Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Miyom Tedavisi Ankara

Miyom rahim içerisinde veya duvarında yada rahmin dışına doğru büyüyen, düz kas hücrelerinden gelişen iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar üreme çağındaki her beş kadından birinde saptanır.
Miyom Tedavisi Ankara

Miyom Tedavisi Ankara

Miyom tedavisi Ankara, uygulamalarında geliştirilen cerrahi teknikler, kanama kontrolü sağlayan cihazlar ve bu konudaki deneyimin artması, rahim kaybı riskini en aza indirmiştir.

İşlem öncesi yapılacak manyetik rezonans görüntüleme miyomların konumlandırılıp haritalanmasına ve güvenli cerrahiye imkan verir.

Miyomların beslenmesinin bozulması yada embolizasyon gibi yöntemler rahim adet gören dokusunun ve yumurtalıkların ölmesine ve üreme çağında ciddi problemlerine yol açmaktadır.

Miyom Tedavisi Ankara çürüme sürecine giren miyom hastalarının büyük kısmı yoğun ağrılar nedeniyle miyom ameliyatına alınmaktadır.

Miyom Tedavisi Yöntemleri

Miyom tedavisi yöntemleri kısaca sıralanacak olursa 4 ana gruba bölünebilir.

 1. Klinik izlem: Aslında bir tedavi değildir. Hiçbir şey yapmadan miYom büyümesinin izlenmesi esasına dayanır. Çoğu zaman miyomun gereksiz büyümesine ve cerrahisinin zorlaşmasına yolaçar. Büyüme ve şikayet yaratmayan çok az sayıda ki miyom için önerilebilir.
 2. Tıbbi tedavi: Günümüze kadar birçok hormonal ajan yada hormon içeren Rahim içi araçlar, implantlar, iğneler, doğum kontrol hapları miyom tedavisi için önerilmiş, bunların hiçbiri uzun dönem başarı elde edememiştir. Rahim iç duvarını incelterek etki yapan medikal ajanlar kısa süre sonra etkinliğini yitirmektedir. Çünkü miyom çoğu etkisini mekanik basısı ile yapar. Bu bası Rahim duvarında kanamaya, mesane duvarında sık idrar çıkmaya, barsakta kabızlığa, idrar taşıyıcı üreter kanalında böbreğin büyümesine yol açar.
 3. Girişimsel radyoloji uygulamaları: Uterin arter embolizasyonu , magnetik rezonans yönlendirmeli fokuslu ultrason gibi uygulamalar girişimsel radyologlar tarafından önerilsede üreme tıbbı uzmanı kadın doğumcular tarafından bebek beklentisi olan hastalar için kesinlikle önerilmemektedir. 
 4. Cerrahi uygulamalar: Miyom tedavisinde temel yaklaşım seçeneğidir. Bu cerrahiler miyomun çıkarılıp rahmin korunduğu, rahmin tamamen alındığı, rahim damarlarının laparoskopik kapatıldığı teknikler yada miyoliz ile miyomun laparoskopik termal koagulasyona tutulduğu durumlar olabilir. Bunların arasında en non-invaziv yada zararsızı laparoskopik (kapalı) uygulamalar ile miyomun çıkarılmasıdır.

Miyom Nedir?

Miyom kadının kasık bölgesinde gelişen bir tümördür. Bu tümör kadında en çok üreme çağında görülür, en sık olarak düzensiz vajinal kanama ile kasıkta bası ve ağrı şikayetleri yaratır.

Rahmin kas yapısından kaynaklanan iyi huylu tümörler olarak bilinen miyomlar oldukça sık görülmektedir. Ülkemizde yaklaşık her 4 kadından birinde miyom rahatsızlığı olduğu belirtiliyor.

En sık olarakta üreme çağında olan 25-45 yaş arasındaki kadınlarda rastlanıyor. Ek olarak kısırlık ve kötü gebelik hikayeleri (düşük, bebek kayıpları) ile birliktelik gösterir. Miyomlar üreme çağındaki her beş kadından birinde saptanır.

En güncel Miyom Tedavisi Kapalı Miyom Ameliyatı yani kapalı rahim koruyucu cerrahi ile miyom ameliyatıdır. Miyom Tedavisi ile ameliyatta alınan rahimlerin incelenmesinde miyom bulunma oranının %80 leri bulduğu saptanmıştır.

Miyomlar İyi Huylu Tümörlerdir!

Miyom tek başına düz kas hücresinden gelişen iyi huylu bir tümördür. Çoğu vakada tanı için doku parçasının incelenerek doğrulanması gerekmez. Hücre yüksek derecede bölünme yaşar ve kitle etkisi yaratır. Neden böyle bir büyüme yaşadığı konusunda çeşitli teoriler vardır. Bunlardan bazılarında genetik yatkınlığın olması, hormon reseptörlerinin varlığı ve yoğunluğu artışı hücrenin bölünerek büyümesinin sebebi olarak gösterilmiştir.

Miyom Belirtileri

Miyoma bağlı belirtiler 3 ana grupta incelenir.

 • Kanama düzensizlikleri, miyomlarda en sık görülen belirtidir.
 • Kasıkta bası ve ağrı, miyomun yer aldığı kasık bölgesinde mesane basısına bağlı sık idrara çıkma ve barsak basısına bağlı kabızlık ve dışkılama problemleri yapabilir.
 • Üremeye bağlı problemler yaratır. Gebe kalmada zorluk yada düşük nedeni olabilir.

Miyomların çoğu küçüktür, sessizdir ve belirti vermeyebilir. Çoğu kadın ise miyomların yarattığı problemler nedeniyle tedavi arar. Şikayetler miyomun tek yada çoklu olmasına, sayısına, büyüklüğüne ve yerleşimine göre değişir.

Miyomlar mikroskopik büyüklüklerden onlarca santimlik büyüklüklere ulaşabilir. Miyom büyüklüklükleri gebe rahmin büyüklüğü ile tanımlanabilir. Miyom oluşumunun net sebebi de bilinmemektedir.

Miyom Tedavi Edilmezse Kısırlığa Sebep Olabilir!

Miyom tedavi edilmezse sık yoğun adet kanaması, bel ve kasık ağrısı, adette sancı, bası hissi, sık idrara çıkma, kısırlık, düşük, erken doğum ve karında şişlik gibi şikayetler yaratabilir.

Miyom Takibi Nasıl Yapılır?

Hiçbir şikayet yaratmayan küçük miyomlar büyüme ve yaratacakları şikayet açısından takibe alınır. Miyom takibi miyomu dev boyutlara ulaşıncaya kadar düzenli ölçüm almak  değildir. Hastanın kapalı cerrahi şansını kaçırmaması için 3 aylık takiplerinde belirgin büyümesi olan ve şikayet yaratan miyomlar kapalı cerrahi açısından değerlendirilir. Büyüklüklükleri aynı kalan ve şikayet yaratmayanlar için takibe devam edilebilir. Bununla birlikte Miyom Tedavisi kişiye özeldir. Rahim iç duvarında küçük bir miyom bebeğin rahme tutunmasına engel olabilir ve üreme  zorluğu yaratabilir.

Miyom büyümesi bulguları olan hasta kapalı cerrahi şansını kaçırmamak için kapalı miyom cerrahisi konusunda deneyimi olan kapalı cerrahi uzmanından görüş almalıdır. Sadece açık cerrahi denyimi olan ve bunu öneren bir uzman miyomu çok büyük boyutlara kadar takip etmek isteyebilir. Bu noktada hastanın kapalı cerrahi konusundaki talebini doktoruna bildirmesi uygun olur. Kapalı cerrahide miyom büyüklüğü sınır teşkil edebilir. Bu sınır aşılmadan uygulanması uygun olur.

Miyomlar Kaç Çeşittir?

Miyomlar rahimde yer aldığı bölgeye göre isimlendirilir. Bazen birden fazla bölgede de yer alabilir.

 • İntramural miyomlar: Bu miyomlar Rahim duvarında gelişir. Rahim iç duvarını bozacak ve bası yapacak şekilde rahimde içeriye doğru yada Rahim duvarından dışarı doğru büyüyebilirler. Rahim iç duvarına doğru büyürse gebe kalmayı zorlaştırır yada gebeliğin üçüncü yada beşinci ay arasında kayıpla sonuçlanmasına neden olur. Bazı miyomlar transmural miyom olarak adlandırılır. Rahmin serozal dış duvarından başlayıp Rahim boşluğu dokusunun altına kadar uzanır.
 • Submukozal miyomlar: Bu miyomlar Rahim içindeki adet görmeden sorumlu endometrium dokusunun hemen altındaki düz kas hücrelerinden kaynaklanır. Bu miyomlar çoğunlukla Rahim boşluğuna doğru uzanır. Bu miyomlar sıklıkla Rahim içi görüntüleme sistemi denilen histereskopi ile ameliyat edilir. Bu miyomlar Rahim içinde yada duvara gömülü olma oranlarına göre sınıflanır. Tamamen Rahim içinde olan tip 0 ve %50 den azı duvara gömülü olan tip 1 miyomlar histereskopik çıkarılabilir. Daha derine gömülü olan tipler için laparoskopik müdahale gerekir.
 • Subserozal miyomlar: Subserozal miyomlar rahmin serozal dış yüzeyi altındaki düz kas tabakasında gelişir. Geniş bir kök ile yada ince bir sap ile rahme tutunabilirler. Rahmin dış bağları arasında yer alabilirler.
 • Servikal miyomlar: Rahmin gövde kısmı yerine vajene doğru uzanan boyun kısmında gelişmişlerdir.

Miyom Tedavisinde Ameliyat

Miyom Tedavisi konusunda hem kapalı hemde açık üreme tıbbı cerrahisi konusunda deneyimli uzman kadın doğum ve anestezi ekibimizce gerçekleştirilmektedir. Miyom Tedavisi ilaçlı kontrastlı kasık (pelvik) manyetik rezonans (MRI) görüntüleri ameliyat öncesi çekilip Rahim koruyucu cerrahi planlanmaktadır. Tanımlanmış kanser öncülü bir lezyonu olmayan tüm hastalarda Rahim koruyucu cerrahi tercih edilmekte ve önerilmektedir. Miyomun içinde kötü huylu hücre taşıma olasılığı 1000-1500 de birdir.

Cerrahi çıkarılan miyom dokusu patolojiye gönderilir. Miyom ameliyatları %90ı kapalı cerrahi yani kapalı miyom ameliyatı tekniğiyle gerçekleştirlmektedir. Kapalı cerrahide hasta 24 saat içinde, açık cerrahide 1 -2 gün içinde hastaneden taburcu edilir. Kapalı cerrahide hasta ameliyat sonrası 2 saat sonra su içebilir, 3 saat sonra yemeğini yiyebilir ve ardından ayağa kaldırılır. Açık cerrahide uygulamada ise hasta tam uyutulmadan belden yapılan anestezi ile ağrı kontrolü sağlanır, ameliyat sonrası ağrı kesici pompa ile odasına çıkar. Yoğun bir şekilde ağrı kontolü yapılır.

Miyom ameliyatı fiyatları ameliyathane, hastane otelcilik hizmetleri, uzman doktor ve anestezi fiyatlarına kullanılan cerrahi malzeme fiyatlerı eklenerek oluşturulur. Miyom ameliyatı fiyatı için Kapalı cerrahi, açık cerrahiye göre %40-50 oranında daha pahalıdır. Bunun sebebi kapalı cerrahide kullanılan özel kanama kontrolü sağlayan malzeme fiyatlarıdır. Kapalı cerrahide hastane yatış süresinin azlığı, kesi olmaması nedeniyle kesi yeri fıtıkları yaşanmaması, açık cerrahinin yaratttığı yapışıklık ve barsak tıkanıklıklarının olmayışı kapalı cerrahinin sağladığı büyük avantajlardır. Bu avantajlar maliyetin ötesinde bir avantaj sağlar. Gebe kalmak isteyen hastada ameliyat sonrası yapışıklık gebe kalmayı zorlaştıran etken olarak karşımıza çıkabilir.

Rahimde Miyom Tedavisi

Günümüzde rahimde Miyom Tedavisi rahimde miyomun yer aldığı yere göre karından laproskopik olarak yada Rahim içinden histereskopik olarak yapılmaktadır. Çok sayıda ve toplam 13 cm büyüklüğü aşan miyomlarda ise mr inceleme sonrası kasık bögesine yapılan küçük bir kesiden miyomlar çıkarılmaktadır.

Bitkisel İlaçlarla Miyom Tedavi Edilirmi?

Miyom tedavisinde bitkisel tedaviler önerilmiştir. Bitkisel kürlerden medet uman bir çok hasta tedavide gecikmeler yaşamaktadır. Soğan suyunun miyomu yokedeceğine inanan hastalar miyoma bağlı sık yoğun adet kanaması, bel ve kasık ağrısı,  adette sancı, bası hissi, sık idrara çıkma, kısırlık, düşük, erken doğum ve karında şilik gibi şikayetlerle doktora başvurmaktadır.

Miyom Gaz Yapar mı?

Miyom sindirim sistemine bası ile gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetleri, iştahsızlık yapabilir. Mideye kadar büyüyen ve reflü yaratan dev miyomlar görülmüştür.

Miyom Patlarmı?

Miyom rahimde yeralan sert lastik yada taş kıvamında düz kas tümörüdür. Sıklıkla içi sıvı dolu olan yumurtalık kistleriyle karıştırılır. Miyomlarda asla patlama görülmez, tersine yumurtalık kistlerinde ise patlama ve sızma görülebilir.

Miyom Tedavisi Ankara Yorumları

 • Miyomumdan kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsem az.

  Değerli Önder hocam, bütün sorularıma usanmadan cevap verdiğiniz için, beni korkularımdan kurtardığınız için beni cesaretlendirdiğiniz için ameliyat sonrası da yanımda olduğunuz için beni miyomumdan kurtardığınız için ne kadar teşekkür e...

 • Kendisi kapalı ameliyat olabileceğini söyledi.

  2 ay önce muayenede miyom olduğunu öğrendim. Doktorum 3 den fazla olduğunu söyledi. Kanamalarım artmıştı. Ankara da doktor araştırmaya başladım. Önder beyi buldum. Bütün yorumları okudum. Olumsuz hiç bir görüş görmedim. Kırşehir deki dok...

 • On gün içerisinde normal hayatıma döndüm. İyi ki varsınız.

  2011 yılından bu yana bağırsak ve idrar kesesi sarkması şikayetim başladı. 1 yıl öncesine kadar normal hayatımı etkilemeden devam eden bu rahatsızlık 1 yıl içerisinde beni çok rahatsız etmeye başladı. Gazi Üniversitesinde yapılan tetkikl...

 • Önder hocalar gibiler başımızdan eksik olmasın

  Kıymetli hocam ben 16 cm miyom olduğunu tam 1,5 aylık evliyken sırt ağrısı, çok fazla halsizlik sonucu Polatlı da doktora gittim bazı testleri yaptıktan sonra 16 cm miyom olduğunu acil ameliyat olman gerekdiğini tabi doktorun bize söyled...

 • Yurt dışından geldik, miyom ameliyatı için.

  Yurt dışından geldik, miyom ameliyatı için. Sadece telefonla görüştük, herşey çok mükemmel sonuçlandı. Avrupa da yapılmayan işlemler. Tek kelimele ile çok memnun kaldık. Önder hocaya ve sekreteri Suphi hanıma herşey için teşekkürler :)...

 • İyi ki size güvenmişiz. Hocam iyi ki varsınız.

  Hocam teşekkür ederek başlamak istedim. Önce Allaha sonra tüm kalbimle size minnettarım. Düzenli bir adet döngüm vardı. Hastalandığım ay adet görememiştim. Başka bir hastaneye gittim ve bana yumurtalık, rahim herşeyin alınacağını söyledi...

 • Onlarca doktorun içinden sıyrılmış başarılı bir doktor!

  Kendinizi, miyom tedavisinde her koşulda açık cerrahi öneren ve mutlak rahmin alınması gerektiğini söyleyen onlarca doktorun içinden sıyrılmış başarılı bir doktora Önder Koç a emanet ediniz. Ben öyle yaptım ve 7 cm lik miyomdan kurtuldum...

 • Herşey aslında tamamen bir tesadüf :)

  Herşey aslında tamamen bir tesadüf ama ne tesadüf. Hocamı zaten sosyal medyadan 1 yıldır takip ediyordum ama Ankara'ya gelmek burada ameliyat olmak (hemde 2 gün içinde karar vererek) hiç ama hiç aklımda yoktu. Sonra bir anda geldim muaye...

 • Türkiye'de miyom tedavisinde en başarılı doktor!

  Herşeyden önce beni o koca miyomdan kurtardığı için doktoruma sonsuz teşekkür ederim. 25 yaşında karın ağrısı şikayeti ile gittiğim hastanede rahmimde miyom olduğunu öğrendim. Boyutunun çok büyük olması aklıma türlü türlü kötü senaryolar...

 • Miyom tedavisi ile sayenizden miyomlardan kurtuldum.

  Çok umutsuz olduğum bir anda karşıma çıktınız. Doktor var doktor var sizin sıcak ve samimi yaklaşımınız bana umut verdi. Daha önceki doktorlar yaşın ilerlemiş ne yapacaksın çocuğu dedi, çok büyük buhran yaşadım fakat siz benim çok özlemi...

 • Filiz

  Merhaba geçen yıl ara kanama sayesinde miyomun olduğunu öğrendim. miyom öce 4 cm 8 ay sonra 5 cm olmuş bu hızlı büyüme beni korkutmuştu. Ankara’nın çeşitli araştırma hastanelerine gittim her dönüşüm hüsranla bitmişti dr lar bana açık ame...

 • Helin Taşkıran

  Son iki yildan itibaren rutin kontrollerle takip edilen kucuk capli miyomlarim son zamanlarda buyumus, ic organlarima basinc yaparak bana epeyce rahatsizlik vermeye baslamisti. Ankarada gorustugum doktorlarin cogu miyomlarimin buyuklugun...

 • Elif Sevim

  Hiçbir rahatsızlık yaşamazken 7 cmlik bir miyomum olduğunu öğrendim. Bana ameliyat önerdiler ancak açık ameliyatı hem toparlanma açısından hemde pıhtı riskim sebebiyle istemiyordum. Fakat miyomu öğrendikten sonra çok ciddi ağrılar yaşadı...

Prof. Dr. Önder Koç Cevaplıyor
 • S
  Sel***

  11.5 cm boyunda myom um var ve kapalı myom ameliyatı olmak istiyorum.mersin de yaşıyorum sizin bu konuda uzman olduğunuzu duyunca iletişime geçmek istedim fiyat bilgisi rica edebilir miyim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Selin hanım merhaba; Vermiş olduğunuz bilgi doğrulusunda 11,5 cm miyomun yeri , durumuna bakılması gerekiyor. Kapalı operasyona uygunluğu muayene sonucu belirlenir. Fiyat bilgisi ve detaylar için bizi 0505 287 43 33 nolu telefondan arayabilirsiniz. Geçmiş oLsun

 • M
  Mer***

  İyi günler bende miyom var 8cm,rahimin önünde doktorların alınması gerektigini söylüyorlar rahim ve miyomun ne yapmam gerek ben rahimin alınmasından yana değilim rahim alınmadan miyom alınır mı?

  Prof. Dr. Önder Koç

  MERHABA; 8 cm miyom tarafımızdan yapılan muayene sonucunda açık veya kapalı operasyon yapılacağına karar verilir. Rahim alınmasına herhangi bir problem yok ise gerek yoktur. Biz ameliyatlarımızda %90 rahim almadan yapıyoruz. yapılacak muayane sonucunda kapsamlı bilgi verilir tarafınıza..

 • Z
  Zey***

  Selam hocam Ben 32 yasindayim 1 bitane cocugum var sezeryanla aldilar bende 30×17 cm miyom var karnim baya büyük sert tas bende seker tansiyon var cok korkuyom Doktor Basta embilaziyon dedi sonra amilyat yapal diyo almanyadaki Doktor sizce hangisi uygun rahimim korunurmu size gelmek kontrol olmak isterim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba; Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda cm olarak miyomunuz büyük ve ameliyat olma durumunuz görünüyor. Embilasazyon yöntemi uygulanan teknik olsa da bu büyüklükteki miyomlar da etkili değildir, tercih etmiyoruz. Rahim koruyucu tarafımızdan uygulanır. Daha detayı bilgi için muayene telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 • Ö
  Özg***

  Merhaba hocam. 51 yaşındayım. Rahimde en büyüğü 3cm büyüklüğünde bir kaç tane miyomum var. İki farklı doktora gittim. Biri rahim çıkarılacak dedi. Diğeri ise 3cm lik miyomun alınması gerekir dedi. Hangisini yapsam kararsız kaldım. Bu arada şikinlik gaz ve iki aydıır ara kanamalarım var.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Vermiş olduğunuz bilgi doğrultusunda 3 cm miyom ve diğer miyomlar için rahim alınması gerek olmayabilir. Tabiki muayene durumunda yapacağımız görüntüleme bize daha iyi sonuç verebilir. Geçmiş olsun .

 • E
  Efs***

  Hocam merhaba her miyom emeliyatında rahim alınıyormu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba ; Her yapılan miyom ameliyatında rahim alınmıyor... yapılan muayene sonucunda karar veriliyor. Geçmiş olsun.

 • Y
  Yel***

  Ben Almanya da yaşıyorum ,9 cm büyüklüğünde bir miyom’um vardı , Almanya’da gitmediğim doktor kalmadı , ana ramımın alınması gerektiğini ve sırf miyom alınacaksa açık ameliyat olmam gerektiğini ve bunun da benim için çok zor bir dönem olacağını söylediler. Bunun üzerine rahmimin alınmasını karar verip , 15 gün sonrasına ameliyat randevusu belirleyerek eve döndüm ve dünyam adeta başıma yıkılmıştı . Bir gün sonrası İnternete miyom diye yazdığımda ilk sıralarda sürekli Prof dr Önder Koç un web sitesi yer alıyordu.Hasta yorumlarının ve doktorumuzun bilgi birikintisinin paylaşımlarına yansıdığını gördüm ,içime bir umut yolculuğu geldi ve bu bir telefon konuşmasına bağlıydı.Aradım ve sürekli yorumlarda yazan Suphiye hanım telefona cevap verdi durumumu anlattım Ve Prof dr Önder Koç un bu işlemi benim için en iyi şekilde ağrısız acısız ve anarahimimin alınmadan kapalı bir şekilde (laparoskopik )aletiyle gerçekleştirileceğini söyledi ve bunun üzerine 2 saat içinde Türkiye de ameliyat olmaya karar vererek biletimi aldım ve 2 gün içerisinde Ankara ya geldim Doktorumuzla konuştuğumuz gibi ameliyatımı oldum ve şuan bir hafta oldu normal hayatıma döndüm.Prof dr Önder beye teşekkürlerimi iletiyorum.İşinde gerçekten Prof bir hekim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Yeliz hanım merhaba ; Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağlığınız ve memnuniyetiniz önemli. Geçmiş Olsun. Prof. Dr. Önder Koç Asistanı Mine Kocaman

 • R
  Ruk***

  merhaba, 33 yaşındayım ve rahmimde 6x11cm büyüklüğünde saplı subseroz miyom görülmektedir. henüz 33 yaşındayım rahmimde 6x11cm büyüklüğünde subseroz solid miyom tesbit edildi. Hiç gebelik deneyimim olmadı. görüştüğüm dr ların çoğu açık ameliyat önerdiği ve Rahmin alınma riski olduğunu belirttiği için dr arayışım devam etmektedir. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Önder beyin kapalı ameliyat yöntemi benim için uygun mudur, ameliyat ücreti ne kadardır ve de testlerimi en son 5 ay önce yaptırmıştım muayene için gelmem gerekir ise herhangi bir testi gelmeden önce tekrarlamam gerekir mi? konyada ikamet ediyorum ve çalıştığım için ücret ve test bekleme süresi benim için önem arz etmektedir. görüşmek ümidi ile iyi çalışmalar dilerim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. belirrtiğiniz büyüklükte miyomlar kapalı cerrahi yöntemle opere edilebilir. miyomlara ek diğer miyomları değerlendirlmesi için pelvik mr yapılması gerekir. Rahmin korunması için ameliyat sırasında kanama kontrolü önem taşır. tahlilleriniz ameliyat günü ameliyat öncesi gerçekleşir. muayene sonrası tahmini ücret belirlenir. geçmiş olsun

 • C
  Cre***

  hocam merhaba bendede 6-6.5 m rahım tepesinde yerleşmiş subseroz myom mevcut. açık ameliyat lartmı laparoskopi yapılamazmı

  Prof. Dr. Önder Koç

  6.5 cm Subseröz Miyoma rahatlıkla Laparoskopi yapılabilir

 • S
  Ser***

  Rahim ici miyomlar var aldıracam laparoskopi ile alınir mi ücret ne kadardir ogrenebilirmiyim tesekurler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyom sayısı ve yerleşimi ultrason ve gerekirse MR ile değerlendirilerek yapılacak ameliyat planlanır

 • M
  Min***

  3 ve 2 cm büyüklüğünde miyom lar var adetim üç gün yoğun oluyor.takip ettiriyorum çok fazla büyüme olmuyo ama adet miktarının çok olması beni rahatsız ediyo . Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyomlar adet yoğunluğu ve ara kanamanın önemli bir nedenidir . Yerlerinin tespit edilip Çıkarılması gerekir

 • U
  Umu***

  Hocam iyi akşamlar 7 aylık evliyim bebek tedavisi için Dr gittik milyon larımm olduğunu söled dr patates çuvalı gibi tabir ediyorlarmış ameliyat olmazsan hamile kalamazsın denildi ameliyat için başvuru yaptık ameliyat yapacak dr rahmin delik deşik olur hepsini temizleyemeyeceğimiz için hem açik hemde lakoraspoki yapıcaz diyorlar rahmin delik deşik oluca içinde imkansız gebe kalman dedi Dr lütfen bana yardım edin ne yapmam lazım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Çok sayıda miyomunuz yerleşim yerleri kasık bölgesi MR tetkiki ile incelenmeli, ameliyat planı yapılmalı ve ameliyatınız bebeğin tutunmasını sağlayan rahim iç duvarı endometrium korunarak yapılmalı. . Geçmiş olsun

 • A
  Ang***

  Merhaba hocam 29 yaşındayımbekarım 7.8 cm subseröz ve 3 cm intromural miyomum var MR ve ultrasonda da aynı boyutlar çıktı sizce laparoskopik ameliyat mı takip mi ettirmeliyim ..

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Laparoskopik ameliyatla Çıkarılması ve duvarın laparoskopik olarak 3 kat dikilmesi uygundur geçmiş olsun

 • P
  Pın***

  hocam merhaba. 34 yaşında ve bekarım. rahim içinde 7 cm yakın ve tam yerleşmiş, idrar kesesine baskı yapan 4 cm boyutunda miyomlarım var. doktorlar ameliyat diyorlar. kapalı olma şansım varmı. birde bana bir ilaç verildi 2 ay kullanımlık. miyom küçültme için. kanser tedavisinde kullanılıyormuş. önerirmisiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  İlaç kullanmayın. Bize başvurursanız mr cd nizi değerlendirdikten sonra yardımcı olabiliriz. Geçmiş olsun

 • Z
  Zeh***

  Hocam merhaba.. 47 Yaşındayım. Regl döneminde ve normal yaşantımda hiç bir ağrı ve sıkıntı yaşamadım.Son bir ay içinde sadece idrar tutamama ve bası sorunu yaşadığım için kontrole gittiğimde acilen sevk ile ankaraya geldim. buradaki tahlil ve tetkikler sonucunda yeryer kistleşmiş 13 cm boyunda-3mm genişliğinde dev miyom tanısı kondu. Kapalı ameliyat mümkün değil ve rahimle birlikte alınması gerekir denildi. Kapalı ameliyat mümkünmü? ve sonrasında miyom tekrar oluşurmu? menopoz ile ilgili herhangi bir durum yaşamıyorum. Rahim alınması ve sonrası yaşanacaklar da korkutuyor. Öneriniz benim için çok önemli. Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Tek miyomsa rahminiz korunabilir . Kapalı mümkünmü muayeneden sonra karar verebiliriz

 • S
  Sev***

  Merhaba hocam ben Danimarka'da oturuyorum bende 4 tane miyom 45 46 49 kavite 13 varmis burdaki doktor lar rahim alınır dedi ben aldimak istemiyorum sizcede alinmasimi lazım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Mr görüntüleme sonrası eğer dediğiniz gibiyse rahminizi kurtarabiliriz . Geçmiş olsun.

 • S
  Su ***

  Merhaba hocam benim miyomum 10sanim büyüklüğünde ve rahim içinde çok sık idrara çıkmak tayin bu beni çok rahatsız ediyor burada doktorlar rahmin alınması gerektiğini söyledi sizde aynı kanaatdemisiniz ağrıların var adet göremiyorum sanki içimde birşeyler oynuyor nasıl birşey ise hareket halinde yardımcı olur musunuz teşekkür ederim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba.10 cm miyomda gerekli ön inceleme ve doğru cerrahiteknikle rahim kurtarılabilir . Geçmiş olsun

 • Z
  Zey***

  32 yasindayim şiddetli kanamam vardı doktora gittim 4cmlik miyomum var dedi doktor 10 gün içinde 5cm ulaşmış doktor ameliyat dedi rahmini alabiliriz dedi ben istemiyorum aldirmazsam çocuğum olmazmi rahim içinde olduğunu söyledi miyomun

  Prof. Dr. Önder Koç

  5 cm miyomunuz kapalı ameliyatla alınabilir . Rahminiz korunur. Geçmiş olsun.

 • E
  Era***

  Merhabalar Önder Bey, Kapalı miyom ameliyatlarınızla ilgili bilgi almak istiyorum.En büyükleri 42x42mm ve 43x49 mm ölçüsünde iki tane büyük miyom saptandı.bunun dışında küçük küçük birkaç tane daha miyomum olduğu söylendi.43 yaşındayım şuan evli değilim.Doktorumun söylediği ameliyatın dışında tedavisi olmadığı,takip edileceğini çocuk düşünmezsem yaşım ilerleyince rahmimi aldırıp kurtulmamı söyledi. Söylediği hiçbirşey beni tatmin etmedi.İnternet üzerinde biraz araştırma yaptım.Kapalı ameliyatla alınabildiğini,bir de miyom emboliyazyon işlemi yapılabildiğini öğrendim.Sizden yardım rica ediyorum. İstanbul'dan yazıyorum.Bu ameliyatların fiyatlarını öğrenmek istiyorum.Tabiki muayene aşamasında belli olacaktır ama yine de yaklaşık bir tutar öğrenebilirsem çok sevinirim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Embolizasyon çocuk yapmadığınız için size uygundeğil. Tıkayıcı madde Rahim iç dokunuza ve yumurtalıklarınıza zarar verebilir beslenmesini bozabilir.2 adet miyomunuz laparoskopik alınabilir . Net yorumu değerlendirmeden sonra yapabilirim ama bekleyip rahim alınmasını önermem

 • G
  Geo***

  Hocam 10 cm miyomum var ikinci cocuk istiyorum ameliyat olmam sartmis ama rahime zarar verilebilir ihtimali ile her dr yapmiyor rahim duvarina yakinmis miyomum sizce kapalı mı yoksa açıkmi önerirsiniz simdiden tesekkurler benim icim aciktan yana emin degilim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Pelvik mr inceleme sonrası karar verilebilir . Endometrium denen bebeğin tutunduğu rahmin iç duvarının zarar görmemesi önemlidir.

 • G
  Gül***

  Merhabalar, Rahim arka duvarımda 6 ay önce 4,5 cm boyutlarında intramural miyom tespit edildi.bugün dopler ultrasonla bakıldığında 7 cm olarak görüldü. Laporoskopi denilen ameliyat fiyatlarını araştırıyorum.ortalama bir fiyat almak istiyorum sizden.teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Bu büyüklükte bir miyom rahatlıkla laparoskopik yapılabilir. Ameliyattan 2 saat sonra Ayağa kalkabilir.12saat sonra taburcu olabilirsiniz . Fiyat hastaneye ve muayenede Miyomun yerine göre belirlenmektedir.

 • G
  Gül***

  Merhabalar, Rahim arka duvarımda 6 ay önce 4,5 cm boyutlarında intramural miyom tespit edildi.bugün dopler ultrasonla bakıldığında 7 cm olarak görüldü. Laporoskopi denilen ameliyat fiyatlarını araştırıyorum.ortalama bir fiyat almak istiyorum sizden.teşekkürler

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyom ameliyatı kapalı cerrahi fiyatları Miyomun yerine ve seçilen hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. İletişim numaramızdan asistanımızdan daha Detaylı bilgi alabilirsiniz

 • G
  Gul***

  7.5 cm miyonum var .Ankara zubeyde hanimda kapali amaliyat olacam.Sizce bir riski varmidir.miyon rahim disinda sol tarafta

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahatlıkla kapalı yapılabilir büyüklükte bir miyom .bulunduğu yer itibariyle rahmi besleyen atardamarlara dikkat edilmeli. Geçmiş olsun

 • I
  Ibo***

  dr bey eşimin miyonlarından dolayı hamile kalamadığını öğrendik kapalı miyom tedavisi hakkında birzcık bilgi alabilirsem bird telefon numaranızı alırsam sevirim eşimin yaşı 39 ve 8 ay önce evlendik ikimizinde ilk evliliği nolursunuz dikkate alın beni ve irtibat numaranızı verin teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . 5052874333 den asistanıma ulaşabilirsiniz

 • S
  Sun***

  Merhaba hocam ben 53 yasındayım 2 yıl once muayenede rahım ıcınde 3 tane 4.5.6mm caplarında mıyom oldugunu soyledıler.Amelıyat olmamı rahımı ve yumurtalıklarımı alacaklarını Almazlarsa kanamalarımın kesılmeyecegını soyledıler.ayda bır ultrasyon cektırıyorum buyukluk degısmıyor fakat kanamalarım durmuyor ıdararımı kacırıyom ne yapmam gerekıyor . amelıyat olmaktan korkuyorum .ne yapmam gerekıyor yardımcı olursanız memnun olurum.tesekur ederım sımdıden

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . Miyom sayısının net değerlendirilmesi için Kasık mr I öncelikle yapılmalı

 • Z
  Zey***

  Merbaba Hocam 24 yaşında bekar. Rahmimde 8x8 cm çapında miyom olduğunu öğrendim ameliyat gerekli mi kapalı olması mümkün mü ve rahmin risk görme ihtimali var mı sizce?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Ameliyat gereklidir. Kapalı mümkündür .muayene ve Mr sonrası planlanabilir

 • Z
  Zey***

  İyi günler Doktor Bey 24 yaşında bekarım, 3 yıl önce 3cm olan miyomum 5 yıl sonra bugün 8 cm rahmimin içinde sağa doğru ilerlediğini öğrendim iki kadın doğum uzmanı da ameliyat olunması gerektiğini söyledi. Rahmimin zarar görmemesi için açık mı kapalı ameliyat mı önerirsiniz ? Hiç ameliyat olmasam olur mu bana bir tane miyom bahsedildi birden fazla olabilir mi ?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyom mr ilerde değerlendirilmelidir . Kapalı mümkündür. Muayenede değerlendirilmesi uygundur

 • Y
  Yıl***

  1972 doğumluyum. Üterus 118x57x60 mm çaptadır. En büyüğü 13x7cm çapta subseröz yerleşimli heterojen ekoda multiple myom izlendi. Bu büyüklük benim hareketimi kısıtlıyor ve sıkıntı veriyor. Mens döneminde özellikle daha da karnım şişiyor. Ameliyat olmalımıyım. Teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Ameliyat olmanız mutlaka gerekiyor diyebilirim . Bu büyüklükte miyomlar ciddi bası ve ağrı semptomları yapar

 • S
  Ser***

  Merhabalar Hocam bana 3 adet 4 ile 6 cm boylarında miyomlarim olduğunu iki yıl önce muayenede söylediler kimisi açık ameliyat ama rahimin alınmasının gereksiz olduğunu kimiside kapalı ama rahimide alalım dediler bende iki yıldır hep erteledim ama artık dayanacak durumda değilim sürekli pelvik ağrı ve bu ağrı sol memeye ve tüm bacak ve ayaklarıma şiddetli ağrı yapıyor adet kanamalarımda çok şiddetli ve uzun sürüyor son adet kanaması artık parça parça geldi bı arademir anemisi teshisi konmuştu bütün bunları miyomlar yapıyor olabirmi kötü birşey söylenecek diye manasizca yeni bir muayeneden de hep kaçtım lütfen yardımcı olur musunuz siizinle ilgili tüm yorumları bilgileri netten okudum biraz sakinlestigimi söylemeden edemeyeceğim şimdiden teşekkür ederim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Endişe etmenize gerek yok, dediğiniz gibiyse rahmin alınmasınada gerek yok. 5052874333 den asistanımdan randevunuzu ayarlarsanız sizi değerlendirelim ve tedavinizi planlayalım.işlemden 1-2 gün sonra evinizde olursunuz

 • F
  Fat***

  mrb ben gecen yazın 2017 de kanama ile doktora gittim tam 40 gün boyunca kanamam oldu doktora gidince miyom oldugunu ögrendim 4 cm 1 adet ve birkactane küçük miyomlar varmıs doktor herhangi birsey yapamayız büyürse ameliyat ile alırız dedi miyom yalnız rahmin dısında adetimde 18 güne bir adet oluyorum benim psikolojim bozuldu böyle bunun tedavisi yokmudur acaba bilgilendirirseniz sevinirm..

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kapalı miyom ameliyatı ile bir gün içinde miyomlarınız alınır ve 3-4 saat içinde yemek yiyip ayağa kalkarsınız. Miyomlar alındıktan 2 ay içinde rahim küçülür ve şikayetlerinizden kurtulursunuz

 • A
  Ayş***

  Hocam benim 10cmlik miyomum var açık ameliyat olduktan sonra çocuğum olur mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . Açık ameliyat karın içi yapışıklık ihtimalini artırıyor . Bu nedenle tüpün yumurtalıktan yumurtayı yakalama sorunu ortaya çıkıyor . Bu nedenle özellikle bebeği olmayan hastaların kapalı ameliyat olması önem taşıyor

 • Ö
  Özl***

  Merhaba hocam, annem 66 yaşında 50 yaşında menopoza girdi 1989-1990yıllarında 3 sezeryan geçirdi biri dış gebelik. Şimdi rahminde 26mm miyom var dediler rahmin alınmasını önerdiler annem ameliyat olmak istemiyor bize ne yapmamızı önerirsiniz başka bir çaresi var mıdır?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Eğer şikayet yaramıyorsa (bası, ağrı, idrar sıkışıklığı) izlenebilir. Kanama varsa biopsi gerekir. Rahim ağzı değişikliği smear ile takip edilebilr.

 • S
  Sib***

  Mrblr... 2012 dogumlu kizim vr. Daha oncefinde miyomum old bilmeden hamile kldim 5. Ayimda siddetli kasik agrisi ve kanamam oldu. 9 bucuk cm miyomum old soyledi doktor kizimdan daha buyuktu capi. Suan tekrar hamileyim 5 haftalik. Daha simdiden karin agrilarim vr miyomun old tarafta daha bi hastanede herhngi bir doktora gozukmedim bu hamilelik icin ne yapabilirim. Ne onerirsnz. Cok zor hamilelik ve dogum gerceklestrmistim. Tsk ederim smdiden.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Maalesef aynı riskleri yine yaşama ihtimaliniz yüksek. Bebek doğumumdan sonra Miyomu aldırmanız uygun olurdu . Miyom gebelikte yine büyütecek ve bebek için risk yaratacak

Soru Sor
Görüş ve Fiyat Talebi Formu

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333