Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Kapalı Rahim Alma Ameliyatı

Kapalı rahim alma ameliyatı, miyom ameliyatına göre teknik olarak daha kolay bir ameliyattır. Rahmin büyüklüğü ve özellikle yan duvarlara doğru artan hacmi teknik zorluklar getirebilir.
Kapalı Rahim Alma Ameliyatı

Rahim alma ameliyatı (histerektomi) nedir?

Rahim alma ameliyatı ya da bizim tıbbi terminolojimizde yer aldığı şekliyle ‘’Histerektomi’’ rahmin cerrahi olarak çıkarılması ameliyatıdır.

Histerektomi (rahim alma ameliyatı) dünyada en sık uygulanan jinekolojik cerrahidir.

Rahim alma ameliyatında yumurtalıklar bırakıldığı için hasta cerrahi olarak menapoza girmez ve kanda üreme hormon seviyeleri ameliyat öncesi ile aynı düzeyde seyreder buna karşın rahim alındığı için adet kanaması olmaz.

Histerektomi ne demek?

Histerektomi kelimesi latince de histero-ektomi yani rahmin çıkarılması anlamı taşır. Eksizyon kelimesi Latincede çıkarılma ya da alınması anlamına gelir. Rahmin çıkarılması yada rahim alma ameliyatı en sık uyguladığımız kadın hastalıkları ameliyatlarından biridir.

Rahim alma ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Rahim alınması kararı verilmesi için öncelikle hasta için daha az riskli ve basit prosedürler ile tedavi seçenekleri değerlendirilir. Sonuçta rahmin alınması ya da histerektomi majör bir cerrahidir. Rahim alınmasını gerektiren durumların başlıcaları;

 • Tedaviye dirençli rahim kanamaları,
 • Miyom gibi iyi huylu rahim tümörleri,
 • Medikal tedaviye dirençli kronik kasık ağrıları,
 • Yumurtalık kanseri,
 • Rahim kanseri,
 • Rahim ağzı kanseri,
 • Fallop tüpü kanserleri,
 • İleri derece rahim sarkması olarak sayılabilir.

Rahim alınma ameliyatı (Histerektomi) nasıl yapılır?

Rahim alma ameliyatına dünyada iki temel yaklaşım vardır. Rahim ameliyatı karından yada vajinal yoldan yapılabilir. Karından yapılacak rahim ameliyatı açık olarak yani kasığa ya da karın orta hattına yapılacak bir kesi ile yapılabileceği gibi günümüzde sık olarak kapalı yöntemle yani laparoskopi ile gerçekleştirilebilir.

Açık olarak yapılan rahim ameliyatı ‘’total abdominal histerektomi’’ adını alırken kapalı rahim ameliyatı ‘’total laparoskopik histerektomi’’ olarak adlandırılır.

Total abdominal histerektomi de karına yapılan kesiden batına girilir. Rahmi tutan bağlar, yumurtalıklar rahimden ayrılır. Rahmin atardamarları bağlanır. Rahim ağzı ile beraber rahim vajenden kesilerek çıkarılır. Vajen bitiminde bir güdük oluşturularak açılan boşluk dikilir. Ardından batın katları kapatılır.

Total laparoskopik histerektomi de göbek deliğinden girilen iğne ile karın karbondioksit gazıyla şişirilir. Bunun ardından karına 3 yada 4 noktadan trokar adını verdiğimiz ve gaz kaçmadan karın boşluğuna aletlerin girmesine izin veren cihazlar yerleşir. Trokarlar içinden gönderilen aletler yardımıyla rahmi tutan bağlar ve rahmin damarları bağlanır. Rahim batın içinde serbestleştirilip vajinal yoldan dışarı çıkarılır. Vajen güdüğü yine laparoskopik olarak dikilir.

Vajinal histerektomi ya da vajinal yoldan yapılan rahim çıkarılması ameliyatı özellikle rahim sarkması olan hastalarda alttan yaklaşımla gerçekleştirilir. Rahmi tutan bağlar ve rahmin arterleri vajinal yoldan bağlanır ve kesilir. Vajenden rahim dışarı çıkarılır ve vajinal güdük kapatılır.

Rahim Alma Ameliyatı Teknikleri

Rahim alma teknikleri total histerektomi (rahmin tam olarak alınması),subtotal histerektomi (rahim ağzının bırakılarak rahmin alınması),total histerektomi ile beraber yumurtalıkların alınması ve radikal histerektomi (rahim ağzı kanserinde rahmin komşuluğundaki dokularla alınması) olarak sınıflanabilir.

1. Kapalı (Laparoskopik) Rahim Alma Ameliyatı

Kapalı (Laparoskopik) Rahim Alma Ameliyatı rahim alma ameliyatlarındaki en güncel yaklaşımdır. Hasta dostu ve hastaya az zarar veren bir yaklaşımdır. Halk arasında kapalı yada kesisiz cerrahi olarakta bilinir. Yurdışında Minimal İnvaziv Cerrahi kliniklerinde uygulanırken ülkemizde kapalı cerrahide deneyimi olan jinekologlar tarafından hastalara önerilebilir.

2. Açık Rahim Alma Ameliyatı

Total abdominal histerektomi ya da rahmin karından yapılan kesi ile alınması ameliyatıdır. Karına kasık hattından ya da karın orta hattından yapılan kesi ile girilir. Organı tutan bağlar ve rahmin arterleri tutulup, kesilip, bağlanır. Vajinal güdük dikilir. Kanama kontrolünü takiben batın katları kapatılır.

Kapalı rahim alma ile açık rahim ameliyatı arasında farklar nelerdir?

Kapalı rahim alma ameliyatı yüksek teknoloji ile yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlayan kameralarla yapılır. Karında karbondioksit gazıyla bir hava odacığı oluşturulur. Ardından kamera ve ameliyatı gerçekleştirmemize yarayan çubuklar batın içine gönderilir. Bu çubukların uçları dokuları tutma, damarları bağlama konusunda özelleşmiştir. Rahim batında serbestleştirilip vajinal yoldan çıkarılır. Vajen güdüğü laparoskopik olarak dikilir.

Açık rahim alma ameliyatında karın boşluğuna karına yapılan kesiden girilir. Rahmi tutan bağlar ve rahmin damarları tutulup, kesilip, bağlandıktan sonra rahim kesi yerinden dışarı çıkarılır. Vajen güdüğü karında kesi ile açılan boşluktan girilip dikilir.

Rahim alma ameliyatı (Histerektomi) riskleri nelerdir?

Rahim alma ameliyatı (Histerektomi) risklerini sıralayacak olursak;

 • Kanama,
 • Enfeksiyon,
 • Barsak ya da mesane zedelenmesi,
 • Genel anestezi kaynaklı komplikasyonlar,
 • Üreter yaralanması,
 • Kan pıhtılaşması yada emboli,
 • Vajinal güdük iyileşmesi sırasında görülen problemler,
 • Rahimle birlikte yumurtalıklar alındıysa erken menapoz.

Rahim Alma Ameliyatı Fiyatları 2024

Rahim alma ameliyatı fiyatları açık ameliyatla karşılaştırıldığında %40-50 oranında daha pahalıdır. Bunun sebebi kapalı ameliyatlarda kullanılan ama açık ameliyatlarda kullanılmayan kanama önleyici ekipmanların ve görüntüleme sisteminin kullanılmasıdır. Ameliyatın yapıldığı hastaneye görede fiyat değişmektedir.

Ekibimiz Operator Doktor, Asistans Doktor, Anestezi Doktoru ve Enstrümandan oluşmakta olup Ankara da anlaşmalı özel hastanelerde ameliyatları gerçekleştirmektedir.

Ameliyat ekipmanları özel olarak ekibimizce yurtdışından temin edilmiş olup sadece ekibimizin kullanımına özeldir, hastaneye ait değildir. Ameliyatların çoğu günübirlik veya geç saatde yapıldıysa tek gece yatışla sonlandırılmaktadır. Fiyata özel oda ve tek kişilik refakatçi ücreti dahildir. Kan ürünleri kullanımında oluşan fiyata eklenir.

Rahim alma ameliyatında anestezi nasıl oluyor?

Rahim ameliyatında eğer ameliyat açık olarak batından yada vajinal yoldan yapılacaksa Epidural (belden) yada genel anestezi tercih edilebilir. Laparoskopik olarak yapılacak ise genel anestezi tercih edilebilir.

Rahim alma ameliyatı kaç saat sürer?

Rahim alma ameliyatı süresi rahim alma ameliyatı çeşidine göre 1-2.5 saat arasında sürebilir.

Rahim alma ameliyatı (Histerektomi) sonrası iz kalır mı?

Rahim alma ameliyatı (Histerektomi) açık olarak yapılırsa alt karında kasık hattına paralel yada karın orta hattında dikey bir kesi izi kalabilir. Laparoskopik yöntemde ise kamera göbek deliğinden sokulduğu için göbekte kesi izi görülmez, buna karşın kasıkta iki adet 5mm kesi izi görülebilir. Vücut çizgisine paralel olduğunda bu izler 6 ay içinde kaybolur.

Rahim alınınca ne olur?

Rahim alınınca hasta bir daha gebelik yaşayamaz. Hasta adet görmez. Buna karşın eğer ameliyatta yumurtalıklar alınmadıysa menapoza girmez ve menapoz semptomları yaşamaz.

Rahim Alma Ameliyatı Sonrası Kanama

Tüm büyük ameliyatlarda olduğu gibi rahim alma ameliyatında da kanama riski bulunur. Düşen kan hacmi kan transfüzyonları ile düzeltilir.

Rahim Alma Ameliyatı İyileşme Süreci

Kapalı rahim alma ameliyatında hasta 1 hafta içinde günlük hayatına dönebilir. Açık rahim alma ameliyatında günlük hayata dönüş birkaç hafta sürebilir. Açık yada kapalı rahim ameliyatında cinsel ilişkiye ameliyat sonrası 2 ay sonra izin verilir.

Rahim ameliyat sonrası ağrılar ne kadar sürer?

Rahim ameliyat sonrası dikiş yeri ağrıları birkaç hafta sürebilir.

Rahim Alma Sonrası Cinsel Hayat

Rahim alma sonrası cinsel hayata dönüş için vajen güdüğünün iyileşme süresi olan 8 hafta beklenir. Vajen güdüğü iyileşmeden ilişki olursa güdük açılabilir ve barsak sarkabilir.

Rahim alma sonrası ne zaman eve dönebilirim?

Kapalı rahim ameliyatı sonrası tek gece, açık rahim alma ameliyatı sonrası kesi yerinde ağrı kontrolü için 2 gece yatış öneriyoruz. Bunun ardından hasta evine dönebilir.

Rahim alınması ameliyatı zor mu?

Laparoskopik cerrahi ve anatomic diseksiyon tekniklerine dikkat edilerek yapıldığında hasta için çok konforlu bir ameliyattır. Ameliyatı yapan ekibin deneyimi ameliyatta karşılaşılacak zorluklarla başa çıkmada önem taşır.

Kapalı Rahim Alma Ameliyatı Ankara

Rahim ile ilgili problemlerde, rahmin alınmasını gerektiren durumlarda doktorunuz rahmin alınması gereğini size bildirmişse yapılması gereken ilk yaklaşım Kapalı Rahim Ameliyatı için klinik pratiğinde laparoskopiyi yaygın uygulayan bir doktordan ikinci görüş alınmasıdır. Kadın hastalıklarında kapalı cerrahi uygulanma oranı dünyada %55-65 lere yükselmişken, ülkemizde %15 oranında seyretmektedir.

Kapalı rahim ameliyatı, göbekten kamera görüntüsü eşliğinde sağ ve sol karına girilen, 5 mm lik trokarlar yardımıyla rahmin kan damarlarının kesilmesi, rahmin mesaneden ve vajenden ayrılması esasına dayanır.

Kapalı Rahim Alma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 • Laparoskopik olarak yapışıklıklar açılır ve yumurtalık kan damarları bağlandıktan hemen sonra vajinal olarak rahmin atardamarları bağlanarak Rahim çıkarılır ve vajen güdüğü vajinal dikilirse LAVH adı verilen laparoskopi yardımlı vajinal histerektomi anlaşılır. Laparoskopik uygulamaların yaygınlaşması ile daha az uygulanır olmuştur.Teknik olarak daha kolay uygulanır. Başlangıç seviyesindeki laparoskopik cerrahlarca tercih edilir.Rahmin vajenden sarkmasının fazla olduğu hastalarda tercih edilebilir.
 • Laparoskopik total histerektomi de rahmin tüm damarları laparoskopik olarak bağlanır, Rahim vajen ve mesaneden ayrılır. Rahim vajinal çıkarıldıktan sonra vajen güdüğüde laparoskopik dikişlerle kapatılır. Rahim sarkması olmayan vakalarda ileri jinekolojik cerrahların tercih ettiği yöntemdir.
 • Laparoskopik olarak rahmin damarları bağlanır, Rahim mesaneden ve Rahim boynu (serviks) denilen bölgeden karın boşluğuna serbestleştirilirse buna buna Laparoskopik supraservikal histerektomi denir. Rahim ağzı bırakıldığı ve Rahim tam olarak çıkarılmadığı için smear takiplerinin devamı gerekir.

Hastada rahmin sarkma derecesi fazla ise hastaya Vajinal Rahim Alınması (VAH) ile müdahale edilmesi Altın Standarddır. Doktorunuz tarafından rahmin alınması öneriliyorsa Kapalı (laparoskopik) Rahim Çıkarılması Ameliyatı az ağrı, karında sadece 5 mm lik iz, az kan kaybı, ve erken günlük hayata dönüş anlamı taşımaktadır.

Laparoskopik (kapalı) yaklaşım vakaların %95 ine uygulanabilir. Doktorunuzun rahmin alınmasına gerek gördüğü durumda kapalı (laparoskopik) cerrahi konusunda alternatifi sorup gerekirse 2. Görüş için laparoskopiyi yaygın olarak uygulayan bir doktora başvurunuz.

Kapalı Rahim Alınması Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Kapalı rahim alınması Ameliyat tahmini 60-90 dakika arasında sürer. Rahmin büyüklüğüne, geçirilmiş eski açık ameliyatların yapışıklık durumuna göre süre değişkenlik gösterebilir. Hastanın kan seviyesine göre ameliyat öncesi, ameliyat sırasında veya sonrasında kan ürünü kullanılabilir. Ameliyattan 2 saat sonra hasta sulu yemek rejimini alır, ardından ayağa kaldırılır ve sondası çıkarılır.

Kapalı Rahim Alınması Ameliyatı Sonrası Ne Gibi Yakınmalar Olabilir?

Kapalı (laparoskopik) rahim alınması ameliyatı, karın içinde karbondioksit ile şişirilerek oluşturulan hava boşluğunda yapılır. Bu gerginlik diyaframdaki sinirleri uyararak sağ omuz ağrısı yapabilir. 12-24 saat içinde sıcak kompres uygulaması ile bu şikayet geçer.

Kulanılan trokarlar 5mm dir. Göbekte ve parça çıkarılan bölgelerde ise10 mm trokarlar kullanılır. Bu trokarların yerlerine yönelik derin fıtık önleyici dikişler konur. Bu bölgelerde hasta bir miktar sızlama hissedebilir.

Kandaki anestezik maddeye bağlı olarak bir miktar bulantı olabilir.

Laparoskopik (Kapalı) Rahim Alınması Ameliyatı İyileşme Süresi

Kapalı (laparoskopik) Rahim ameliyatı çok hızlı bir iyileşme süreci vardır. Ameliyat günü hasta tuvalet ve öz bakım ihtiyaçlarını kendisi görür. Duş yapabilir. Ertesi gün aracını kendi sürerek evine gidebilir. Bir hafta içinde işine ve çalışma hayatına geri dönebilir. Ankara içinden gelen hastalar isterlerse aynı gün geç saatde evlerine gönderilebilir.

Kapalı Rahim Alınması Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonrası 2-3 gün yada hasta isteğine bağlı daha uzun ağrı kesici kullanabilir. Ameliyat sonrası antibiotik kullanılmaz. Göbekteki ve 5 mm trokar yerleri bantları ertesi gün çıkarılır ve yerleri açık bırakılır. Trokar dikişleri estetik yada tek dikiş halinde atılır. Kendiliğinden düşer yada 1 hafta sonra alınır.

Kapalı (laparoskopik) Rahim Alınması Ameliyatı İyileşme Süresini Kısaltıyor!

Kapalı (laparoskopik) rahim ameliyatında çok hızlı bir iyileşme süreci vardır. Ertesi gün aracını kendi sürerek evine gidebilir. Bir hafta içinde işine ve çalışma hayatına geri dönebilir.

Kapalı (laparoskopik) Rahim Alınması Ameliyatı Avantajları

 • Kesi yeri fıtığı olmayışı,
 • Ameliyat sorası Ağrının açık ameliyata göre belirgin derecede az olması,
 • Kesi yeri enfeksiyonu görülememesi ve antibiotic kullanılmaması,
 • Barsak tıkanıklığı ve buna bağlı gaz çıkaramama şikayetlerinin görülmemesi, ameliyat sonrası 2 saat içinde ağızdan gıdaya başlanması,
 • Açık ameliyatlarda görülen Karın içi yapışıklıkların görülmeyişi,
 • Hızlı hareketlilik kazanılması, günlük hayata dönüşün hızlanması, 1 hafta içinde işe dönüş,
 • Kamera eşliğinde kansız bir cerrahi gerçekleştirilmesi.

Kapalı (laparoskopik) Rahim Alınması Ameliyatı Gerektiren Durumlar

 • Rahim kanserine dönüşüm riski taşıyan anormal Rahim kalınlaşması, polipler ve rahim kanseri
 • Patates çuvalı miyom dağılımı olarak rahmin tamamen miyomlarla işgali
 • Rahim ağzı kanserine dönüşüm riski taşıyan lezyonlar ve Rahim ağzı kanseri
 • Rahim sarkmalarında üreme çağının tamamlanmış olması

Kapalı (laparoskopik) Rahim Alınması Ameliyatı Sonrası Cinsel Hayat

Kapalı rahim ameliyatı karın içi organ olan rahimin alınmasına yönelik gerçekleştirilen bir ameliyattır. Cinsel ilişkide vajen rol oynar. Vajen bitiminde bırakılan dikişlerin iyileşmesi için 8 haftalık bir ilişki kısıtlması önerilir.

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • M
  Mua***

  doktorum aşırı kanama var 67 yaşındayım kapalı amelıyat önerdi.malatya da yaşıyorum . ankarada olsam ucret ne kadar olur

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba Yazılan bilgide tam olarak ne şikayetiniz olduğunu kanamanın neden kaynaklandığını yazmamışsınız. Daha detaylı bilgi için lütfen 0505 287 43 33 nolu telefondan bizi ararsanız yardımcı olalım. Geçmiş olsun .

 • M
  Mer***

  Annem çok fazla kanaması oluyor kendisi baya kilolu devlet hastanesinde rahiminin alınması istendi kapalı rahim ameliyatının riskleri nelerdir ücreti ne kadar dır

  Prof. Dr. Önder Koç

  merhaba. kapalı ameliyat özellikle kilolu hastalarda kesi olmaması ve hızlı iyileşme için büyük konfor sağlar.

 • V
  Vel***

  Açık rahim alma ameliyatı bir prf tarafindan özel muhayanesi olup ameliyati ozel hastenede yapmasi fiyat olarak tahminî me kadar

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Ameliyatların fiyatları harcanan süre , emek, malzeme , ekip ve tercih edilen özel hastaneye göre değişiklik gösterir. Açık ve kapalı olmasıda kullanılan ekipmana göre fiyat farkı yaratır. Kapalı ameliyat fiyatı açığa göre nispeten daha yüksektir

Soru Sor
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat