Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı

Laparoskopik ameliyat yada bilinen ismiyle kapalı yöntem ameliyat hastaya büyük kolaylıklar sağlar. Kapalı çikolata kisti ameliyatı karında büyük kesiler olmaksızın cerrahi tedavi olma imkanı sunar.
Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı

Laparoskopik cerrahi yani kapalı ameliyatlar Çikolata Kisti Ameliyatı için önerilecek altın standart cerrahi tedavi yöntemidir. Bilinmesi gereken çikolata kistinin tekrarlayıcı niteliğinden dolayı ve açık ameliyatla ulaşılamayacak bölgelere laparoskopi ekipmanının ulaşma avantajından dolayı, açık ameliyat uygulamasından kaçınılması esas olduğudur. Kapalı çikolata kisti ameliyatının en büyük avantajları karın açılmadığı için bağırsak tıkanıklığı olmaz, hasta 2 saat içinde yemek yiyip ayağa kalabilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Ankara

Kapalı çikolata kisti ameliyatı genel olarak bilindiği şekilde sadece yumurtalıklara yönelik yapılmaz. Yumurtalıkta görülen kistik form endometriosis hastalığının sadece yumurtalıkta yarattığı hastalığın ismidir. Maalesef hastalık sadece yumurtalıkta sınırlı kaldığı çok az görülür.

Çikolata kisti ameliyatı olarak bilinen bu hastalıkta ameliyatta öncelik, yapışıkların açılması ve hastalığın evrelenmesidir. Ardından çikolata kisti ameliyatı ile odakların dışarı çıkartılması yada küçültülmesi cerrahisine geçilir. Bağırsak yüzeyindeki noktasal odaklar haricinde mümkün olan en çok çikolata kisti dokusu çıkarılmalıdır. Barsak yüzeyinden daha derine barsak duvarına ilerlemiş hastalıkta bağırsağın yüzeyinin onarımı yada bir bölümünün çıkarılması gündeme gelebilir.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Yönteminin Avatanjları

Kapalı çikolata kisti ameliyatı 15-20 kat büyütmeli kameralarla yapılması görüntüyü iyileştirirken açık cerrahide asla ulaşılamayacak bölgelere laparoskopi el aletleri ulaşır. Karın açılmadığı için ameliyat yapışıklık yapmaz, buna karşın eski ameliyat yapışıklıkları olmaz. Büyük bir kesi olmadığı için kesi yeri fıtığı olmaz.

Çikolata Kisti Nerede Oluşur?

Sıklıkla lezyonlar nodüller yada odaklar olarak ifade edilse de mesane, ince ve kalın bağırsaklar, vajinanın arkasında yer alan karın içi boşluk, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve karın-kasık bölgesini içerir. Daha nadir olarak, endometriosis, diafram ve akciğerler gibi ekstrapelvik bölgelerde yer alabilir.

kapalı çikolata kisti ameliyatı

Çikolata Kisti Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Kapalı çikolata kisti ameliyatı yapılma zamanı hakkında uzmanlar farklı görüşler belirtsede Avrupa Üreme Derneğinin ameliyat önerisi 4-5 cm'i aşan kistik yapıdaki yumurtalık kistleri ve medikal tedaviye dirençli kronik kasık ağrıları, dışkılama ağrılarıdır. Yani ağrı ve kistin büyüklüğü akaplı çikolata kisti ameliyatı için temel endikasyonları oluşturur.

Çikolata Kisti Ameliyatı Fiyatları 2020

Çikolata kisti ameliyat fiyatları belirleyen temel unsur yapılacak laparoskopik cerrahinin derinliğidir. Özellikle derin yerleşimli barsaklara yerleşen endometriosis (çikolata kisti) odaklarının temizlenmesinde laparoskopik kolorektal cerrahide uzman genel cerrah yer alır. Mesane ye böbrekten gelen idrar yolları eğer hastalıktan etkilenmiş ise üreter kontrollleri laparoskopik cerrahi deneyimi olan ürolog tarafından geçekleştirilir.

Multidisipliner dediğimiz konusunda birden fazla uzmanın gereken kontrolleri sağladığı ameliyatın sonuçları da daha yüz güldürücü olur. Bu yaklaşım komplikasyon oranlarını en aza indirir. Kapalı çikolata kisti ameliyat fiyatları hastaya teklif edilen fiyatta hastane seçimi de önem taşır. Kullanılan özellikli malzemeler fiyatı artırabilir. %3-5 hastada barsağı çevreleyen hastalıkta barsağın hastalıklı bölümü çıkartılması gerekirse kullanılan malzeme ameliyat fiyatına eklenir.

Kapalı çikolata kisti ameliyat fiyatı hasta için en yüz güldürücü tedavinin en uygun fiyatla teminini amaçlar. Konu ile ilgili deneyimi az yada ekibi yetersiz merkezlerde yapılan ameliyatlar başarısız sonuçları ve kısa sürede tekrarlayan cerrahi ihtiyaçları ile maliyetleri daha çok artırır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı hangi hastalar için uygundur?

Hastanın daha önce açık yada kapalı çikolata kisti ameliyatı geçirmiş olması tekrar kapalı çikolata kisti ameliyatı geçirmesi için engel teşkil etmez. Açık cerrahi önerilen hastalar kapalı cerrahi seçenekleri için endometriosis ve kapalı laparoskopik cerrahi deneyimi olan ekiplerden ikinci görüş almalıdır.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı kaç saat sürer?

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı kamera eşliğinde yapılan ve milimetrik olarak ilerleyen bir ameliyattır. Bu nedenle hastalığın yaygınlığı, ilk yada tekrarlayan ameliyat olması cerrahi süresini önemli derecede etkiler. Sadece yumurtalıkta sınırlı bir kiste müdahale 60-90 dakika sürerken, yaygın ve derin çikolata kisti hastalığında süre 270-300 dakika arasında sürebilir.

Çikolata kisti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

Eğer çikolata kisti ameliyatı çok yaygın bir çikolata kisti hastalığına bağlı yapılmamışsa, hasta ameliyatın ertesi gün taburcu edilebilir. Barsaktaki çikolata kisti odaklarının çıkarılması ameliyatı yapılmışsa bu süre barsak kaçak kontrolü için beş güne uzayabilir.

Çikolata kisti ameliyatı ekibi kimlerden oluşur?

Kapalı (laparoskopik) çikolata kisti ameliyatı ekibi üreme tıbbı ve ileri laparoskopik cerrahi deneyimi olan bir kadın doğum uzmanı liderliğinde yine ileri düzey laparoskopik barsak cerrahisi deneyimi olan barsak cerrahı genel cerrah ve ürolog tarafından oluşur. Cerrahinin tam olarak tamamlanabilmesi için barsakların kolonoskopi solüsyonu ile temizlenmesi ekibimizin önerisidir. Barsak temizliği önermeyen ekoller olsada biz olası barsak onarımı aşamasında teknik işlemi kolaylaştırdığı için barsak temizliğini ve ameliyat öncesi sulu diyet uygulamasını tercih etmekteyiz.

Çikolata kisti ameliyatına alternatif robotik cerrahi yöntem

Kapalı (laparoskopik) cerrahi yönteme alternatif olarak robotik cerrahi yöntemde çikolata kisti ameliyatı için uygulanabilir. Getirdiği ek maliyet ve robot kolların bası hissi hassasiyeti olmaması kullanımının yaygınlaşması konusunda engel olmuştur.

Çikolata kisti ameliyatı yapacak doktor seçiminde kriterler nelerdir?

Bu cerrahiyi uygulayacak kadın doğum uzmanının ileri laparoskopik cerrahi ve kasık bölgesi anatomisi konusunda deneyiminin olması esastır. Bu noktada hastaların yaptığı temel hata bu cerrahiyi bu tip cerrahiler konusunda deneyimi olmayan kadın doğum cerrahlarından istemesidir. Bunun sonucunda yetersiz ve sonuçsuz cerrahiler ile yada ağır komplikasyonlarla karşılaşılabilir. En deneyimli ellerde bile komplikasyon riski olan bu tip cerrahilerde bu konuda deneyimi olan ekiplere başvurmak dünyada tercih edilen ve önerilen yaklaşımdır.

Çikolata kisti ameliyatı nasıl yapılır?

Bu tip cerrahilerde uygulanan ve dünyaca kabul edilen standartlar vardır. Bu cerrahi asla çikolata kistinin boşaltılması cerrahisi değildir. Bu tip yaklaşımlarda kistin 1 hafta gibi kısa bir sürede tekrarladığı görülmüştür. Çikolata kisti ameliyatı ameliyat basamaklarının düzgün olarak uygulanması prensibine dayanır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatının basamakları nelerdir?

Bu cerrahinin basamaklarını inceleyecek olursak karın içi karbondioksit gaz doluşu ve görüntülemenin sağlanmasını takiben;

 • Karın içi Yapışıkların açılması,
 • Rahmin karın duvarına asılması,
 • Pararektal fossa denilen son barsak iki yanı boşlukların açılması ve idrar kanalının (ureter) görüntülenmesi,
 • Son barsağın yapışık olduğu rahimden çikolata kisti nodulü barsak yüzeyinde bırakılarak ayrılması,
 • Vajen yada Rahim duvarındaki odağın çıkarılması ardından bu dokunun laparoskopik onarımı,
 • Barsak duvarındaki nodülün(odağın) shaving(kazıma) yöntemi ile çıkarılıp onarılması yada hastalık barsak duvarına derin yayılım göstermişse barsağın o bölümünün çıkarılması,
 • Barsak duvarına yönelik barsağın doldurularak hava, sıvı boyar madde kaçak testleri ve gerekirse ameliyat içinde rektosigmoidoskopi,
 • Karın iç zarındaki odakların çıkarılması veya yakılması,
 • Barsak duvarına yönelik cerrahilerde barsak cerrahının kararına göre kaçak riskinin yüksek olduğu durumlarda sekiz hafta süreyle karın duvarına koruyucu ileostomi denilen barsak torbası konulabilir. Bu tamamen hastanın güvenliği içindir.
 • Sekiz hafta sonra barsak duvarı iyileşip kaçak ihtimali ortadan kalkınca içeri alınarak kapatılır.

Ameliyatta karşılaşılabilecek durumlar tamamen hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Bu nedenle hastaya bu konuda geniş bilgilendirme yapılır. Laparoskopi hem tanı hem tedavi amaçla yapılan bir cerrahidir. Hastalık beklenenin ötesinde ileri evrede yada daha erken evrede ortaya çıkabilir. Önemli olan cerrahi ekibin hastalık hangi evrede çıkarsa çıksın işlemi tam olarak tamamlayacak kapasitede olmasıdır.

Çikolata kisti ameliyatı sonrası gebelik

Laparoskopik (kapalı) çikolata kisti ameliyatı sonrası gebelik hastalığın evresi ve yapılan koruyucu cerrahi ile ilgilidir. Yumurtalığın korunması esastır. Çikolata kisti kapsülü çıkarılırken yumurtalık dokusu korunması için maksimum özen gösterilmelidir. En deneyimli ellerde bile yumurtalık rezervi kaybı riski söz konusu olabilir. Bunu azaltmak için yumurtalığı yakarak kanama kontrolü sağlayan enerji sistemlerinden ve koparıp çekiştirilerek yapılacak cerrahilerden kaçınmaktayız. Gerekirse yumurtalıktan ayrılmayan kist tabanı yumurtalık rezervini korumak amacıyla kesilebilir. Bu tekniklerin uygulanımı eğer tüpler sağlıklı ve sperm yeterli ise ilk 6 ayda gebelikle sonuçlanır. Tüpler hasarlı yani hastalıktan etkilenmiş ise çıkarılmaları ve 8 hafta içinde tüp bebek uygulaması yapmak esastır.

Çikolata kisti için kapalı cerrahi mi yoksa tüp bebek tedavisimi önceliklidir?

Çikolata kisti hastalığı için hastaya göre biçimlendirilmiş tedaviler önerilmektedir. Yani hastalık değil hasta vardır. Hastanın yaşı,  yumurtalıklarda  çift taraflı hastalık oluşu, kistin büyüklüğü, yumurta foliküllerine kistin patlatılmadan ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Yumurta toplama amacıyla kistin patlatılması ağır kasık apsesi denen enfeksiyon tablosuyla sonuçlanabilir. Kısacası ameliyatın öncelik taşıdığı durumlar olduğu gibi tüp bebek tedavisin öncelik taşıdığı durumlarda vardır.

Çikolata kistinde ameliyatsız tedavi mümkünmüdür?

Çikolata kistinde ameliyat hastalığı baskılama tedavisidir. Hastalık östrojen hormonu bağımlıdır. Bu nedenle hormonal baskılamaya devam etmekte esastır. Bir üreme tıbbı hastalığı olan bu hastalıkta %3-4 yumurtalık kanseri ile karşılaşılması durumu vardır. Bu hastalıklarda bazı kadın doğum uzmanı yada sıklıkla diğer uzmanlık dalları tarafından önerilebilen ve çikolata kistinde ameliyatsız tedavisi yada ameliyatsız kist tedavisi olaraköne sürülen yaklaşımları tedavi olarak kabul etmiyoruz. Hastanın üreme potansiyelini ve patolojik tanı almamış bir kiste enjeksiyon yaparak hasta hayatını riske atan yaklaşımlardan kaçınılmasını öneriyoruz.

Çikolata kistinde açık ameliyat yapmak tıp hatası mıdır?

Dünyada çikolata kistinde açık ameliyat geçirmiş vakalara dahi kapalı ameliyat önerilmektedir. Açık ameliyat önermek tıbbi bir hata değil ekibin laparoskopi deneyiminin az olmasından kaynaklanır. Bu nedenle bu öneriyle karşılaşan hastanın bu konuda kendisine yardımcı olmaya çalışan sağlık personeli dışında konuyla ilgili laparoskopik uygulama deneyimi olan bir ekipten ikinci görüş alması uygun olur.

Çikolata kisti ameliyatı olanlar

İleri düzey laparoskopik kadın hastalıkları cerrahı, ileri düzey laparoskopik bağırsak cerrahi ve ürologdan oluşan ekibimiz yurdumuzun her yerinden ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan çikolata kisti cerrahisi, kronik kasık ağrısı yaşayan derin endometriosis cerrahisi vakaları ve organ koruyucu laparoskopik cerrahi yaklaşımlar konusunda başvuru almaktadır. Hastalık tekrarlayıcı niteliği nedeniyle sürekli takip gerektiren bir yapıya sahiptir. Üreme çağı boyunca baskılayıcı ilaç tedavileri, çocuk tedavisi ve tekrarlayan cerrahiler gerektirebilir. Bu nedenle bu konuda spesifik çalışan ekibin deneyimi hastanın yaşam kalitesini artırır.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Yorumları

 • Çok şükür kapalı ameliyatla kistlerimden kurtuldum.

  Merhaba, 3 ocak 2020'de ameliyat oldum ve ameliyat sonrası ilk kontrolüm için geldim. 31 yaşında şans eseri sıradan bir kontrol esnasında çikolata kislerim ve miyomlarımın olduğunu öğrendim. 5 er cmlik. Çok uzun doktor arayışına girdim e...

 • Çikolata kisti ameliyatı oldum hiçbir sıkıntım olmadı.

  Değerli hocamı 10 gün önce tanıdım. İyi ki de tanımışım ve size ameliyat olmuşum. 2105 yılından beri çikolata kistlerim olduğu için bir çok doktora gittim. Bu süreç içerisinde ağrılarım oldu. Dayanılmaz dereceye gelince Önder hocamı buld...

 • Bir çok yere gittim çare bulmak için.

  2 yıldır evliyim, herşey bir mide buluntası ve sancıyla başlamıştı ki bende içten içe seviniyordum sanırım hamileyim diye. Sonra soktora gidiyorum, detaylı işlem ve tedavilerden sonra adını bile hiç duymadığım çikolaya kistinin olduğunu ...

 • İyi niyetli, güvenilir destek veren işini ehli ile yapan bir doktor :)

  Uzun yıllardır çilesini çektiğim çikolata kisti yüzünden gitmediğim doktor yaptırmadığım testler kalamamıştı. Araştırmalarım sonucunda en sonunda Önder hocamı buldum. En mutsuz olduğum zamanda hayatımın tam dönüm noktasında karşıma çıktı...

 • Önder beyden başkasına güvenemeceğimie eminim.

  Hiç beklediğim bir anda hayatımı kabusa çeviren ardı arkası kesilmeyen halsiz, sancılı günler. Doktorlar kanda enfeksiyon diyor ve aylarca sebebini bilmeden antibiyotik kullandım. Konya'da kontrol amaçlı gittiğim bir doktor çikolata kist...

 • Her gittiğim doktor çocuğumun olmayacağını söylüyordu.

  Önder hocayı tesadüf youtube'de çikolata kisti videoları izlerken gördüm. 2012'de 4 cmlik çikolata kisti olduğunmu öğrenmiştim. Her gittiğim doktor çocuğum olmayacağını ameliyat olursamda yumurtalığımın alınacağını söylemişlerdi. Önder H...

 • Ne mutlu ki hocamla yollarım kesişmiş

  Merhaba, ben yaklaşık 9 yıldır çikolata kisti hastasıyım. Birçok kez ameliyat, birçok başarısız tüp bebek işleminden sonra ne bebek sahibi olabilmiş nede yaşadığım sıkıntılardan kurtulabilmiştim. Bununla beraber pek çok hekimin miyom ola...

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • K
  Kararsız18.10.2018

  mrh hocam 2014 yılında laparoskopik çikolata kisti ameliyatı oldum fakat doktorum ameliyatımı yapamadı yapışkanlığın fazla olduğunu ve sadece kistin içini boşaltabildiğini söyledi. 2015 yılında evlendim ve şuan 3 yıllık evliyim ve hiç çocuğum olmadı çocuk istiyrm ve şuanki doktorum ikinci kez ameliyat olmamı istiyor .korkuyorum ya hiç çocuğum olmazsa diye ...sizin de önerinizi almak istedim ikinci kez ameliyat olmaz riskli mi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çikolata kisti ameliyatı ekip işidir. Sizi değerlendirdikten sonra durumunuz hakkında net bilgi verebiliriz. Cerrahi sonuçları ekinin deneyimine göre değişkendir

 • F
  Fe18.09.2018

  Mrb .yaklaşık 70gün oldu çikolata kisti ameliyatı oldum yalnız adet sancısı devam ediyor zor durumdayım sancı aynı bölgede ve şiddetli ne yapacağımı bilmiyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  durumunuzu doktorunuza iletmeniz uygun olur . Ek tedavi başlayabilir

Soru Sor
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333