Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Jinekolojik Hastalıklar

Tıbbi olarak jinekolojik olarak adlandırılan kadın hastalıkları, şikayeti yaratan hastalığın temeline inip, şikayeti önleyerek hasta yaşam kalitesi ve ömrünü uzatmak jinekolog doktorunun temel amacıdır.
Jinekolojik Hastalıklar

Jinekoloji (Kadın Hastalıkları)

Tıbbi olarak jinekolojik hastalıklar olarak adlandırılan kadın hastalıkları şikayeti yaratan hastalığın temeline inip hastalığı önleyerek hasta yaşam kalitesi ve ömrünü uzatmak jinekolog doktorunun temel amacıdır. Hastalığın ne kadar süredir var olduğu, hastayı ne kadar etkilediği, ağrıyı neyin artırıp azalttığı, birden fazla problemin araştırılması ve uygulanan tedaviler sorgulanır.

Doğum uzmanlığında ise sağlıklı bir gebelik süreci nasıl geçirilir, neler yapılır, nasıl gebeliğe hazırlanılır, karşılaşılabilecek riskler nelerdir gibi sorular gebe kalan yada gebeliğe hazırlanan hastalar için önem taşır ve cevaplanması gerekir.

Jinekolojik Hastalıklar Nelerdir?

Kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıklar şunlardır;

 1. Rahim hastalıkları (miyomlar, adenomiyosis vs).
 2. Adet ile ilgili sorunlar (adet düzensizliği, aşırı adet vs).
 3. Polikistik yumurtalık hastalığı (PCOS),
 4. Vajinal akıntı,
 5. Miyomlar,
 6. Endometriozis,
 7. Pelvik inflammatuar hastalık yada kasık enfeksiyonu,
 8. Vajinit,
 9. Menopoz,
 10. Cinsel ilişkide ağrı.

Rahim Hastalıkları

Kadın rahmi gebeliğin geliştiği, korunduğu ve zamanı geldiğinde kasılmaları ile fetusun dışarı itilmesinde rol alan üreme organıdır. Alt kesiminde serviks yada Rahim boynu denen yapıyla vajene bağlanır.

Üst bölümünü fundus oluşturur. Bu bölümden 2 taraflı fallop tüpleri yardımıyla yumurtalıklara açılır. Rahim boynundan çok güçlü bağlarla kalça kemiğine tutunur ve dışarı sarkması önlenir. Her 10 kadından 8 inde öne dönük, 2 sinde arkaya dönüktür. Rahmin arkaya dönük olması halk arasında rahmin ters olması olarak bilinen durum hasta için olumsuz bir sonuç yaratmaz.

Rahmin hastalıkları incelendiğinde rahmin doğuştan kaynaklanan, rahim iç duvarı, Rahim dış duvarı yada enfeksiyon kaynaklı, rahimi tutan bağların gevşemesi kaynaklı birçok problem öne çıkmaktadır. Bunları kısaca sıralayacak olursak;

 • Miyomlar
 • Adenomiyosis
 • Endometrit
 • Rahim içi Polipler
 • Hematometra
 • Doğuştan Gelen Rahim Anormallikleri
 • Endometrial Hiperplazi
 • Endometrial Kanser
 • Rahim Sarkomu
 • Rahim Ağzı Anormallikleri
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Yumurtalık Hastalıkları

Miyomlar

Miyomlar rahmin düz kas tümörleridir. Rahimde en sık problem çıkaran unsurlardır. Kanama, bası, ağrı gibi şikayetler ile kendini gösterir. Tedavisi laparaskopik, histereskopik miyom çıkarılması cerrahisidir. Uygulanamıyorsa açık miyom ameliyatı yapılmalıdır. Miyom ameliyatı ▶ ile ilgili içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Adenomiyosis

Rahim duvarında miyom benzeri kitle oluşturur. Miyomdan farkı endometriosis dokusu kaynaklı bir tümördür.

Endometrit

Rahim iç duvarının enfeksiyonudur. Spiral, kürtaj uygulamaları yada doğum sonrası kokulu akıntı ve ateşle kendini gösterir.

Rahim içi Polipler

Rahim içinde büyüyen doku parçaları vajinal kanama yapması ve üzerinde kötü huylu hücre barındırma riski nedeniyle histereskopik olarak çıkarılması önerilir.

Hematometra

Adet kanının dışarı atılamaması sonucu rahmin içinde birikmesi durumudur. Yoğun kasık ağrısı ile ortaya çıkar.

Doğuştan Gelen Rahim Anormallikleri

Bu anormallikler kendi içinde çok farklı gruplara ayrılabilir, farklı olarak isimlendirilebilir. Rahmin çift olması, rahmin perdeli, arkuat rahim denen şekil bozuklukları bunlardan bazılarıdır. Histereskopik ve laparoskopik cerrahi müdahaleler ile normal anatomi sağlanır.

Endometrial Hiperplazi

Rahim kanseri öncülüdür. Düzensiz vajinal kanama yapar. Özellikle atipi taşıyan tipleri yüksek kansere dönüşüm riski taşır. Hastanın yaşına ve hiperplazi tipine göre biopsi takip, hormonlu rahim içi araç yada rahmin alınması seçenekleri uygulanabilir.

Endometrial Kanser

Rahim kanseri olarakta adlandırılan rahmin adet kanamasını yaratan bölümünden kaynaklanan tümörlerdir. Erken tanı ve cerrahi tedavi önem taşır. Evresine göre genişletilmiş rahim, yumurtalık ve çevre lenf nodlarının alındığı cerrahi uygulanır.

Rahim Sarkomu

Rahmin duvarından kaynaklanan tümördür. Cerrahi ve gerekirse ek radyoterapi uygulanır.

Rahim Ağzı Anormallikleri

Rahim ağzının smear ile değerlendirilmesi Rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) dönüşebilecek Rahim ağzı anormalliklerinin erken tanı almasına yardımcı olur. HPV, serviks kanserinin en önemli etkeni olduğu için muayenede HPV tiplendirme yapılması önem taşır. Hasta smear ve HPV sonuçlarına göre gerekirse kolposkopi ve biopsi önerilir.

Rahim Ağzı Kanseri

Serviks kanseri önlenebilir bir kanserdir. Düzenli kontrollerini yaptıran bir kadında erken tanı alıp yapılacak konizasyon operasyonu ile kontrol altına alınabilir. Genç yaş hastalarda üreme ve Rahim koruyucu serviks çıkarılması cerrahisi olan trakelektomi yapılabilir. İlerlemiş vakalarda radikal serviks kanseri cerrahisi yapılır. Bir çok patolojik evresi bulunan serviks kanserinde evrelemeye göre yapılacak cerrahi yada radyoterapi işlemine karar verilir. Hasta bilgilendrime amaçlı bu sitede patolojik evreler verilmemiştir.

Yumurtalık Hastalıkları

Sık görülen yumurtalık hastalıklarını inceleyecek olursak yumurtalığın kist ve tümörleri ön planda gelir. Yumurtalığın basit kist  hastalıkları ve polikistik yumurtalık sık görülürken,  dermoid kist gibi doğuştan gelen yumurtalık tümörleri, çikolata kisti gibi komplike hastalıklar ve yumurtalığın kötü huylu tümörlerine erken tanı konması önem taşır.

Yumurtalık kistleri sıklıkla sessiz kistik kitleler olarak seyreder. Aşırı büyüdüğünde, karın şişliği yarattığında, ağrı yarattığında ve ultrasonda yapılan muayenede tespit edilir. Acil karın ağrısı şikayeti ile doktora başvuru gerektirebilir. Kistin patlaması ve içeriğinin karın içi zarına dökülmesi şiddetli karın ağrısı yaratabilir. Bu kist basit yapıda, çikolata kisti (endometrioma) yada dermoid kist olabilir. Kist içine olan kanama sıklıkla yoğun karın ağrısı ile kendini gösterir.

Nadiren kanama o kadar yoğundur ki kan basıncının düşmesine ve hipovolemik şok denen hayatı tehdit eden duruma dönüşebilir. Torsiyon kistin büyüklüğüne baglı olarak yumurtalık sapının dönmesi ve beslenmesinin bozulmasıdır. Acil bir durumdur. Müdahale edilmez ise yumurtalığın kaybı ile sonuçlanır.

Yumurtalık tümörleri iyi huylu yada kötü huylu olabilir. İyi huylu formları seröz yada müsinöz kistadenom olarak gözlenirken, çok yavaş gelişen ara formları borderline olarak adlandırılır. Kötü huylu formları ise  seröz kistadenokarsinom, müsinöz kistadenokarsinom, endometrioid kanser, berrak hücreli kanser seks kord stromal tumor, teratom, disgerminom olarak adlandırılabilir. Erken bulgu olarak iştahsızlık halsizlik, karında sıvı birikimi, kasıklarda kitle, kan Ca125 düzeyi yüksekliği gösterebilir.

Adet İle İlgili Sorunlar

Kadınların adet ile ilgili en sık yaşadığı sorunlar şunlardır;

 • Adet Düzensizliği
 • Aşırı Adet Kanaması
 • Adet Kesilmesi (Amenore)
 • Ağrılı Adet Görme

Adet Düzensizliği

Ağır geçen adet kanaması, adetler arası kanama, 23 günden sık 35 günden geç gelen kanama, 7 günden uzun süren kanama, ilişki sonrası kanama , adet görmeme, menapoz sonrası adet görme ve ağrılı adet görme adet düzensizliği olarak Kabul edilir.

Aşırı Adet Kanaması

Yoğun adet kanaması yaşayan kadınların çoğunda patolojik bir bulgu saptanmaz. Bunlar Rahim içi dokusu endometriumun hemostaz yani kanamayı durdurma anormalliği yada Rahim içi prostaglandin anormallikleri ile kanamanın durdurulamadığı durumlardır. Çeşitli ilaçlarla kontrol altına alınabilir. %30 oranında kadında kanamanın asıl sebebi Miyomdur.

Miyom Rahim içinde yer alan iyi huylu düz kas tümörüdür. %10 oranında kadında Rahim içi doku büyümesinden kaynaklanan Endometrial Polip leretkindir. Kronik pelvik enfeksiyon, yumurtalık tümörleri, endometrial ve servikal kanserler sıklıkla vajinal kanama yaratabilir. Tiroid hastalıkları, von willebrand gibi hemostatik hastalıklar ve antikoagülan tedavi artan adet kanaması yapabilir.

Adet Kesilmesi

Adet kesilmesi 2 gruba ayrılır. 16 yaşına kadar hiç adet görülememesi Primer amenore olarak adlandırılırken, adet gören bayanın 6 aydan uzun süre adetlerinin kesilmesi durumu ise sekonder amenore olarak adlandırılır. Primer amenorenin en sık görüldüğü durum gecikmiş püberte yani ergenliktir. Rahim ağzı darlık, kızlık zarı kapalılığı yada vajende perde nedeniyle de adet görülememe durumları mevcuttur. Sekonder amenorenin sebebi ise üreme çağında gebelik ihtimali, polikistik yumurtalık sendromu, hiperprolaktinemi yada erken menapoz olabilir.

Ağrılı Adet Görme

Üreme çağının giren kadında adetlerin ağrılı olarak başlamasına Primer dismenore, ilerleyen yaşla birlikte normal ağrısız adetlerin ağrılı hale dönüşmesine sekonder dismenore denir. Primer dismenore endometrium yani rahim içi artan prostaglandin seviyesine bağlı Rahim kasılmaları ve rahmin kanlanmasının azalması ile ilişkilidir. Sekonder dismenore sıklıkla kasık bölgesi problemleri ile ilişkilidir. En sık sebebi miyomlar, adenomiyozis, endometriozis yada çikolata kisti hastalığı, kasık enfeksiyonu yada yumurtalık kist ve tümörleridir.

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • D
  Duy***

  İyi günler ben bir yıl önce rahim sarkması ve idrar kesesi sarkmasından ameliyat olmuştum ameliyat eden doktor iyi değilmişti aksilikler çıktı ameliyatta.sonrasında bir yıl sonra vajinadan et parçalarının sarktığını gördüm.siğil değil ama bildiğin et yani 7 8 tane.doktora gittim istersen ameliyatla alırız dediler yine ameliyat oldum 1ay geçmedi ameliyat olalı ama şimdi tekrar et parçaları çıkmış.biz küçük kasabada yaşıyoruz sorum şuki kanser felan olabilirmi büyük araştırma hastanesine gitmelimiyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Araştırılması uygun olur

 • N
  Nly***

  Merhaba ben 18 yaşındayım yeni nişanlıyım hamile olduğumu yeni öğrendim devlet Hastanesi'ne gidip kürtaj olabilir miyim aileme haber verilirmi

  Prof. Dr. Önder Koç

  18 yaşını doldurmuşm olmanız şartıyla kürtaj kararını kendiniz verebilirsiniz. Çoğu devlet hastanesinde aile planlaması kliniği bulunmamakta

 • M
  Meh***

  Hocam eşim en son 1 aralık2018 de adet kanaması oldu , 8 ocak 2019da kandan gebelik testi yaptık sonuç gebe değil dediler sonra 10 ocak 2019 da tekrar yaptık bunun üzerine ona tarlusal hap verdiler 6 gün kullandı 25 ocak 2019 da adet görmeye başladı şiddetli sancısı oluyor bundan sonra bizi nasıl yönlendirirsiniz birde adet ol gel demişler neden öyle dediler neye bakacaklar teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Adet olunca rahim içi kalınlık usg ile değerlendirilebilir. Yumurtalıklarda adetli olarak değerlendirilir.

 • Y
  Yıl***

  Merhabalar.Eşim 7 aylık gebe.Uyuz olmuş çok kaşınıyor.Kaşıntı için advantan %0.1 krem kullanması gebeliği için bir sıkıntı yaratır mi? Teşekkürler.i

  Prof. Dr. Önder Koç

  Olmaz. Geçmiş olsn

 • B
  Bay***

  Iyi günler doktor bey, benim eşim 2 3 yıldır antidepresan ilaçlar kullanıyordu. Ve şu an 5 aylık gebe olduğunu öğrendik. Benim sorum şu ilaçları kullandığımız için bir sıkıntı olur mu? Bir de ilaçları kullanmadiginda mide bulantısı ve uykusuzluk oluyor bu durumda ne yapmalıyız lütfen bize yardımcı olun

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlacı bıraksın . Gebelikte antidepresan önermiyoruz

 • B
  Bay***

  Iyi günler doktor bey, benim eşim 2 3 yıldır antidepresan ilaçlar kullanıyordu. Ve şu an 5 aylık gebe olduğunu öğrendik. Benim sorum şu ilaçları kullandığımız için bir sıkıntı olur mu? Bir de ilaçları kullanmadiginda mide bulantısı ve uykusuzluk oluyor bu durumda ne yapmalıyız lütfen bize yardımcı olun

  Prof. Dr. Önder Koç

  Gebelikte antidepresan önermiyoruz

 • L
  Lüt***

  Yaklaşık 3 hafta önce erkek arkadaşımla kıyafetlerimiz üzerimizdeyken birlikte olduk.spermleri dışarı döküldü ve kıyafetlerimizi hiç çıkartmadık.reglim 2 gün gecikti. İkimiz de çok korkuyoruz.acaba regl stesten mı gecikmiştir yoksa hamile olabilir miyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hamilelik olasılığınız çok düşük olmakla beraber şüphe durumunda kanda bhcg gebelik testi yaptırmanız uygun olur

 • H
  Hat***

  Merhaba doktor bey. Benim vajinamda iç dudakta çeşitli büyüklükte et parçaları var . Cildiyeye gittim hpv virüsü değil dedi. Bu ne olabilir sizce . İlerde benim için bir sorun teşkil eder mi?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Bazen varisler bu tip görüntüler çıkarabilir ama varis gibi değilse doğrusu parçadan patolojik tanı yapılmasıdır

 • T
  Tiy***

  Hocam merhaba kolay gelsin. 6 Aylık evliyiz yaşlarımız 33,34 ve Korunmadan ilişki yaşıyoruz. Maalesef daha nasip olmadı. Alkol Sigara vs kullanmıyoruz. özellikle bu ay çok ama çok dikkat ettik ikimizde. ( Keçi boynuzu,Bal,Süt,Fındık,Balık,et ) ama yine olmadı. Elhamdülillah inançlıyız ALLAH ol der ve olur ama kafamıza takmaya çalışmasakta acaba diyoruz ve birazda bizi üzüyor özellikle eşimi. Ovulasyon gününe dikkat ettik, Yastık koyduk ama bilmiyoruz hocam. yazmak istedim. iyi çalışmalar

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . Bu yaş grubunda 6 aylık beraberlik ile gebelik olmuyorsa mutlaka üreme tıbbı uzmanından yardım alınmalıdır. Zaman özellikle yumurta yaşı açısından önemlidir

 • A
  Arz***

  Yaklaşık 3 aylık evliyim . Hamile kalmak istiyorum. Regl dönemim 4 gün gecikti . Hamilelik testi yaptırdım . Ama negatif çıktı ne yapabilirim ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hamilelik testi ilk denemenizde olumsuz çıkabiiir. 30 yaş altında 1 yıl denemeniz, 30 taş üstü 6 ay denemeniz önerilir

 • E
  Esi***

  hocam merhaba adet düzenim eskiye göre değişti döngülerim kısaldı ve 6 gün süren adetim 7-8 gün sürüyor 2-3 gün normal diğer günler kahverengi az şekilde muayenemde menepoza yakın bir dönemde olduğum için böyle olduğu söylendi. sizin fikrinizi almak istedim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtalık hormonlarınız değerlendirilmeli

 • B
  Bek***

  Özel bölgemden şikayetim var lakin enfeksiyon olmayacağını düşünüyorum. Küçük idrarımı yaparken bi kaç defa yanma hissi oldu fakat sonrasında geçti. Sol böbreğimin de bu esnada ağrı yaptığını farkettim. Sürekli bir damla dahi olsa tuvalete çıkma hissi var. Lavaboya girdiğimde çok azda olsa idarare çıkıyorum. Bu esnada karnımın içi gerginleşiyor ve çekilmeye başlanıyor ama geçiyor sonrasında. Normal de ise heran tuvalete çıkacakmışım gibi hissediyorum bu beni çok rahatsız ediyor acaba sebebi nedir hocam ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Böbrek taşı taranmalı

 • L
  Ley***

  Doktor bey ben küçükken sandalyeden sandalyeye atlarken sandalyenin uç kısmı vajinama denk geldi darbe aldıı 5 yaşındayken çook kanadı bide o günden sonra arada önden gaz geliyoo kızlık zarına zarar gelmişmidir

  Prof. Dr. Önder Koç

  Muayenede değerlendirmek gerekli

 • S
  Sec***

  Merhaba Prof. Dr. Önder Koç postpill one 1.5 mg dış kabı pembe ve için tek bir hap vardı, ilişkiden sonra şüphelendiğimiz için kullandık bu ilaç Doğum kontrol mü yoksa ertesi günü ilacı mıdır ertesi günü ilacıysa gebeliği engellediğini net bir şekilde nasıl anlarız. Teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg testi yaparak gebe olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz

 • H
  Hay***

  Merhaba iyi akşamlar. Benim beyaz ve kokulu akımtım oluyor bunun nedeni nedir? Ve nasl bir tedavi yöntemi uygulanıyor.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çoğunlukla mantar görülür . Tedaviye dirençli ise vajinal kültür işe değerlendirilmelidir

 • T
  T***

  1) 8 CM MİYOMUM VAR .(DOKTORUMUZ %80 ni dışarda ,%20 sinin rahim duvarında olduğunu söylüyor.) Kapalı ameliyatla miyom alınabilirmi? 2) CA-125 İN Hastane lab .değeri 0-30 iken benim değerim :52 CA-125 DEĞERİ NEDEN YUKSELMİŞ OLABİLİR. MİYOM YUKSELMESİNE SEBEB OLABİLİRMİ? ENDİŞELİYİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Miyomunuz kapalı alınabilir. Miyom ca125 yükselmesinin sebeplerinden biridir .

 • B
  Büş***

  5 aylik evliyim korunmadan iliskiye giriyorum geri çekme yöntemiyle her ay adet te görüyorum bu ay fazla yakinlasma olma ageri çekme yöntemiyle ama bu sekil hamile kalir miyim cocuk dusunmuyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ger çekme yöntemi korunma yöntemi olarak görülmemektedir

 • M
  Mer***

  Merhabalar benim adetüm gecikti ilişki esnasında baya bir kanamam oldu ertrsi günü kan gelmedi adetten şüphelendim ama kan ertesi günü gelmedi nedir acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Ultrason ve jinekolojik muayene gereken bir durumdur. Bir çok sebeb ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir .

 • I
  Ibr***

  Merhabalar, 8 aylık evliyim 30 yaşındayım iki sorum olacak birincisi; eşimin içine boşaldığımda yanma hissettiğini söylüyor bunu sebebi ne olabilir; ikincisi; evlilikten önce mastürbasyon ile boşaldığım zaman fışkırma şeklinde oluyordu şimdi ise sadece akıntı şeklinde boşalıyorum sebebi ne olabilir teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Sık ilişki yaşıyorsanız , boşalan sıvı miktarı daha az olacaktır.

 • F
  Ftm***

  Merhabalr yesim hanim,kasim ayinin 23 sevgilimle benim.kiyaferlerim uzerindeyken ben elimde sabunla penisini tutarak tam bosalcaginda peceye bosalti ben spermleri dahi gormedim,sonrasinda ellerimizi sabunla yikadik,sonrasinda posetin icine attigi bagli poseti ucundan tutarak ben attim cope,yarim saat sonra wc ye girdim tuvalaet kagidi kullandim acaba elimde biseyler kalmismidir diye kuskular olustu beynimde,elime sperm falan bulasmadi ben hic gormedim,ve ben 2 aralikta tam gunumde adet oldum,herzmanki adetim gibiydi agrili sancili,aklimda kusku var hala hamile olabilirmiyim diye,cok.pismanim bir daha asla boyle bisey yapmam,ilk defa yaptim cok acil cvp atarmisiniz:((((

  Prof. Dr. Önder Koç

  Bu şekilde gebe kalma olasılığınız düşük ama net sonuç kanda yapılacak bhcg tahlili ile söylenir

 • Ç
  Çiç***

  Mrb hocam 8 aylık evliyim esimle iliskiye girdigimde canim çok yanıyor başlarda bukadar olmuyordu zorlanıyorum bu yuzdende iliskiye girmek istemiyorum iliskiden sonra yanma oluyor ve akintimda cok oluyor koyu bir sekilde 5 aydan beri bu sorunu yasiyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Jinekolojik muayene olmanız ve nedenin araştırılması önem taşıyor. Çikolata kisti hastalığında da ağrılı cinsel ilişki olur . Taranması gerekir

 • Ç
  Çiç***

  Mrb hocam 8 aylık evliyim esimle iliskiye girdigimde canim çok yanıyor başlarda bukadar olmuyordu zorlanıyorum bu yuzdende iliskiye girmek istemiyorum iliskiden sonra yanma oluyor ve akintimda cok oluyor koyu bir sekilde 5 aydan beri bu sorunu yasiyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  Jinekolojik muayene ile durumumuz değerlendirilmeli

 • S
  Sed***

  Merhaba. Kan testi yaptırdığımda doktor sadece HG ve BK değerlerine bakti gebelik olmuş olsa anlayıp söylermiydi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hayır söylemez.gebelik için kanda bhcg değerine bakılmalıdır.gebelikten şüphelendiğinizi yada adet gecikmeniz olduğu taktirde doktorunuz bu tahlili ister

 • S
  Sed***

  Merhaba. Kan testi yaptırdığımda doktor sadece HG ve BK değerlerine bakti gebelik olmuş olsa anlayıp söylermiydi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg ile anlaşılır

 • B
  Bur***

  mrb.ben 1 ay önce normal doğum yaptım 2 tane dikişim vardı bir tanesi düştü ama digeri hala duruyo normal mi ne zaman düşer ne yapmam gerekiyo normal değilse...Teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Bir ay içinde düşmediyse dikiş alınması uygun olur

 • Y
  Yak***

  Merhaba Sevgilimin iç dudağının bir tarafı fazla büyük. Neden olabilir, regli döneminde çok ağrı çekiyor sebebi bunala alakalımıdır? İlk ilişki yaşamak istediğimizde vajina ağız kısmı çok geniş ve iç dudağındaki bu fazlalık beni şüphelendirdi. Ancak iki cm içeri girdiğimde acı hissettiğini zorlandığını söyledi ve devam etmedik? Sizce şüphelenmekte haklımıyım? Teşekkürler.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Dudaklar simetrik değildir . Adet ağrıları ve ilişkide ağrı ise sıklıkla çikolata kisti hastalığı ile ilişkilidir

 • G
  Gam***

  Suan 5 aylik gebeyim tarcinli su icmemde zarar varmidir dusuge yol acabilir dedi ne kadar dogru

  Prof. Dr. Önder Koç

  Günde bir fincandan fazla tüketmeyin

 • S
  Sef***

  Merhaba hocam, ben sevgilimle anal seks yaptım ve birçok kez içine boşaldım hamile kalma olasılığı nedir acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Sadece bu tip ilişki ile gebelik oluşmaz .

 • E
  Ezg***

  Merhaba hocam ben 2 aylık evliyım adetım 6 gun gecıktı 2 gundur aralıklarla kahverengı lekelenme goruyorum gebelık soz konusu olabılır mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg testi yaptırarak net öğrenebilirsiniz

 • S
  Sin***

  Bakarmisiniz ben hic iliskiye grmedim ama vajinam iliskiye grmis gibi duruyorr napmaliyom

  Prof. Dr. Önder Koç

  Muayenede değerlendirmemiz uygum olur

 • E
  Esr***

  İyi günler hocam 25 Eylül 2018 de kürtaj oldum bebeğin kalp atışı yoktu. 26 Ekim de adet oldum fakat kürtaj olduğum günden beri leke şeklinde halen devam eden akıntılarım var bazen kahverengi şeklinde bazen pembemsi şekilde normal mi hala devam etmesi teşekkürler hocam

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahim kalınlığının değerlendirilmesi gerekir . Bazen küçük parçalar kürtaj sonrası atılabilir

 • M
  Met***

  Merhaba hocam ben 39 yaşında yım son iki yıldır ilişkiye girdiğimde kanamam oluyor rahim ağzı kanseri testi yaptırdım negatif çıktı. 6ay öncede doktar 5cm çapında kistim olduğunu ameliyat olmam gerektiğini söyledi sizce ne yapmalıyım.

  Prof. Dr. Önder Koç

  5 cm kist 3 Aydan fazla süredir varsa laparoskopik olarak alınarak patoloji ye gönderilmelidir.ilişki sonrası kanama sebebi araştırılmalıdır

 • G
  Gul***

  Merhaba adet oldugum ilk iki gun kan yerine siyah akintim oluyor daha sonraki gunlerde devam ediyor bu durum ama daha az oluyor bunun nedeni nedir acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ultrason ile rahim kalınlığınız takip edilmeli

 • K
  Kad***

  hocam benim kizim 2 yaşında ben 5 yıl sonra cocuk dogursam benim doğumun zor olurmu o zamam

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlk doğum gibi olur

 • K
  Kaf***

  Eşimde siğiller çıktı. Doktor verrutol diye bir sivi verdi onu kullaniyor. Benim bildiğim genital bölgede siğiller cinsel yolla bulasır. Bende siğil yok(doktor kontrolu oldum) esimin beni aldattigini dusunuyorum ve bu soru beni bitiriyor. Genital bölgedeki siğiller baska yolla gecermi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Bazı medikal ve yakma, dondurma seçenekleri var Siğil tedavisinde.

 • S
  Sel***

  Ben ilişkiye girdikten hemen sonra kasık ağrısı çekmeye başladım 10 gündür devam ediyor bu ağrı kendisi korunduda bunun sebebi ne olabilir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . Bazı enfeksiyonlar bu tip ağrılar yapabilir . İlişki sonrası idrar yolu enfeksiyonlarında da görülür

 • E
  End***

  Merhaba doktor bey ben kadın hapı kullandım divina 21taplet iki fazlı hormon prafatı kadınların menepoz da adetten kesilmesine saglarmıs kadınların azalan sexs hormonu yerine koyarmıs Bayadır kullanmakdayım hapıbnde neyapar

  Prof. Dr. Önder Koç

  Mrb. Size bir etki yapmaz. Çok düşük doz östrojen içerir

 • G
  Gny***

  Hocam biz nişanlımla adetine 10 gün kala ilişkiye girdik ama boşalma olmadı hiç. Acaba zevk suyundan falan hamile kalır mı diye endişe ediyoruz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ön boşalma sıvısında sperm bulunduğu için boşalma olmadanda gebelik mümkündür

 • S
  Sar***

  Hocam benim nişanlımla ayrılık derecesine geldik ailesi namus davasına dönüştürdü işi ben kızın kızlığına eli değil hiç yaklaşmadım bile nişanlımda sen beni bozdun diyor bunu ispatlamanın bi yolu varmı tıbben kızlığını benim bozmadığımı ispat edebilirmiyim (lütfen yardımcı olun gerçekten bir iftira ile yuva kurmak üzereyim ispatlarsam bir dakika bile durmam yüzüğü atarım çünkü ailesi beni ölümle tehdit ediyor.)

  Prof. Dr. Önder Koç

  Tıbben iliskiye kimin girdiği erken dönemde eğer vajene boşalma oldu ise sperm yıkama sıvısı tespiti ile mümkün. Geç dönemde ve prezervatif kullanılmışsa mümkün değil

 • B
  Bus***

  Merhaba sık ilişkiden sonra karnım ağrımaya ve kan gelmeye başladı 2 haftada 3 kere adet oldum da diyebilirim bunun sonrasında özellikle karnımın sağ alt kısmı ve çevresi acımaya başladı gülerken bile acıyo bununla birlikte kabızlık ve vajinamda sanırım karnımdan kaynaklı bi acı var sebebi ne olabilir

  Prof. Dr. Önder Koç

  Jinekolojik muayene ile kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekir

 • S
  Sul***

  Merhabalar bekarım rahimimde 6.66 cm büyüklüğünde sübseröz miyom var bazı doktorlar direk amrliyat diyo bazıları sürekli bekletiyo ne yapmamı önerirsiniz ve böyle bi ameliyatın gebe kalmama engel bi durumu var mı teşekkür ederim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Mıayene sonrası detaylı bilgi verebiliriz ama bu büyüklük miyomların kapalı ameliyat endikasyonu var

 • E
  Ebr***

  Bu ay adet daha olmadım karnım ve belim agrıyor stres ettim acaba hamilemiyimdir birazda mide bulantısı var gece oluyor genellikle sizce ne yapmalıyım hocam

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg Gebelik testi yaptırarak durumu öğrenebilirsiniz

 • S
  Sns***

  iyi günler ben 24 yaşındaym her ay düzenli regl oluyorum fakat benm birinci gün kanamam olmuyor onun yerine kahve bir akıntı oluyor kan ikinci gün akıyor tabi sancılarda ikinci gün kanın gelmesiyle başlıyor sizce kahverengi akıntı nİn ilk gün gelmesi normal midir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hormonlarınız ve rahim kalınlığınız değerlendirilmeli

 • B
  Bey***

  Merhaba Doç. Dr. Önder Koç eylül ayının 1. günü adet gördüm yaklaşık beş gün kadar sürdü ayın 7. si eczaneden test aldım pozitif çıktı gebeliğim kaç haftadır sizce ne zaman muayeneye gelmeliyim size

  Prof. Dr. Önder Koç

  Gebelik testiniz pozitif geldiğinde muayene ye gelebilirsiniz

 • F
  Fat***

  İyi günler ben taekwondo sporuna gidiyorum.araştırma yaptığımda bayanlar için regl görme düzensizliği,kısırlık,kemik erimesi,doğum ve gebe kalma zoruluğu gibi sebeplere yol açar denmiş.sizce bunlar doğru mu sporumu severek yapıyorum ama...

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ağır egzersiz gerektiren yarışma tarzı atletik sporlarda adet kesilmesi görülebilir .tekvando bu kapsamda değil

 • F
  Fat***

  İyi günler ben taekwondo sporuna gidiyorum.araştırma yaptığımda bayanlar için regl görme düzensizliği,kısırlık,kemik erimesi,doğum ve gebe kalma zoruluğu gibi sebeplere yol açar denmiş.sizce bunlar doğru mu sporumu severek yapıyorum ama...

  Prof. Dr. Önder Koç

  Tekvando bu tip sıkıntılar yaratmaz.

 • A
  Ahm***

  Merhaba hocam kızım 9 yaşında ve az önce annesi vajinasında bir kurt gördü ne yapmamızı önerirsiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Enfeksiyon hastalıklarında değerlendirilmeli

 • Y
  Yıl***

  Hocam iyi günler geçen ayın 25 inde nişanlımla ilişkiye girdim hamile olmasındandan korkuyoruz belirtilerin çoğu var kabızlık baş dönmesi miğd yanması gibi ben psikolojik olarak etkilenmiş olmasından da şüpheleniyorum çünkü bu bizim ilk birlikteliğimizdi henüz test yapmadı testin verimli olması için 2 hafta geçmesini bekleyin dediler yardımcı olur musunuz hocam bizi aydınlatır misiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Adet zamanını bekleyin adet görmez ise bhcg yaptırın

 • K
  Kad***

  Adet sonrası 10 gün süren kahverengi akıntının nedeni nedir

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çeşitli sevenleri olabiiir. Rahim içi kalınlaşma v rahim içi et parçacıkları oluşturan polipler yada hormonal düzensizlik bazıları

 • H
  Hil***

  Merhaba,27 yaşındayım ilk adetimden bu zamana kadar şiddetli adet sancısı çekiyorum ve son 2 yıldır sadece ilk gün olan ağrılarımın süresi uzadı neredeyse ilk 3 gün sancı oluyor bununla beraber kusma ve şiddetli baş ağrısı çekiyorum.3 yıl önce devlet hastanesinde ultrason da herhangi bir sorun olmadığını söylediler.Daha sonra başka bir hekime görünmedim.Böyle sancılı adet görmem normal mi?Yardımcı olur musunuz.Şimdiden tşkederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Endometriosis (çikolata kisti hastalığı)araştırılmalı sizde.

 • X
  Xxx***

  Adetimin son günü ilişkiye girdik ve içime boşaldı 24 saatti geçti hamile kalır mıyım ella hapını kullanmalı mıyım lütfen yardımcı olur musunuz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Adetliyken hamile kalamazsınız ama kesin sonuç için b-Hcg gebelik testi yaptırın

 • F
  Fat***

  Merhabalar benim oğlum purotez goz takılı gözünde tumör çıktı kendim sarà hastasıyım ama tedavi goruyorum ilaç içiyorum günde üç defafa ikinci Bebeğimi düşünüyorum fakat çok korkuyorum ictigim ilaçlar bebege zarar verirmi ilaçlar zarar verirse doğuştan abisi gibi gözünde tumor cikarmi nolur bana cevap verin ne yapacağımı bilmiyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlamlarınız gebelikte değiştltşlir

 • H
  Hav***

  Kızlık zarı muayenesini özel hastanede kadın Doğum uzmanı bakarmı

  Prof. Dr. Önder Koç

  Muayenehane daha çok tercih edilir bu muayene için

 • E
  Eyl***

  Merhaba iyi günler ben nişanlımla anal yoldan ilişki yaşadım hicbir şekilde içeri boşalma yada kızlık zarına zarar verilmedi ayrıca vitamin eksikliği için psikiyatri doktorunun verdiği antidepresan ilacı kullanıyorum ilacdan kaynaklanan bir gecikme olabilir mi yada hamile olabilir miyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Her türlü gebelik şüphesinde kanda bhcg hormonu testi ile gebelik testi yaptırılmalıdır . Daha sonra diğer olasılıklar incelenir

 • H
  Hul***

  Merhaba hocam ben 19 Ağustos adet tarihim ama olmadım 4 gün sonra test yaptım pozitif çıktı hastaneye gidip bhtc 200 çıktı ama kahve rengi çamurumsu kanamam geldi bir gün hastanede yattım düşük iğnesi vuruldu progetan ilaç verildi ertesi gün eve geldim lekelemem devam etti tekrar hastanede kan tahlili yaptırdım bhtc181 çıktı düşük mü yapmış oluyorum 3 gebeliğimde böyle oluyor sorun nedir hocam beni bilgilendirir misiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Biyokimyasal gebelik sonrası düşük yapıyorsunuz . Siz ve eşiniz incelemeler tamamlandıktan sonra gebeliğe izin verilir

 • B
  Bet***

  hocam biz bebek istiyoruz ve adetim 2 gün geçti normalde ben adet sancısı çekmem ama adet olmadım o iki gün karnım kasık bölgesi çok ağırdı ve 3 gün adet oldum hala ağrım var belim ağrıyor arada bir mide bulantısı oluyor yoksa düşük mü oluyor adet görüyorum şuan

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg yaptırarak anlaşılabilir . Pozitif ise erken düşük olabilir

 • Z
  Zey***

  Hocam ben okuyorum seneye düğünüm yapılacak 4 yıl çocuk düşünmüyorum zararı var mıdır korunursam yaşım 22 ileride zararları olir mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Sıkıntı olmaz

 • W
  Wha***

  Merhaba 19 yaşındayım adet vaktimden bi hafta önce 1 ağustosta çok koyu renkte 4-5 gün kanamam oldu normal adetim olarak düşündüm fakat bugun yani 14 ağustos ta normal kırmızı adet kanamam oldu normal mi sizce?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Normal değil. Hormonal yada organik sebepler olabilir. Kan hormonlarınız ve rahim içi organik patoloji( rahim kalınlaşması , polip,miyom) ler araştırılmalı

 • B
  Bay***

  Iyi gunler ben 20 yaşındayım 1 ay içinde 6 gun arayla sık adet oluyorum sebebini yazarmisiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hormonal düzensizlik araştırılmalı

 • G
  Gül***

  Hocam kan testi yaptirdim 175.23 poztif dediler ertesi gun kanamam oldu ve kan pihtisi vardi kirmizi renkte sebebi nedir hocam dusukmudur

  Prof. Dr. Önder Koç

  2 gün sonra bhcg baktırın . Eğer artış yüksek ise yapışma kanamasıdır. Düşük değildir

 • M
  Mer***

  Adetimden 15 gun sonra kanama basladi fakat adet gibi degil acik pembe yerelsme kanamasi olabileceğini düşünüyorum fakat çok fazla geliyor bu normal mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Bhcg gebelik testi yaptırın. Negatifse diğer hormonlar bakılmalı

 • Ç
  Çiç***

  Slm hocam 7 aylık gebeyim Çocuk suyu çoktur doktor diyor doğumdan tehlike var en çocuğu ve bana zararı var ne oneriyorsunuz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Gebelik şekeri suyunu arttırabilir bunun dışında su fazzlalığı erken doğuma ve doğum sonrası kanamalara yol açabilir. Bebeğin yeni doğan merkezi olan bir yerde doğumu daha uygun olur

 • C
  Cim***

  Iyi günler hocam ben 35+1 günlük gebeyim. Yaklaşık 4 hafta önce doktor bebeğin ölçümlerinin 1 hafta geride olduğunu 1500 gr oduğunu söylemişti. 34 haftalıkken gittiğimde ise 2 hafta gerigeride olduğunu baş ve diğet ölçümlerinin küçük olduğunu böyle olursa erken alabileceğini söyledi. Sizce ne yapmalıyız ne önerirsiniz doğmasımı yoksa anne karnında kalmasımı daha iyi olur strese girdim lütfen yardımcı olurmusunuz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Doppler usg ile bebeğe giden kan ölçülmeli eğer azalma varsa yada rahim içi gelişme geriliği tanısı konursa doğurtulması uygun olur

 • R
  Rah***

  Merhaba doktor bey benim annemde rahim kalinlasmasi var kanaması fazla oluyordu patoloji ayrıca biopsi yapıldı temiz cıktı sonra doktor hormonlu spiral takti daha sonra kanama durdu şuanda spiralden sonra ilk regl dönemi biraz uzun sürdü normal mi acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Spiral etki gösterene kadar olabilir. Daha sonra adetleri azalıp kesilebilir

 • E
  Eyl***

  Iyi günler hocam ben yeni evliyim dogum kontrol hapı kullanımına 21 gün önce başladım. Sondan bir önceki 20. Gün hapını almayı unuttum ve o gun eşimle ilişkiye girdim.21. Gün ise iki hapida aldım. Gebe kalma ihtimalim var midir ertesi gün hapi kullanmalimiyim. Tesekkurler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Son günler progesteron ağırlıklı yani adet söktürücü haplardır. Gebe kalma ihtimaliniz bu tarihte zor ama haplar Hergün alınması gereken ilaçlardır. Unutma durumunda yumurtlama ve gebelik gelişebilir. Bence 1 hafta içinde adet gelmez ise gebelik testi yaptırın. Ertesi gün hapı adet düzeninizi tümden bozacaktır

 • H
  Hic***

  Iyi gunler hocam benim annem 48 yasinda menopaza giremedi ama 2 ay olmuyo 2.ci aydan sonra oluncada cok kanamasii ve parca geliyor ve cok agrili oluyor neden acaba bi yardimci olabilirmisinz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Bu kanamanın arkasında hormonal sebepler yada organik olarak rahim kalınlaşması, rahim içi polipler olabilir. Araştırılmalıdır.

 • S
  Sem***

  Sivilce sorunum için hormon testi yaptırdım ve polikistik over sendromu dediler.Doktorum da drosetil diye bir ilaç verdi her akşam belirli bir saatte ilacımı içtim. Fakat daha çok sivilce çıktı. Sizce bu doğru mu ilk çıkıp sonra biticek mi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Polikistik over kıllanma artışı, adet gecikmeleri, yumurtlama olmaması, insülin direnci ile giden bir hastalıktır . İlave olarak diet, egzersiz ve şeker düşürücü ilavesi yapılmalı

 • M
  Mel***

  Ben ilk olarak 26 kasim da iliskiye girdim son adet tarihimi bilmiyorum 12 aralikta yerlesme kanamam oldu bu durumda ben kac haftalik hamileyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yumurtlamanız düzensiz ile net sonucu ultrason ölçümü verir

 • N
  Nur***

  Hocam merhaba 13.07.2018 tarihindebetam hcg 80.75 16.07.2017 beta 145.1 21.07.2018 betam 242 .9 en son adet 5 haziran da gördüm ultrasyonda kese görünmedi doktorum sağlıksız gebelik dedi2 sonra tekrar kan testi sonrasin eger 2000 bulmazsa dedi kürtaj yapcaz dedi hocam ne yapmalıyım.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kan artışının Dah yüksek olması beklenir ama geç yumurtlama olmuş olabilir o nedenle 1 haftalık değişimi beklemek gerekir. Bazen düzensiz artışlar dış gebeliğide işaret edebilir . Yani takiple anlaşılır. Yükselme duruşa biyokimyasal gebelik olabilir kendi atabilir. Hangisidir.Değerlendirme gerekir

 • K
  Küb***

  Meraba hocam ben lupus hastasıyım 2 tane evladımı kaybettim biri 7 aylıkken biri 5 aylıkken ve gittim kadın doğum doktorları pek ilgilenmediler şimdi 3 cu cocuk düşünüyorum ama korkuyorum onuda kaybetmekten bunun için ne yapmalıyım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Planlı gebelik olmalı, gebelik öncesi tüm sistemlerin taranması gerekir.

 • M
  Mer***

  Merhaba benim bth 0 .37 cikti ama butun hamilelik belirtilerim tutuyo karnim sis kasik agrilarim cok var ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  1 hafta sonra tekrarlayın . Negatif çıkarsa bu belirtiler muhtemelen sindirim sistemi kaynakıdır

 • N
  Nez***

  Eşim 9 aylık hamile Bu Güne Kadar gittiğimiz tüm doktorlarda bebek sağlıklı denilirken son olarak yönlendirildiğimiz doktor Bebeğin el ve ayakları kısa demiş bebeğiniz sakatlık var demiş lütfen yardım edin gerçekten bir problem varmı acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Doğum zamanı gelmiş . Doğum sonrası muayenesi yapılır

 • M
  Meh***

  Hocam 2 senedir evliyim eşimle doğru düzgün ilişkiye giremedik kaç tane doğum uzmanının yanına eşim gitti eşimde sıkıntı olmadığını söylüyorlar bende üroloji doktoruna gittim sperm testi yaptırdım hiç bir sorun yok ama penis vajinanın içine girmiyor sizden ricam bize yardimci olmanizz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Eşinizin muayenesi sonrası yardımcı olabiliriz sanıyorum

 • G
  Gam***

  Merhaba amniyosentez yapıldığında sıvının berrak olmasimi gerekiyor kanlı sivi olsa test sonucunu etkilermi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Etkiler.sıvı berrak olmalı.bu nedenle ilk gelen kanlı sıvı atılır . Temiz sıvı tahlile gönderilir

 • X
  Xyc***

  Merhabalar Bakireyim sevgilimle sürtünme yollu ilişki yaşadım hiçbirşekilde içeri girme olmadı ve vajina bölgemede boşalma olmadı ilişkiden 5 gün sonra adet oldum ama normal adet günümü geçtim sonraki ayda yine aynı tarihte adet oldum ayın 29da olup diğer aya atlıyo adetlerim şimdi ilişkiden sonra üçüncü adet günüme 13 gün kala göğüslerim hafif şişti ve başka hiçbir belirti yok acaba hamile kalmış olabilirmiyim lütfen açık bi şekilde yanıtlarmısınız teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  lütfen kanda bhcg testi yaptırınız. hamilleliğin kesin delllidir.geçmiş olsun

 • M
  Meh***

  Merhaba ben 18 hafta+5 günlük hamileyim.Hamileliğimi 6.haftada öğrendim.Öğrenmeden öncesinde ileri derecede panik bozukluk rahatsızlığım için sabah yarım akşam yarım olmak üzere dideral hapını kullanıyorudum.Bırakmayı çok istedim ama bırakamadım.Öğlen çeyrek akşam çeyrek olarak içmeye devam ediyorum.Kontrollerimde herşey normal gözüküyor ama her içtiğimde çok korkuyorum bebeğime zararı olacak diye.Psikolojik olarak çökmüş durumdayım bu sebepten.Ne yapmam gerekiyor bebeğime bir zararı olurmu bu konuda bilgi verebilirmisiniz ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  bu ilaç bebeğe olan yan etkisi gebelerde araştırılmamıştır.

 • Z
  Züb***

  Merhaba önder bey bn uc yildir evliyim ve cocugumuzda olmuyor hangi doktara gittiysek esimle bni baslarindan salar gbi cevaplar verdiler acaba siz yardimci olurmusunz

  Prof. Dr. Önder Koç

  memnuniyetle yardımcı oluruz. 505287 4333 den asitanımla randevu için görüşebilirsiniz

 • B
  Bed***

  Merhaba.. Fibrokistik meme, şiddetli pms, kronik ürtiker anjioödem, premenstüral dönemde zaman zaman atrtit atakları, şiddetli sindirim sistemi bozuklukları. Bunların hepsi domino gibi birbirini tetikliyorsa ve hepsi ovülasyon ile başlayıp (ürtiker hariç bu dönem sadece alevlenme artıyor ) mens. 3. Günde son buluyorsa, her ay intihar mı etsem cinayet mi işlesem diye düşünüyorsa sorun ne olabilir ve nasıl bir yol izlemedir? Yaş 34.. Evli bir çocuk sahibi onu da preaklemsi ile doğurmuş bir kadın

  Prof. Dr. Önder Koç

  merhaba. adetli muayene ile tüm şikayetlerinizi değerlendirilebilir. randevu için asistanımla görüşebilirsiniz. 5052874333 iletişim hattı.

 • B
  Bur***

  Merhaba benim adet olma tarihim 26 temmuza denk geliyor 28ne düğünüm var erkenden adet olmak için tarlusal adet söktürücü ilaç aldım kullanırsam herhangi bir zararı olur mu cvplarsanz çok sevinirim teşekkürler hocam

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çok yoğun ve düzensiz adet görürsünüz

 • S
  Sed***

  Merhaba hocam gebelikle ilgili değil ama . Nerdeyse 1-1,5 ay önce ertesi gün hapı evhamımdan içtim bu kadın Doğum uzmanı bir hekim tarafından anlaşılır mı herhangi bir testle falan

  Prof. Dr. Önder Koç

  Gebelik testi kanda bhcg bakılarak anlaşılır. İlaç içip içmediğiniz anlaşılmaz

 • A
  Ayş***

  Iyi gunler ben size birsey sormak istiyorum nisanlimla anal iliskiye girdik bosalmadan once hemen çekti ama vajinaya gelme ihtmali varmidir 1.2cm uzagima bosaldi bu ay adet olmadim olay iki hafta once oldu olaydan hemen sonra karin agirim oldu bir kac gun sonra bas agirisi migde bulantisi oldu hamilelik soz konusu olanilirmi acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kanda bhcg gebelik testi yaptırarak emin olabilirsiniz

 • Y
  Yad***

  1aylik düşük yaptim.doktorum kimyasal gebelik dedi ara vermeden gebe kalmak uygun mudur bı de tekrar düşük yaşamamak için ne yapmaliyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  2 aylık ara önerilir.tekrarlar ise trombofili(pıhtılaşma) ve genetik testler önerilir

 • M
  Mun***

  Yedi aydir dogum kontrol hapi kullaniyorum lakin son bir ayda uc kez adet oldum hamile olma ihtimalim olabilir mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hapın kullanımında 2 günlük ara doğum kontrol etkisini anlamlı oranda azaltır

 • M
  Mun***

  Ben 7aydir dogum kontrol hapi kullaniyorum korunma amacli bir ayda uckez adet oldum neden kaynaklaniyor olabilir

  Prof. Dr. Önder Koç

  2 gün hapın kullanımının unutulması koruma etkisini anlamlı olarak azaltır. Hormon tahlili ve gebelik tahlili yapılabilir

 • M
  Mun***

  Ben 7aydir dogum kontrol hapi kullaniyorum korunma amacli bir ayda uckez adet oldum neden kaynaklaniyor olabilir

  Prof. Dr. Önder Koç

  2 günlük hap kullanımının unutulması koruma etkisini anlamlı azaltır. Hormon ve gebelik testleri uygun olurt

 • F
  Fat***

  Hocam kolay gelsin. Adet gunune 9 gun kala korunmasiz iliski yasadik. Belirtiler ustune test yaptm negatif cikti. Adetimde 4 gun gecikti 2 gun oncesinde beta hcg testi yaptirdim. 0.6 cikti negatif. Sizce sonuc dogru mudur? Ya da biraz daha bekleyip tekrar mi denesem testi.

  Prof. Dr. Önder Koç

  1 hafta sonra tekrar yaptırın

 • R
  Rum***

  Ben 14 haftalık hamileyim ve sonlandırmak istiyorum bana yardımcı olma şansız varmı

  Prof. Dr. Önder Koç

  Türkiye de Yasalarla belirlenen gebelik sonlandırma izni 10 haftadır.

 • I
  Ipe***

  Merhabalar kan uyuşmazlığı ile ilgili soru sorcaktım.kan uyuşmazlığında ilk çocukta sorun olmuyor ikinci çocuğumu beş aylıkken bu nedenden dolayı kaybettim şu anda tedavi görmeden tekrar hamileyim bunun için neler yapmam lazım tedavi görmem lazım mı kaç aylıkken iğnesini yaptırmam lazım çocuğa yine aynı problemle karşılaşacam yine aynı şeyleri yaşıcam diye çok korkuyorum bu konuda bilgi verirmişsiniz şimdiden teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. İndirekt koombs testleri ile çocuğun etkilenme durumu test edilmeli . Etkilene durumunda Uygun haftada doğum ve bebek kordonundan kan transfüzyonu gerekir . Geçmiş olsun

 • B
  Bay***

  Rahimde agri ve dogumdan kalan aciklik

  Prof. Dr. Önder Koç

  Doğum açıklığı estetik olarak düzeltilebilir

 • V
  Vua***

  Iyi aksamlar ben 16 mayısta regl oldum 15 gün sonra ella hapı kullanmak zorunda kaldım bugün test yaptırdım 0-23 çıktı acaba hamilemiyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. 0.23 değeri Gebelil yok anlamına gelir. 0-5 arası değerler gebelik negatif olarak yorumlanır

 • E
  Eli***

  Bir kez ilişkiye girmeyle vajinanın şekli bozulur mu?Kızlık zarının yırtık olduğunu hekimden başka anlayan olur mu?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kızlık Zarı %10-15 oranında elastik yapıdadır ve ilişki ile bozulmaz . Bu zar yapısı Doğumda bozulur. Bu durum kadın uzmanı tarafından değerlendirilir

 • A
  Ays***

  beta hcg degerim 7,80 cikti hamilemiyim acaba

  Prof. Dr. Önder Koç

  Gebelik var gözükmekte birlikte bu değer çatlatma iğneleri ilede görülebilir . 48 saat sonra artış olup olmadığı kontrolü gerekir . Artış varsa gebeliktir . Azalış varsa gebelik yoktur

 • F
  Fun***

  Merhaba, gebelik düşünüyorum.Şuan mudahale gerektiren bir diş problemim var.Oldukça ağrılı.Fakat gebelik olabilir diye röntgen çekilemedim.Riske atmak istemiyorum.Gebelik kan testinde ilişki sonrasi kaç günde netleşir?

  Prof. Dr. Önder Koç

  ilişki yumurtlama tarihinize uyuyorsa 2.5 hafta sonra gebelik testi yaptırabilirsiniz

Soru Sor
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat