Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi

Yaygın iyi huylu kadın hastalıkları olan hastalarda gerçekleştirildiği gibi, laparoskopik cerrahi jinekolojik kanser tedavisinde de giderek artan bir rol oynamaktadır.
Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopi, temel teşhis ve tedavide kullanılan bir ameliyat aracıdır. Laparoskopi ile ilgili uygulamada jinekolojik Laparoskopi Ankara cerrahisinde uygulanan birçok cerrahi işlem mevcuttur.

Halk arasında kapalı cerrahi olarak bilinen optik kamera sistemleri ile batına girilerek uygulanan teknik yüksek çözünürlüklü görüntüleme ekipmanları kullanır.

Ayarlar tam olarak yapıldığında görüntü açık cerrahiye göre çok daha berrak ve nettir.

Jinekolojik Laparoskopi prosedürler genellikle laparotomide (karın kesisi ile yapılan ameliyatlar) başarılı olan prosedürleri çoğaltmak için yapılır. Laparotomi yani açık ameliyatlara göre Laparoskopinin potansiyel avantajları, küçük yara izi, daha hızlı iyileşme, adezyon (karın içi yapışıklık) oluşumunu azaltma ve azalan yatış gün sayısı ile maliyet azaltma hedeflenir.

Benign (iyi huylu) jinekolojik koşullar için operatif laparoskopi ile laparotomi karşılaştıran klinik çalışmalar hafif komplikasyonların (örneğin, ateş, yara veya idrar yolu enfeksiyonu) genel olarak laparoskopik işlem uygulanan kadınlarda daha düşük olduğunu bulmuştur. Buna karşılık, her iki grupta da cerrahiye bağlı pulmoner emboli, transfüzyon, fistül oluşumu, plansız ek cerrahi gibi komplikasyonlar riski vardır.

Jinekolojik Laparoskopi cerrahi prosedürü bir video monitörüne bağlı bir laparoskop kullanılarak gerçekleştirilir, karın kesilerek açılmaz. 5mm lik kanallardan karın içine titanyum çubuklar gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Bu çubuklar yerine göre makas, iğne tutucu yada diğer farklı uçları taşıyabilir.

Jinekolojik Laparoskopi Ameliyatı Öncesi Değerlendirme

Geçmiş tarihli ameliyatlara bağlı karın içi adezyonlar ve anatomik bozulma ile ilişkili önceki abdominal cerrahi (örneğin, barsak cerrahisi, göbek fıtığı onarımı),hastalık (örneğin, apandisit, pelvik enflamatuvar hastalık),veya geçirilmiş radyasyon tedavisinin varlığı hastada değerlendirlmelidir. Karın duvarı kesileri ve göbek fıtığı gibi problemler laparoskopik iğne veya trokar yerleştirilmesine engel çıkarabilir. Bağırsak veya damar yaralanması riski ve açık bir cerrahiye dönme ihtiyacı tüm hastalarla, fakat özellikle anormal karın bulguları olanlarla tartışılmalıdır. Buna karşın ön değerlendirme iyi yapılırsa laparoskopinin iyi uygulayıcıları arasında açık cerrahiye dönme oranı oldukça azdır.

Laparoskopik girişin daha güvenli olmasını sağlayacak alternatif yöntemler arasında Hasson açık yaklaşımın kullanılması, 5 mm lik trokar ve laparoskop ile doğrudan intraperitoneal açık yerleştirme, sol kaburga altı Palmer noktası kullanımı veya diğer alternatif alanlar bulunmaktadır.jinekolojik laparoskopi öncesi rutin mekanik barsak hazırlığı ameliyatı kolaylaştırır veya barsakla ilgili komplikasyonların görülme sıklığını azaltarak cerrahın çalışma alanını artırır. Hastanın işlemden önceki gün göbekte herhangi bir takı varsa çıkarması ve göbek deliğini iyice temizlemesi önerilir.

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Nasıl Yapılır?

Hasta Konumu: Kadın sırtüstü veya dorsal litotomi pozisyonuna yerleştirilir.

Sırt litotomi pozisyonu kullanılırsa, hastanın bacakları Allen® bacaklık bantlarına yerleştirilir. Femoral siniri gerdirmekten kaçınmak için dizler gevşek olmalıdır. Kalça, rahim hareketlerine izin vermek için masanın kenarından birkaç santimetre uzakta olmalıdır.

Operatör tercihi ve istenilen prosedürün kapsamına göre en uygun konum belirlenir. Bir mesane kateteri, mesane genişlemesini önlemek için yararlıdır, bu mesane delinmesi riskini azaltır ve ameliyat alanını rahatlatır. Trokarların karına yerleştirilmesinden sonra hasta, pelvisten bağırsakları ameliyat alanından uzaklaştırmaya yardımcı olmak için Trendelenburg yani baş aşağı konumuna getirilir. Hasta derin Trendelenburg a yerleştirilirse, omuz destekleri brakiyal sinir pleksusun sıkışmasına neden olabilir; destekleri yanal olarak omuz eklemi üzerine yerleştirmekle bu önlenebilir.

Hastanın konumlandırılmasından dolayı sinir yaralanmasının önlenmesi özel önem taşır. Ameliyat hazırlığının uzun sürmesinin bir nedenide hasta konumlandırmaya gösterdiğimiz özendir.

Laparoskopi ile Jinekolojik Ameliyatlar

Laparotomi (açık ameliyat) için mevcut olan hemen hemen tüm araçların artık laparoskopi ameliyatı için kullanılabilir formları üretilmiştir. Bununla birlikte, alet 3 ile 10 mmgenişlikte bağlantı noktası üzerinden uymalı ve pelvise ulaşmak için yeterli bir uzunluğa (36-44cm) sahip olması gerekir, laparoskopi ameliyatı için hemen hemen tüm aletler yeniden kullanılabilir, tek kullanımlık veya hibrid formda bulunur (cihazın bir parçası atılabilir ve kısmen tekrar kullanılabilir).

Tek kullanımlık avantajlı oldukları halde, tek kullanımlık aletler genellikle daha az maliyetlidir; kesme kenarları daima keskindir. Ayrıca, laparoskopi ile jinekolojik ameliyatlar operatörün elinin prosedür sırasında karnın içine sokulabileceği gelişen teknikler de vardır.

Teleskoplar: Teleskoplar laparoskopi ameliyatı için iki temel tip bir çalışma kanalı olanlar ve bunların  çapları 3 ila 12 mm arasında değişir ve düz veya açılı lenslere sahiptir.0 derecelik lens, pelvisin panoramik görüntüsünü sağlar ve açılı 30, 45 ve 135 derece lensler ön ve yan karın duvarını değerlendirmede veya kitlelerin etrafında çalışmaya yardımcı olduğu için çoğu jinekolojik cerrah tarafından tercih edilir. Günümüzde kullanılan teleskopların tamamı esnek veya sert laparoskoplardır. Teleskobun seçimi genellikle operatör tercihine dayanır. Esnek teleskoplar da yaygın olarak kullanılır. Teleskop ısıtıcıları, prosedür sırasında optik ucunda sislenmeyi azaltmak için bazı cerrahlar tarafından kullanılır. Antifog çözeltileri de çok başarılıdır.

Işık kaynağı: Laparoskopi ameliyatı için fiberoptik teknolojinin uygulanması, laparoskopa ve karnın içine daha fazla ışık yoğunluğunun verilmesini sağlar.Fiber sayısı, kablonun boyutu ve ışık kaynağının gücü arttıkça ışık iletiminde artış sağlandı. Optik kablolar hasar gördüğünde veya bozulduğunda da iletim azalır.

Video: Laparoskopi ameliyatında video monitörleri cerrah ve operasyon ekibinin geri kalanının prosedürü görselleştirmesine izin verir. Kamera, karın boşluğuna yerleştirilmeden önce teleskopa beyaz ışık ayarı yapılır. Genel olarak, laparoskopi ameliyatı için her cerrahın görüş açısına göre yerleştirilen iki monitör kullanılır. Prosedürün kalıcı video kaset kopyası alınabilir. Bazı cerrahlar hastaya bir kopyasını vermeyi tercih ederken diğerleri gerekli olmadığını ve potansiyel olarak cerrahın sorumluluğunu arttırdığını düşünmektedir. Fotoğraflar da çekilebilir. Biz cerrahi sonrası durumu görüntüleriyle hastayla tartışmayı tercih ediyoruz.

Laparoskopik giriş ve insuflasyon: Laparoskopi ameliyatı, kapalı giriş (veress iğne) veya açık teknik (hasson tekniği) ile yapılabilir. Pnömoperitoneum (karnın hava aile şişirilmesi) kurulduktan sonra kamera ve aletleri geçirmek için bir trokar yerleştirilir. Çeşitli trokarlar mevcuttur.

Uterin (Rahim) kanül: Uterus kanülü uterusun hareket ettirilmesi (Rahim) ve böylece pelvik yapıların görselleştirilmesi ve erişilmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Çoğu kanül, aynı zamanda, fallop tüpü açıklığını değerlendirmek için bir boya solüsyonunun (kromopertubasyon) enjeksiyonuna izin verir. Çeşitli uterus manipülatörleri mevcuttur.

Laparoskopi ameliyatı için uterus kanülü şu durumlarda kullanılmamalıdır!

 • Rahim yoksa,
 • Servikse(Rahim ağzına) erişimi engelleyen anomaliler mevcutsa,
 • Bir intrauterin gebelik şüphesi varsa.

Bir alet ve ucunda gazlı bezle uterus yokluğunda vajinaya yerleştirilebilir.

Kavrama aletleri: Kavrayıcı forseps, doku manipülasyonu için tasarlanmıştır. Başkaları narin doku yapılıdır (için daha ince ve yapılmış olanlar, bazıları geniş ve düzdür). Dişli forseps, yumurtalık kistleri ve leyomiyomları kavramak için olduğu gibi, alınması gereken dokuya çekiş yapmak için kullanılır. Sivri uçlu Forseps doku diseksiyonu ve cerrahi düzlem geliştirme Kilitli ve kilitli olmayan çeşitler mevcuttur. Atravmatik doku tutma aletleri, çift etkili ve kavisli çeneye sahiptir ve makas veya yaylı kol ile çalıştırılır. Tek kullanımlık bir Babcock tipi hassas tutucu, kilitli bir makas tutacağı, adneksiyal yapıların taşınmasında özellikle yararlı olabilir. Biyopsi forsepsleri kavrama araçları olarak kullanılabilir, ancak doku için travmatik olabilir.

Kesme ve pıhtılaştırıcı teçhizat: Makaslar ve diseksiyon için diğer aletler mevcuttur. Bunların çoğunda elektrocerrahi, ultrasonik veya lazer enerjisi kullanılır. Enerji ile çalışan damar kapama cihazları olabilir.

Dikiş ve zımbalama: Laparoskopik sütürleme ve zımbalama için çeşitli araçlar mevcuttur.

Emme ve yıkama: Her türlü laparoskopik cerrahi için önemlidir. Yıkama, kanamanın görüldüğü durumlarda kan pıhtısının giderilmesi veya görüntüyü artırmak için kullanılır. Yıkama ayrıca hidrodiseksiyon ve doku planlarının oluşturulması için de kullanılabilir. Yıkama sıvısının veya intraperitoneal hava ve dumanın alınması için uygun olan çeşitli emme aletleri tasarlanmıştır. Büyük çapta bir cihaz, yoğun kanama olduğunda kan pıhtılarının giderilmesi için en iyisidir.

Doku çıkarma: Doku morselatörleri, büyük kitleleri doku çıkarmaya yardımcı olmak için daha küçük parçalara indirgemek için kullanılır. Hem manuel hem de otomatik morselatörler mevcuttur, ikincisi masraflıdır ancak çok etkili olur ve büyük miktarlarda doku çıkarıldığında zaman kazandırır. Taşıyıcı laparoskopi torbaları kullanılabilir.

Doku torba içinde küçük parçalara bölünerek çıkarılabilir. Büyük kistler laparoskopik torbaya yerleştirildikten sonra aspire edilebilir, çantayı delmemeye ya da içeriğini dökmemeye özen gösterilir. Torbalar, ikincil bir trokar yoluyla veya trokar çıkarıldıktan sonra infraumblikal trokar yerleştirme yeri yoluyla çıkartılabilir.

Doku dilatatörleri, 10 mm lik bir girişi 20 mm lik bir girişe büyütmek için kullanılır. Bu teknik doku çıkartılması için çok yardımcı olabilir. Bir kolpotomi insizyonu, ikincil bir trokar yoluyla doku çıkarılmasına etkili bir alternatif olabilir; Vajenin kesilmesi özellikle büyük doku parçalarının veya yumurtalık kitlelerinin çıkarılması için yararlıdır. Bir tirbüşon cihazı, bir kolpotomi kesiği yoluyla veya bir minilaparotomi insizyonu yoluyla çıkarmak için miyomlara vidalanır. Son olarak, doku çıkarılması için kesi büyütülebilir.

Jinekolojik Laparoskopi İşlemlerinde İkinci Görüşün Önemi

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız tarafından rahmin alınması, myom alınması yada yumurtalık kistleri alınması endikasyonu konulduysa laparoskopik yaklaşım daha az ağrı, 5 mm lik farkedilemeyecek derecede küçük birkaç alet giriş yeri, daha az kan kaybı, ve erken eve yada işe dönüş anlamı taşımaktadır. Laparoskopik yaklaşım vakaların büyük bir kısmına uygulanabilir. Bu nedenle  laparoskopi uygulayıcısı bir uzmandan ikinci görüş almak büyük önem taşır. Burada yapılan yaygın davranış hatası laparoskopi alanında çalışmayan yada deneyimi olmayan başka bir kadın doğum uzmanından fikir almaktır. İkinci görüş için başvuracağınız  Kadın doğum uzmanınızın özgeçmişini ve hasta referanslarını inceleyerek bu tip hastalıklara yaklaşımında minimal invaziv yöntemler (laparoskopi) kullandığından emin olunuz.

Laparoskopik ve Histeroskopik Korunma

Laparoskopik ve Histeroskopik Korunma ikiye ayrılır: Tubal sterilizasyon trokar yerleşimi tanısal laparoskopi ile aynıdır. Göbek deliğine yerleştirilen trokardan optik görüntüleme sistemi diğer trokarlardan Bipolar electrocerrahi cihazı, Klipler, yada silastic bandlar geçirilerek tüpler orta-istmik bölgeden rahime 2-3 cm uzaklıktan bağlanır.10 yıllık gebelik ihtimali %1 dir. Teknik olarak tüplerin çıkarılması tercih edilirse bu ihtimal sıfıra yakındır. Ama geri dönüşüm ihtimali yani tüplerin tekrar açılması ihtimali bu teknik kullanımında mümkün değildir. Histerereskopik sterilizasyon histereskopik olarak tüplere iki taraflı olarak tıkaç yerleştirilmesi yöntemidir. Rahim içine yerleştirilen spirallerde olduğu gibi uzamış adetlere ve ara kanamalara yol açmaz.

Laparoskopik Sterilizasyon Yöntemleri

 1. Tubal Sterilizasyon: Trokar yerleşimi tanısal laparoskopi ile aynıdır. Göbek deliğine yerleştirilen trokardan optik görüntüleme sistemi diğer trokarlardan Bipolar elektrocerrahi cihazı, Klipler, yada silastic bandlar geçirilerek tüpler orta-istmik bölgeden rahime 2-3 cm uzaklıktan bağlanır.10 yıllık gebelik ihtimali %1 dir. Teknik olarak tüplerin çıkarılması tercih edilirse bu ihtimal sıfıra yakındır. Ama geri dönüşüm ihtimali yani tüplerin tekrar açılması ihtimali bu teknik kullanımında mümkün değildir.
 2. Histerereskopik Sterilizasyon: Histereskopik olarak tüplere iki taraflı olarak tıkaç yerleştirilmesi yöntemidir. Rahim içine yerleştirilen spiraller gibi uzamış adetlere ve ara kanamlara yol açmaz.

Kimler Laparoskopi Yapabilir? Cerrahın Sertifikasyonu

Ülkemizde maalesef sertifikasyonun stansardları net belirlenmemiştir. Bu nedenle elinde sertifikası olan bir doktorun kaç vaka yaptığı , kaç tane tanısal, kaç tane tedavi edici laparoskopik cerrahi gerçekleştirdiği net değildir. Avrupa da ve amerika da bu sayılar eğitim sürecinde belirlenmiştir ve laparoskopi bir yan dal haline gelmiş ve minimal invaziv cerrahi başlığı altında toplanmıştır.

Standardizasyon amacı yetkili cerrahların yüksek kaliteli sağlık uygulamasını sağlaması için eğitimlerinde gerçekleştirmeleri gereken minimum sayıların tesbit edilmesidir.

Hastalarımızın doktorlarının cerrahi önerileri ile karşılaştıklarında kapalı cerrahi alternatifini doktorlarıyla tartışmalı, gerekirse ikinci görüş için minimal invaziv cerrahisi uygulayıcısı olan bir doktorla durumlarını tartışmaları kendilerine için bir çok açık cerrahi prosedürün konforlu bir şekilde kapalı gerçekletirilmesine imkan tanıyacaktır.

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Yorumları

 • Ertesi gün her işimi kendim yaptım

  Dev yumurtalık kisti için (15cm) açık ameliyat önermişlerdi. Kapalı ameliyat için Dr. Önder Koç hocama başvurdum. Bana kapalı ameliyat yaptı. Ameliyattan 3 saat sonra ayağa kalktım. Ertesi gün her işimi kendim yaptım. Ameliyat sonrası ağ...

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • I
  Ina***

  ben kırşehir den ulaşıyorum hocam size.eşime polistik over tanısı kondu ilaç kullanımı yaptı.şimdide laparoskopi önerdi doktorumuz,bizde sizinle yapmayı düşünüyoruz bu işlemi,ücret ortalaması hakkında bilgi aldım sekreterinizden.benim merak ettiğim hocam bu işlemin başarı oranı yüzde kaç?saygılarımla

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. İlaç tedavisine dirençli hastalarda önerdiğimiz laparoskopik ovarian drilling ilk yıl için hızlı bir gerileme sağlıyor. Bu dönemde çocuk tedavisi veriliyor.doğala en yakın yollarla Gebelik sağlanabilir . Fiyat işlemi yapacağımız hastaneye göre değişiyor.yardımcı oluruz.1 gün Ankara da bulunmanız yeterli

Soru Sor
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333