlık yaparmı?

Kısırlık tedavisinde asemptomatik yani şikayet yaratmayan bir endometriyumun çıkarılmasının doğurganlığı artırıp artırmadığı tartışmalıdır.Önemli bir sorun infertilite(kısırlık) ile ilişkilidir . çikolata kisti gerek kimyasal gerek mekanik etkisiyle yumurta havuzunu düşürmesidir. Kist kapsülünün çıkarılması sırasında, kist duvarına bitişik küçük foliküllerin kaybı nedeniyle ve rezerv kaybı riski nedeniyle endometriosis cerrahisinin bu konuda deneyimi yüksek cerrahlarca yapılmasını öneriyoruz.

Kitleye ilişkin pelvik ağrısı olan hastalarda, endometriomalarda cerrahi önermekteyiz.

Histolojik olarak teyit edilmiş tekrarlayan endometriozis olan kadınlarda, biz yumurtalık eksizyon(alınmasını)öneriyoruz.

Fenestrasyon ve ablasyon yüksek tekrarlama nedeniyle önerilen bir yaklaşım değildir.

SİZDEN GELENLER
PROF. DR. ÖNDER KOÇ CEVAPLIYOR
 • A
  Ayse27.05.2019

  Sağ overde 2.3 cm..ve 3.0 cm...2 adet çikolata kist tesbit edildi...hamilelik denesem çikolata kisti bebeğe zararı olur mu eğer kalabilirsem tabiii.. Dr.ameliyat dedi ancak ben ameliyatı düşünmüyorum.çünkü ameliyatla kesin kurtulurmuyum dediğimde nuks edebilir dedi..dolayısıyla ameliyatı düşünmüyorum.gebelik menopoz bunun Ilaci gibi...yaşım 38...dolayısıyla gebeliği denemek istiyorum...eğer bebeğe zararı yoksa kıstın...onun dışında sorum şu siz kaç cm de ameliyat kararı veriyorsunuz hocam...agrım sızım hiç bir septomumda yok...kansere dönüşebilir dendi...kansere dönüşür mu?.

  Prof. Dr. Önder Koç

  4-5 cm, tek taraflı genelde ameliyat endikasyonudur. Yaşınızdan dolayı Over yani yumurtalık rezervi değerlendirilmelidir

 • H
  Havva10.05.2019

  Merhaba hocam ben 26 yaşındayım 2 yıllık evliyim bekarken çikolata kistim çıktı ve 9 cm Ken içerde patladı laparoskopik ameliyata alındım ama daha 5 gün olduktan sonra tekrar 5 cm kist çıktı o günden beri hep kist var visanne kullandım 3 yıl sora evlenince bıraktım 9 aydır da korunmuyorum doktor hamile kalmalısın dedi ama şuan da da 5 cm Bi kist var ve hep ağrım var sağ yumurtalığın sağlammış normal yolla gebe kalmayı dene dedi sizce beklemeliyim yoksa hemen Bi rahim filmi çekilip olayı hızlandırma mıyım ağrım geçmiyor hamile de kalamıyorum ne yapmalıyım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Tüplerin etkilendiyse hamile kalamazsın . Cerrahi ve ardından eğer tüpler kötüyse tüp bebek önerilebilir

 • Z
  Zehra08.05.2019

  Hocam sol overde 11 cm sağ overde 5 cm büyüklüğünde çikolata kistim var gitmediğim doktor kalmadı 4 ay visenne ilacı kullandım ancak herhangi bir etki yapmadı.8 aydır evliyim çocuk sahibi olmak istiyorum.Özel hastaneye gittiğimde açık ameliyatla kistini temizleyebiliriz dediler kist çok büyük olduğu için kapalı amleyatla tam olarak temizlenmez dediler.Ne yapacağımı şaşırdım yardımlarınızı rica ediyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kapalı ameliyat mümkündür ve tedavide altın standart tır

 • I
  Iko06.05.2019

  Merhaba. Bir hafta önce şiddetli karın ağrısı sebebi ile acile gittim ve sağ yumurtaligimda 60 mm çikolata kisti olduğunu söylediler ve kist kanama yapmış 17 yaşımdayım kısır olmaktan korkuyorum . Sizce kısırlığa yol açar mi ?ütfen cevap verin.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Sağ yumurtalık laparoskopik cerrahi ile temizlenmeli . Hastalık yumurtalığın yumurta rezervine zarar verebilir

 • M
  Merve Berivan Ataş13.03.2019

  Merhaba 22 yaşındayım sağ yumurtalığmda 8 cm çikolata kisti oldugunu ve bagırsagıma yapıstıgını öğrendim. Acil amelyt olmam gerektiğini söylediler kimiside olmamam gerektiğini. Visanne kullanıyorum ama agrılarım çok şiddetli nişanlıyım ilerde gebeliğimi etkilermi? Ne yapmam gerekiyor. Ca 125 testi değeri 2 kere yaptırdım ilk yaptırdığım 218 ikinci yaptırdıgım 267 cıktı. İlaçlı emar çekildim iyi huylu oldugu söylendi. Kafam çok karısık napmam gerekiyor bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Bu büyüklükte çikolatakistlerine yaklaşım laparoskopik cerrahidir. Ameliyatın içerisindeki görüntüye göre yani Barsak yapışıklık derecesine göre ameliyata Barsak cerrahi ekibi dahil olabilir .bu nedenle Endometriosis konusunda deneyimi olan merkezlerde komplikasyon oranı daha düşüktür. En önemli risk Barsak ta olabilecek bir hasarın geç tespit edilmesidir. Ameliyatta yumurtalık mutlak korunmalıdır. Geçmiş olsun

 • G
  Gezgin03.03.2019

  Merhaba hocam, 37 yasndym cik.kistim 9cm ,amh 1.13 5aydir hamile kalamadim, kapali ameliyat ile kist tamamiyle temizlenebilir mi yoksa sadece ici bosaltilip yerleri yakilmali mi ? Ici bosaltilmasi daha kisa surede tekrarlamasina yol acabilir mi?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kistin kapsülü laparoskopik olarak iyi uygulayıcılar ellerinde yumurtalığıza en az etki yaratılarak temizlenmeli . Kist içeriğini içini boşaltmak önerilmeyen bir yaklaşım.

 • M
  Melek02.03.2019

  Merhaba, bebek düşünüyoruz 8 aydır. Imurtalın Doktor kontrolünde birşey çıkmadı sadece ca125 değerim 96 çıktı.Çikolata kistinden şüphelendiler. Çapı 4.5 cm. Ca125 değerin yüksek olması yumurtalık kanser riskinin olduğunu mu gösterir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalım kanser riskiniz %3-4 dür. Ca 125 yükselten bir çok sebep var

 • T
  Tulin25.02.2019

  Hocam merhaba yasim 33 gecen yil agriyla gittim iki yumurtaliktada 7 vm cikolata kisti ca125 217 dendi visanne baslandi 7aydir kullaniyorum sikintim yok tekrar kontrolde kistler yaklasik 5cm ca125 34 dusmus.visanne daha gerileme saglayip yok edermi yada 2cocugum var tekrar gebelik dusunsem kurtulurmuyum.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çocuk planlıyorsanız laparoskopik olarak kistlerin temizlenmesi önerilir . Ardından tüplerin durumuna göre karar verilir

 • F
  Fato14.02.2019

  Hocam sağ yumurtalikta 5 cm karın içerisine de yapışık kış var diyorlar.Nasil bi tedavi uygulariz.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik olarak kapalı cerrahi ile alınabilir. Öncelikle muayene ve kistin niteliği tespit edilmeli

 • S
  Soleil12.02.2019

  hocam merhaba. sağ yumurtalığımda 6 cmlik bir çikolata kisti saptandı. daha önce hiçbir belirti vermedi. rutin bir kontrolde bulundu ama ca 125 de 91 degerinde. daha bekarım dolayısıyla ileri de çocugumun olmamasından korkuyorum. ne önerirsiniz çocuğumun olmaması gibi bir durumum olur mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik çıkarılıp ardından ilaçla baskılama tedavisi uygundur yumurta rezervini koruyucu hassas cerrahi gerekir

 • Ş
  Şevval28.01.2019

  Öncelikli iyi günler, 39 yaşında evli 2 çoçuklu ev hanımıyım mayıs 2018 den bu yana çikolata kisti ile ilaç tedavi görüyorum. en son balıkesir üniversitesi araştırma hastanesin de yapılan kontrolde ameliyat için 2019 yılına şubat ayına gün verdiler. daha sonra çevremin tavsiyesi ile devlet hastanesin de bi uzman dr. a çıkmamı telkin ettiler. kendisi ise yapılan kontrolde ameliyatlık bi sıkıntı olmadığını olsan dahi 6 ay içerisinde tekrar etme olasılığı yüksek dedi. sizden ricam 1 yıla yakındır ilaç kullanma sonucu kistler de ne gerileme ne ilerleme olmadığı gibi hem iş hayatım hem ev hayatım da psikolojik olarak yıpranmama sebep oldu. Ameliyat kesin sonuç verir mi.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çikolata kisti hastalığı ilaç ve ameliyatla baskılanır. Büyük kistlerde ilaç gerileme sağlamaz ama büyümeyi yavaşlatır bu nedenle cerrahi önerilir. Laparoskopik yumurtalık koruyucu cerrahi altın standardıdır .geçmiş olsun

 • A
  Adanalı 23.01.2019

  Çikolata kıstm cıktı 7 cm ca 125 200 lerde cıkıyor dıger kıstm 5.5 cm. 27 yasındaym bekarım benım hamıle kalmamı zorlastirnı 85 kıloyum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalığınız rezervinizi olumsuz etkiler . Gebe kalmada zorluk yaşayabilirsiniz .konu uzmanı bir doktorun takibine girmelisiniz . İlaç Baskılama ve cerrahi süreçleri için.

 • A
  Ayışığı15.01.2019

  1 yıl önce düşük yaptım. Düşükten sonra gebe kalamadım.hastaneye gittim 4 cmlik cikolata kistimin olduğunu soylediler. Gebe kalmak için cikolata kistinden nasil kurtulabilirim.?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Laparoskopik olarak temizlenebilir yumurtalık korunmalıdır

 • B
  Burcu14.01.2019

  Merhaba hocam ben 25 yaşındayım 3 hafta önce gece kist patlaması sonucu acile gittim 2 gün gözetim altında kaldım sonra polikliniğe devam etmeye başladım sağ yumurtalıkta 3 cm sol yumurtalıkta 4 cm çikolata kistim olduğu ortaya çıktı çok ağrı çekiyorum normalde de adet günlerimde de ama bana bir tedavi verilmedi ca 125 ilk testte 336 sonraki testte 66 çıktı bana herhangi bir açıklamada yapılmadı bu durum normal mi sadece bekar olduğun için riske atamayız seni dediler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti üreme çağında kronik seyreden bir hastalıktır . Cerrahi zamanlaması iyi planlanmalıdır

 • R
  Rukn12.01.2019

  Merhaba çikolata kisti c125 testi ne denli fazla çıkarsa tehlikelidir ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti için ca125 bir tanı testi değildir. Yükseldiği bilinmektedir ama bir çok sebebplede yükselebilir.bunlar miyom, kasıklardaki enfeksiyonlar , yumurtalıktaki tümöral yapılar gibi. Bu nedenle laparoskopi ile patolojik tanı tedavi önemlidir:%3-4 kötü huylu tümör olma riski vardır

 • E
  Ezgi09.01.2019

  Merhaba benim sol yumurtalığımda 4,5 cm çikolata kisti yapışıkmış ilişki sırasında ve sonrasında çok ağrım oluyor ve doktor çocuk işini çok ertelememi söyledi hiç doğum yapmadığım için ameliyatı önermedi daha 3 aylık evliyim çocuk henüz düşünmüyorduk bebeği ertelesem ilerde olmama olasılığı nedir ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çikolata kisti yumurtalık rezervinizi ciddi düşüren ve yumurtalığı salgıladığı oksidan maddelerle içten içe yakan bir yapıdır . Bebeği erken düşünmeniz ve gerekirse Amaeliyat önem taşır

 • S
  Sosyolog02.01.2019

  Merhabalar hocam. 31 yaşındayım bekar sağ overde 5 cm sol overde 2 cm çikolata kisti teşhisi konuldu . Yaklaşık altı yıldır bu sorunla mücadele etmekteyim. Doktorum bugün visanne başlattı. Yumurtalık rezervim çok iyi aynı zamanda. Sorum şu : visanne ile kistlerimde küçülme olur mu ? Cerrahi müdahale gerekmediğini de ayrıca belirtti şimdiden teşekkürler.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Visanne kistlerinizi küçültmez . Büyümesini yavaşlatır. 5 cm ve üstü kistlere genelde ameliyat öneririz . Gebelik İstemi dışında baskılama aralıksız devam etmelidir

 • S
  Sultan18.12.2018

  Sag yumurtaligimda 50×52 mm sol ovalde 45×29 mm cikolata kisti göründü doktor kötü huylu değil dedi kısırlığa neden olurmu suan tedavi görüyorum ilaç tedavisi ...şimdiden.tesekkur ederim cevabınız icin

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalığınızı salgıladığı maddelerle içten yakar. Laparoskopik olarak temizlenmelidir

 • G
  Gökçe16.12.2018

  Merhaba 18 yaşındym ve bekarm sancı dolayısıyla doktora gittim ve beni gözetim altına aldılar sonradan vajinamın sol tarafında 2 cm kist oldugunu söylediler ve vajina bozukluğu oldugunu kist vajina dışjndaymış görünür bi şekilde ve ultrasonda sıvı gördüklerini dediler ilerde bana sorun olurmu? Bebegimin olmasına engel olurmu?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Belirttiğiniz kistlerin çoğu vajinaldir. Tam yerininiz belirlenmesi gerekir

 • G
  Gökçe16.12.2018

  Merhaba 18 yaşındym ve bekarm sancı dolayısıyla doktora gittim ve beni gözetim altına aldılar sonradan vajinamın sol tarafında 2 cm kist oldugunu söylediler ve vajina bozukluğu oldugunu kist vajina dışjndaymış görünür bi şekilde ve ultrasonda sıvı gördüklerini dediler ilerde bana sorun olurmu? Bebegimin olmasına engel olurmu?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Anatomik yeri değerlendirlmelidir. Çoğunlukla doğuştandır. Operasyonla alınır.

 • A
  Arzu14.12.2018

  merhabalar sağ yumurtalıkta 9 cm çapında çikolata kistim vardı. kapalı ameliyatla alındı, birkaç ay sonra kontrole gittiğimde yumurtalığımın da alındığını öğrendim. aradan 3 yıl geçti rutin kontrollerime gidiyorum 2 adet 3 cm çapında solda çikolata kisti ve 7-8 adet 5 ve 6 cm çaplarında anekoik kist var dediler. visanne kullanıyorum. en son ki kontrolümde ise 2 adet çikolata kistinin aynı boyutta olduğu anekoik kistlerin de 3 cm çapında 1 adet e düştüğünü söylediler. sizce bebek ne zaman düşünmeliyim? visanne kullanırken hamile kalınır mı, çikolata kistim varken bebek sahibi olabilir miyim?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Visanne kullanırken gebe kalamazsınız. Yumurtalığınız ve tüpleriniz değerlendirilmesi gerekmekte

 • S
  Seda12.12.2018

  Merhaba, beş aylık evliyim ve genel kontrol için doktora gittim sağ tarafca 5cm büyüklüğünde çikolata kıstım olduğunu söyledi. Çocuk için acele etmemiz gerektiğini öğrendim fakat henüz eşimle çocuk düşünmüyoruz ilerleyen zamanda bu kist çocuk için sorun oluşturur mu ? Veya bi zaman dilimi var mı bunun için?

  Prof. Dr. Önder Koç

  5cm çikolata kisti bulunduğu yumurtalığa zarar verir ve yumurta rezervini düşürür .,salgıladığı maddelerle adeta içten içe yumurtalığı yakar. Laparoskopik temizlenip , çocuk isteyene kadar ilaçla baskılama devam etmelidir

 • T
  Tomurcuk0608.12.2018

  Yumurtalığımda 2-3 cm çapında kist olduğunu söyledi doktor,fakat ben evlendi ankaraya yerleştim bu nedenle gidemedim rizedeki doktoruma .Acaba nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalık kist büyüklüğünü ultrason ile takip ettirmelisiniz

 • M
  Moonlight06.12.2018

  Merhaba Önder bey Arada mide bulantısı ile karışık şiddetli kasık ağrısı çekiyorum, cinsel ilişkide ağrı yaşıyorum.gogus bolgemde hassasiyet ve agrilar var..evliyim çocugum yok henüz..

  Prof. Dr. Önder Koç

  Jinekolojik muayenenizin yapılması uygun olur.

 • R
  Ruken27.11.2018

  Merhaba hocam 5 yıllık evliyim daha yeni bebek istiyoruz ama sol yumurtalığımda 7 cm çikolata kistim var bi doktor açık ameliyat önerdi bi başka doktor kapalı ameliyat dedi diğerleri ise ameliyat önermedi ve hamile kalmamı önerdi çok şiddetli ağrılarım oluyor hormon testi yaptırdım Fsh 8,93 Lüteinleştiren Hormon 15,55 progesteron

  Prof. Dr. Önder Koç

  kesinlikle kapalı ameliyat olmalısınız. çikolata kistinde altın standard kapalı ameliyattır. yapan cerraha göre sonuçlar değişkendir. geçmişolsun.

 • R
  Ruk06.11.2018

  Hocam merhaba hamile kalmak istediğim için doktor kontrolüne gittim yapılan ultrason sonucunu aynen yazıyorum. Her iki over normal lokalizyon, boyutta olup her iki overde daha çok periferal yerleşimde 13-14 adet milimetrik boyutlu folliküller izlenmiştir. Ayrıca her iki overde sağda 24*19mm solda 20*17 mm boyutundadır diffüz yoğun içerikli kistik izlenmiştir. endometrioma?? hemorajik kist?? raporda bunlar yazıyor bunlar ne anlama geliyor ? kistlerin boyutu büyük ameliyatmı gerekli ? bebek sahibi olabilir miyim ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun . Bu boyutta endometrioma kistlerine ameliyat önermiyoruz. Tabi eğer şiddetli ağrılı adet ve ilişki şikayetleriniz yoksa. Yumurtlamanız takip edilerek eşiniz sperm değerlerinde sorun yoksa gebelik için doğal yol denenebilir

 • S
  Serra06.11.2018

  1.5 yıllık evlıyım. 4,7 mm çapında sağ tarafta kist olduğunu öğrendim. Doktorum kistin çeşidini belirtmedi. Kistle ilgili ilaçta vermedi sadece adet söktürücü verdi. Basit kist olduğunu düşünüyorum dedi. Fakat gebe kalamıyorum. Yumurtalıklarımda agrı oluyor bazen. Gebelık olmaması bu kistle mi ilgili? (Yaş:24)

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Basit kistlerin en geç 3 ay yada 3 adet döneminde kaybolma eğilimi vardır. Zaten kaybolmuyorsa basit kist değildir. Laparoskopik yani kapalı cerrahi ile alınıp patolojiye gönderilmelidir.büyük kistler bulundukları yumurtalıkta doğal yumurtlamayı olumsuz etkiler

 • E
  Ezgi01.11.2018

  Merhaba 28 yaşındayım doktora çocuk yapmadan önce muayene olmak amacıyla gittim genel kontrol sırasında çikolata kistim olduğunu söylediler yaklaşık 2,5 cm henüz ağrı gibi bir şikayetim yok fakat çocuğumda olmadı kisti aldırmalı mıyım çocuk sahibi olabilmek için engel oluyor mudur?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba.2.5 cm büyüklükte şikayet yaratmayan çikolata kisti için ameliyat önermiyoruz. Yumurtlama niz takipedilmeli. Sperm sorunu yoksa tüpleriniz sağlıklı ise doğal gebelik denemelisiniz

 • Z
  Zehra27.10.2018

  Merhaba. 26 yaşındayım ve 1.5 yıllık evliyim. Rutin kontrol için doktora gittiğimde sol yumurtalığımda 5,5 cm çikolata kisti olduğunu öğrendim. Doktorum tek dozluk lucrin depot verdi. İğneyi vurulduktan bir ay sonra hamile kaldım ve bebeğim 5 haftalıkken düştü. Bebek kistten düşmüş olabilir mi?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Düştüğün nedeninin çikolata kisti olduğu net değil ama çikolata kistinin yumurtlamayı azalttığı ve yarattığı kimyasal etki ile bebeğin tutunma oranını olumsuz etkilediği biliniyor . Çocuk İstemi olan hastalarda bu büyüklükte ilaç tedavisini tercih etmiyor , laparoskopik temizlenmesini öneriyoruz

 • A
  Arzu26.08.2018

  Merhaba hocam ben 4 yıllık evliyim.Şiddetli karın ağrısı ile doktora gittim 5 cm 2 cm 1cm 3 adet çikolata kistim olduğunu öğrendim.visanne kullandım 3 ay tamamen kaybolduğunu öğrendim bi dönem doktora gitmedim.Sonra bebek istedim ve olmadı.kontroliçin gittiğimde kist duruyordu.hsg filmi çekildi tüpler açıktı yumurta geliştirilip çatlatma iğnesi kullandık 3 ay hiç bi sonuç alamadık sonrasında doktorum tüp bebek yöntemiyle olabileceğini söyledi ve ben korkup doktora gitmeyi bıraktım.1 seneden fazla oluyor ve hala bebek istiyorum ama korkuyorum ne yapmalıyım hocam?Bebeğim olur mu dersiniz?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Yaşınız, yumurtalık rezerviniz, kistlerin büyüklüğü , çift yada tek yumurtalıkta olması, hastalığın yaygınlığı değerlendirdikten sonra ne yapılacağına kişiye özel olarak karar veririz . Çocuk İstemi'niz varsa Zaman kaybetmeden tedavinize karar vermeliyiz

 • L
  Liz16.08.2018

  Benim sağda 6 solda 4 cm çapında kist var doktorum çikolata dedi visanne deneyelim dedi.sizce sonuç olumlu olur mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  bu büyüklükte kistler laparoskopik cerrahi gerektirir , visanne ile geriletilemez

 • M
  Merve08.08.2018

  19 yaşındayım bekarım ve çikolata kisti teşhisi kondu visanne kullanıyorum şimdi bu ilaç tedavisi bu durumu bitirecek mi bitirmeyecekse bile ilerde daha büyük sorunlar yaşama olasılığım nedir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlaç tedavisi sadece hastalığınızı baskılayacaktır. Üreme çağında hastalığın tamamen bitirilmesi mümkün değildir, tekrarlama ihtimali vardır.

Soru Sor
Prof. Dr. Önder Koç
PROF. DR. ÖNDER KOÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı

+90 505 287 43 33
GÖRÜŞ ve FİYAT TALEBİ FORMU

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333