Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı

Kapalı çikolata kisti ameliyatı büyük kesiler olmadan ameliyat imkanı sunar. Karın açılmadığı için bağırsak tıkanıklığı olmaz, hasta 2 saat içinde ayağa kalabilir.
Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı

Kapalı çikolata kisti ameliyatı, altın standart bir yöntemdir. Bilinmesi gereken çikolata kistinin tekrarlayıcı niteliğinden dolayı ve açık ameliyatla ulaşılamayacak bölgelere laparoskopi ekipmanının ulaşma avantajından dolayı, açık ameliyat uygulamasından kaçınılması esas olduğudur.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Nedir?

Kapalı çikolata kisti ameliyatı genel olarak bilindiği şekilde sadece yumurtalıklara yönelik yapılmaz. Yumurtalıkta görülen kistik form endometriosis hastalığının sadece yumurtalıkta yarattığı hastalığın ismidir. Maalesef hastalık sadece yumurtalıkta sınırlı kaldığı çok az görülür.

Çikolata kisti ameliyatı olarak bilinen bu hastalıkta ameliyatta öncelik, yapışıkların açılması ve hastalığın evrelenmesidir. Ardından çikolata kisti ameliyatı ile odakların dışarı çıkartılması yada küçültülmesi cerrahisine geçilir. Bağırsak yüzeyindeki noktasal odaklar haricinde mümkün olan en çok çikolata kisti dokusu çıkarılmalıdır. Bağırsak yüzeyinden daha derine bağırsak duvarına ilerlemiş hastalıkta bağırsağın yüzeyinin onarımı yada bir bölümünün çıkarılması gündeme gelebilir.

Kapalı (Laparoskopi) Çikolata Kisti Ameliyatı Yönteminin Avantajları

Kapalı çikolata kisti ameliyatı 15-20 kat büyütmeli kameralarla yapılması görüntüyü iyileştirirken açık cerrahide asla ulaşılamayacak bölgelere laparoskopi el aletleri ulaşır. Karın açılmadığı için ameliyat yapışıklık yapmaz, buna karşın eski ameliyat yapışıklıkları olmaz. Büyük bir kesi olmadığı için kesi yeri fıtığı olmaz.

Çikolata Kisti Nerede Oluşur?

Sıklıkla lezyonlar nodüller yada odaklar olarak ifade edilse de mesane, ince ve kalın bağırsaklar, vajinanın arkasında yer alan karın içi boşluk, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve karın-kasık bölgesini içerir. Daha nadir olarak, endometriosis, diafram ve akciğerler gibi ekstrapelvik bölgelerde yer alabilir.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Kapalı çikolata kisti ameliyatı yapılma zamanı hakkında uzmanlar farklı görüşler belirtsede Avrupa Üreme Derneğinin ameliyat önerisi 4-5 cm i aşan kistik yapıdaki yumurtalık kistleri ve medikal tedaviye dirençli kronik kasık ağrıları, dışkılama ağrılarıdır. Yani ağrı ve kistin büyüklüğü kapalı çikolata kisti ameliyatı için temel endikasyonları oluşturur.

Çikolata Kisti Ameliyatı Fiyatları 2024

Çikolata kisti ameliyat fiyatları belirleyen temel unsur yapılacak laparoskopik cerrahinin derinliğidir. Özellikle derin yerleşimli bağırsaklara yerleşen endometriosis (çikolata kisti) odaklarının temizlenmesinde laparoskopik kolorektal cerrahide uzman genel cerrah yer alır.

Mesane ye böbrekten gelen idrar yolları eğer hastalıktan etkilenmiş ise üreter kontrolleri laparoskopik cerrahi deneyimi olan ürolog tarafından geçekleştirilir.

Multidisipliner dediğimiz konusunda birden fazla uzmanın gereken kontrolleri sağladığı ameliyatın sonuçları da daha yüz güldürücü olur. Bu yaklaşım komplikasyon oranlarını en aza indirir. Kapalı çikolata kisti ameliyat fiyatları hastaya teklif edilen fiyatta hastane seçimi de önem taşır.

Kullanılan özellikli malzemeler fiyatı artırabilir. %3-5 hastada barsağı çevreleyen hastalıkta barsağın hastalıklı bölümü çıkartılması gerekirse kullanılan malzeme ameliyat fiyatına eklenir.

Kapalı çikolata kisti ameliyat fiyatı hasta için en yüz güldürücü tedavinin en uygun fiyatla teminini amaçlar. Konu ile ilgili deneyimi az yada ekibi yetersiz merkezlerde yapılan ameliyatlar başarısız sonuçları ve kısa sürede tekrarlayan cerrahi ihtiyaçları ile maliyetleri daha çok artırır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı hangi hastalar için uygundur?

Hastanın daha önce açık yada kapalı çikolata kisti ameliyatı geçirmiş olması tekrar kapalı çikolata kisti ameliyatı geçirmesi için engel teşkil etmez. Açık cerrahi önerilen hastalar kapalı cerrahi seçenekleri için endometriosis ve kapalı laparoskopik cerrahi deneyimi olan ekiplerden ikinci görüş almalıdır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı kaç saat sürer?

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı kamera eşliğinde yapılan ve milimetrik olarak ilerleyen bir ameliyattır. Bu nedenle hastalığın yaygınlığı, ilk yada tekrarlayan ameliyat olması cerrahi süresini önemli derecede etkiler. Sadece yumurtalıkta sınırlı bir kiste müdahale 60-90 dakika sürerken, yaygın ve derin çikolata kisti hastalığında süre 270-300 dakika arasında sürebilir.

Çikolata Kisti ameliyatı Olanlar

İleri düzey laparoskopik kadın hastalıkları cerrahı, ileri düzey laparoskopik bağırsak cerrahi ve ürologdan oluşan ekibimiz yurdumuzun her yerinden ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan çikolata kisti ameliyatı, kronik kasık ağrısı yaşayan derin endometriosis cerrahisi vakaları ve organ koruyucu laparoskopik cerrahi yaklaşımlar konusunda başvuru almaktadır.

Hastalık tekrarlayıcı niteliği nedeniyle sürekli takip gerektiren bir yapıya sahiptir. Üreme çağı boyunca baskılayıcı ilaç tedavileri, çocuk tedavisi ve tekrarlayan cerrahiler gerektirebilir. Bu nedenle bu konuda spesifik çalışan ekibin deneyimi hastanın yaşam kalitesini artırır.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

Eğer çikolata kisti ameliyatı çok yaygın bir çikolata kisti hastalığına bağlı yapılmamışsa, hasta ameliyatın ertesi gün taburcu edilebilir. Bağırsaktaki çikolata kisti odaklarının çıkarılması ameliyatı yapılmışsa bu süre barsak kaçak kontrolü için beş güne uzayabilir.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı ekibi kimlerden oluşur?

Kapalı (laparoskopik) çikolata kisti ameliyatı ekibi üreme tıbbı ve ileri laparoskopik cerrahi deneyimi olan bir kadın doğum uzmanı liderliğinde yine ileri düzey laparoskopik bağırsak cerrahisi deneyimi olan bağırsak cerrahı genel cerrah ve ürolog tarafından oluşur. Cerrahinin tam olarak tamamlanabilmesi için barsakların kolonoskopi solüsyonu ile temizlenmesi ekibimizin önerisidir.

Bağırsak temizliği önermeyen ekoller olsada biz olası bağırsak onarımı aşamasında teknik işlemi kolaylaştırdığı için bağırsak temizliğini ve ameliyat öncesi sulu diyet uygulamasını tercih etmekteyiz.

Çikolata kisti ameliyatına alternatif robotik cerrahi yöntem

Kapalı (laparoskopik) cerrahi yönteme alternatif olarak robotik cerrahi yöntemde çikolata kisti ameliyatı için uygulanabilir. Getirdiği ek maliyet ve robot kolların bası hissi hassasiyeti olmaması kullanımının yaygınlaşması konusunda engel olmuştur.

Çikolata kisti ameliyatı yapacak doktor seçiminde kriterler nelerdir?

Kadın doğum uzmanının ileri laparoskopik cerrahi ve kasık bölgesi anatomisi konusunda deneyiminin olması esastır. Bu noktada hastaların yaptığı temel hata bu cerrahiyi bu tip cerrahiler konusunda deneyimi olmayan kadın doğum cerrahlarından istemesidir. Bunun sonucunda yetersiz ve sonuçsuz cerrahiler ile yada ağır komplikasyonlarla karşılaşılabilir.

En deneyimli ellerde bile komplikasyon riski olan bu tip cerrahilerde bu konuda deneyimi olan ekiplere başvurmak dünyada tercih edilen ve önerilen yaklaşımdır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı nasıl yapılır?

Kapalı çikolata kisti cerrahisinde uygulanan ve dünyaca kabul edilen standartlar vardır. Bu cerrahi asla çikolata kistinin boşaltılması cerrahisi değildir. Bu tip yaklaşımlarda kistin 1 hafta gibi kısa bir sürede tekrarladığı görülmüştür. Kapalı çikolata kisti ameliyatı, ameliyat basamaklarının düzgün olarak uygulanması prensibine dayanır.

Kapalı (Laparoskopi) çikolata kisti ameliyatının basamakları nelerdir?

Bu cerrahinin basamaklarını inceleyecek olursak karın içi karbondioksit gaz doluşu ve görüntülemenin sağlanmasını takiben;

 • Karın içi Yapışıkların açılması,
 • Rahmin karın duvarına asılması,
 • Pararektal fossa denilen son bağırsaktaki iki yanı boşlukların açılması ve idrar kanalının (ureter) görüntülenmesi,
 • Son barsağın yapışık olduğu rahimden çikolata kisti nodulü bağırsak yüzeyinde bırakılarak ayrılması,
 • Vajen yada Rahim duvarındaki odağın çıkarılması ardından bu dokunun laparoskopik onarımı,
 • Bağırsak duvarındaki nodülün(odağın) shaving (kazıma) yöntemi ile çıkarılıp onarılması yada hastalık bağırsak duvarına derin yayılım göstermişse barsağın o bölümünün çıkarılması,
 • Bağırsak duvarına yönelik barsağın doldurularak hava, sıvı boyar madde kaçak testleri ve gerekirse ameliyat içinde rektosigmoidoskopi,
 • Karın iç zarındaki odakların çıkarılması veya yakılması,
 • Bağırsak duvarına yönelik cerrahilerde bağırsak cerrahinin kararına göre kaçak riskinin yüksek olduğu durumlarda sekiz hafta süreyle karın duvarına koruyucu ileostomi denilen barsak torbası konulabilir. Bu tamamen hastanın güvenliği içindir.
 • Sekiz hafta sonra bağırsak duvarı iyileşip kaçak ihtimali ortadan kalkınca içeri alınarak kapatılır.

Ameliyatta karşılaşılabilecek durumlar tamamen hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Bu nedenle hastaya bu konuda geniş bilgilendirme yapılır. Laparoskopi hem tanı hem tedavi amaçla yapılan bir cerrahidir. Hastalık beklenenin ötesinde ileri evrede yada daha erken evrede ortaya çıkabilir. Önemli olan cerrahi ekibin hastalık hangi evrede çıkarsa çıksın işlemi tam olarak tamamlayacak kapasitede olmasıdır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı sonrası gebelik

Laparoskopik (kapalı) çikolata kisti ameliyatı sonrası gebelik hastalığın evresi ve yapılan koruyucu cerrahi ile ilgilidir. Yumurtalığın korunması esastır. Çikolata kisti kapsülü çıkarılırken yumurtalık dokusu korunması için maksimum özen gösterilmelidir. En deneyimli ellerde bile yumurtalık rezervi kaybı riski söz konusu olabilir. Bunu azaltmak için yumurtalığı yakarak kanama kontrolü sağlayan enerji sistemlerinden ve koparıp çekiştirilerek yapılacak cerrahilerden kaçınmaktayız.

Gerekirse yumurtalıktan ayrılmayan kist tabanı yumurtalık rezervini korumak amacıyla kesilebilir. Bu tekniklerin uygulanımı eğer tüpler sağlıklı ve sperm yeterli ise ilk 6 ayda gebelikle sonuçlanır. Tüpler hasarlı yani hastalıktan etkilenmiş ise çıkarılmaları ve 8 hafta içinde tüp bebek uygulaması yapmak esastır.

Çikolata kisti için kapalı cerrahi mi yoksa tüp bebek tedavisimi önceliklidir?

Çikolata kisti hastalığı için hastaya göre biçimlendirilmiş tedaviler önerilmektedir. Yani hastalık değil hasta vardır. Hastanın yaşı, yumurtalıklarda çift taraflı hastalık oluşu, kistin büyüklüğü, yumurta foliküllerine kistin patlatılmadan ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Yumurta toplama amacıyla kistin patlatılması ağır kasık apsesi denen enfeksiyon tablosuyla sonuçlanabilir. Kısacası ameliyatın öncelik taşıdığı durumlar olduğu gibi tüp bebek tedavisin öncelik taşıdığı durumlarda vardır.

Çikolata kistinde ameliyatsız tedavi mümkünmüdür?

Çikolata kistinde ameliyat hastalığı baskılama tedavisidir. Hastalık östrojen hormonu bağımlıdır. Bu nedenle hormonal baskılamaya devam etmekte esastır. Bir üreme tıbbı hastalığı olan bu hastalıkta %3-4 yumurtalık kanseri ile karşılaşılması durumu vardır. Bu hastalıklarda bazı kadın doğum uzmanı yada sıklıkla diğer uzmanlık dalları tarafından önerilebilen ve çikolata kistinde ameliyatsız tedavi olarak öne sürülen yaklaşımları tedavi olarak kabul etmiyoruz. Hastanın üreme potansiyelini ve patolojik tanı almamış bir kiste enjeksiyon yaparak hasta hayatını riske atan yaklaşımlardan kaçınılmasını öneriyoruz.

Çikolata kistinde açık ameliyat yapmak tıp hatası mıdır?

Dünyada çikolata kistinde açık ameliyat geçirmiş vakalara dahi kapalı ameliyat önerilmektedir. Açık ameliyat önermek tıbbi bir hata değil ekibin laparoskopi deneyiminin az olmasından kaynaklanır. Bu nedenle bu öneriyle karşılaşan hastanın bu konuda kendisine yardımcı olmaya çalışan sağlık personeli dışında konuyla ilgili laparoskopik uygulama deneyimi olan bir ekipten ikinci görüş alması uygun olur.

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • F
  Fat***

  Merhaba hocam adet döneminde şiddetli karın ağrısı ile gittiğim hastanede sağ tarafında çikolata kisti olduğunu öğrendim ilaç tedavisi uyguladılar başka bir şeye gerek yok dediler çocuk istiyoruz şimdi bu tanı koyuldu ya çocuğum olmaz mı ameliyat olmadan hocam

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba Çikolata kistin kaç cm olduğu önemlidir. Hapla takip mi , ameliyat mı gerekli muayenede daha kesin sonuç alabiliriz. Telefon : 0505 287 43 33 nolu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz..

 • S
  Sev***

  25 yaşında bekar yiğenimin 10 cm çikolata kisti var. Artık ameliyat olması gerekiyor. Laparoskopik ameliyat ne kadar tutar acaba? Ve ameliyat nerede yapılıyor

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ameliyatlarımız Ankara Güven Hastanesinde gerçekleşmektedir. Ücret bilgisi ve diğer detaylı bilgi için 0505 287 43 33 nolu telefondan arayabilirsiniz. Hasta muayenesi sonrası ameliyat tutar bilgisi paylaşabiliyoruz. Kistin cm dışında yeri , yapılacak operasyonun uygunluk durumu netleşmesi gerekmektedir.

 • G
  Gul***

  Merabalar doktor bey bu cikolata kisti hakkinda bilgi alabilirmiyim benim kistim sag yumurtligimda var 5 cm ilac kullndim ama hicbir etki etmedi bu ameliyatta kesin cozummu ve fiyat hakkinda bilgi alabilirmiyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba Gülhasret hanım; Ultrasonla çikolata kisti daha kolay teşhis edilebilir.Çikolata kisti ameliyatı çocuk isteyen ve ileri evre endometriozis belirtileri olan hastalarda yapılır.Her çikolata kistinin ameliyat edilmesi gerekmez. Eğer çikolata kisti belirtileri hastanın hayat kalitesini bozuyorsa, ilaç tedavisine rağmen hastanın şikayetleri geçmediyse, hastanın çocuk istemi varsa veya çikolata kistinde patlama (kist rüptürü) veya kistin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) gibi acil ameliyat endikasyonu varsa çikolata kistinin ameliyat edilmesi gerekir. Çikolata kistinin en etkili tedavisi cerrahi olsa da, bu ameliyat sonrası çikolata kisti tekrarlayabilir. Çünkü cerrahi, aynı hormon tedavisi gibi bir baskılama tedavisidir, hastalığı tamamen yok etmez. Hastaların %30’unda 5 yıl içinde çikolata kisti tekrarlar. Çikolata kistinin tekrarlama riski ameliyat öncesi ve sonrası hastalarla konuşulmalı, bu konu ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Ameliyat sonrası hormonal tedavi ile takibe devam edilmesi durumunda 5 yıl içindeki tekrarlama oranı %5 e düşer. fiyat hakkında bilgi muayeneden sonra verilmektedir. Geçmiş olsun.

 • K
  Kar***

  mrh hocam 2014 yılında laparoskopik çikolata kisti ameliyatı oldum fakat doktorum ameliyatımı yapamadı yapışkanlığın fazla olduğunu ve sadece kistin içini boşaltabildiğini söyledi. 2015 yılında evlendim ve şuan 3 yıllık evliyim ve hiç çocuğum olmadı çocuk istiyrm ve şuanki doktorum ikinci kez ameliyat olmamı istiyor .korkuyorum ya hiç çocuğum olmazsa diye ...sizin de önerinizi almak istedim ikinci kez ameliyat olmaz riskli mi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çikolata kisti ameliyatı ekip işidir. Sizi değerlendirdikten sonra durumunuz hakkında net bilgi verebiliriz. Cerrahi sonuçları ekinin deneyimine göre değişkendir

 • F
  Fe***

  Mrb .yaklaşık 70gün oldu çikolata kisti ameliyatı oldum yalnız adet sancısı devam ediyor zor durumdayım sancı aynı bölgede ve şiddetli ne yapacağımı bilmiyorum

  Prof. Dr. Önder Koç

  durumunuzu doktorunuza iletmeniz uygun olur . Ek tedavi başlayabilir

Soru Sor
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
Prof. Dr. Önder Koç
Editör
Prof. Dr. Önder Koç
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat